sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Akut- og konsultationssygeplejerske eller en sundhedsassistent, Maniitsoq Sundhedscenter, Grønland (23-182)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 30-04-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 04-05-2023
Suliffissamut ID normut: 331549535
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger en akut- og konsultationssygeplejerske eller en sundhedsassistent til Maniitsoq Sundhedscenter fra 1. juni 2023.

Som sygeplejerske eller sundhedsassistent hos os vil du blive en del af et mindre team i vores ambulatorie, hvor vores sygeplejerskekonsultation og modtagelse/skadestue er beliggende. Samtidig vil du indgå, i et samarbejde med de fleste ansatte, ved vores sundhedscenter.

Arbejdet er i dagvagter i perioden fra mandag til fredag fra kl 08.00 – 16.00.

Sygeplejerskearbejdet bestå i at betjene tidsbestillingen, om morgenen, hvor borgerne ringer ind for at bestille tid, til læge eller sygeplejerske. Resten af dagen varetager sygeplejersken små-konsultationer og modtagelse af eventuelle akutte patienter. Vores arbejdssprog er dansk fagpersonerne imellem, men vi kommunikerer fortrinsvis på grønlandsk med vores borgere, hvorfor der stilles tolk til rådighed for vores dansksprogede personaler.

Vi tilbyder:

  • En faglig spændende arbejdsplads med mulighed for arbejde med arktisk- og akut sygepleje i konsultation og skadestue/modtagelse.
  • Gode, engagerede og kompetente kollegaer i et to-kulturelt arbejdsmiljø.
  • Personalepleje på flere niveauer
  • Enestående arktisk natur. Alle vikarboliger har fjeld- og havudsigt – til pukkelhvaler i sommerhalvåret.

Vi søger dig, der:

  • At du er en moden, selvstændig og stabil sygeplejerske der er i god balance med dig selv.
  • At du har erfaring fra akut- og/eller konsultationsområdet – dette er dog ikke en betingelse.
  • At du besidder gode samarbejdsevner og er loyal overfor dit arbejde - dine kollegaer og ledelse.
  • At du har lyst til nye eventyr i Arktis.

Om os:

Maniitsoq Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte. Fordelt på sundhedscenteret og de tre tilhørende sygeplejestationer i distriktets bygder.

Sundhedscenterets sengeafdeling har plads til 18 indlagte patienter i alle aldre med forskellige sygdomsmønster - medicinske og kirurgiske patienter, ligesom der også med mellemrum er psykiatriske patienter indlagt. Personaleteamet består af 4 sygeplejersker, 3 sundhedsassistenter og 5 sundhedshjælpere. Sygeplejerskerne går i dag- og aftenvagt og har efter aftenvagt tilkald om natten fra eget hjem - med en læge i bagvagt. Mellem kl 16.00 og 08.00 fungere sengeafdelingen som skadestue – vi forventer dog ikke, at du har skadestueerfaring.

Sundhedscenteret varetager på primærområdet somatisk- og psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangeromsorg, fysioterapi, familieterapi, veneria- og præventions klinik samt 2 læge konsultationer. Der udover har centeret et laboratorie, røntgen, sygeplejekonsultation, skadestue/modtagelse, operationsstue, apotek. Vi vægter den forebyggende og sundhedsfremmende tankegang højt.

Vi lægger stor vægt på, at plejen af og omgangen med vores patienter, indeholder værdier, såsom respekt, nærvær, anerkendelse og tillid. De samme værdier præger vores omgang med hinanden på sundhedscenteret.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-182

Startdato: 1. juni 2023

Ansøgningsfrist: 4. maj 2023

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Mia Harbo Sørensen på tlf. (+299) 813961 eller på e-mail: MISO@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia