sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allagarsiuteqqitaq - AU-Offentlig Administration (Tamanut Aqutsisoqarfik)

Nukissiorfiit

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 14-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 04-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85483752
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat

Nukissiorfinni AU-mi ilinniartuuffissaq?

Kisitsisinik suliaqarneq pissanganartippiuk, aamma periusissialiaanerusumik ineriartortitsinermik, aamma qarasaasiakkut pisiortorlunilu toqqorsivimmik aqutsinermik ilaalernissaq soqutiginartippiuk? Imaluunniit inunnik, isumaqatigiissutinik, aamma sulisunut politikkimik suliaqarusuppit? Imaluunniit nioqquteqarfinnut kiffartuussisarfinnik, nittartakkatsinnik, imaluunniit nioqquteqartunut qarasaasiakkut attaveqaammik attaveqaraangata nioqquteqarfitta misigisaanik pitsanngorsaarusuppit? Siuliani eqqaaneqartut ilaannut imaluunniit tamanut anngaallutit niaqqit ileqimisaartissimagukku Nuummi ilinniartutut inissamik neqerooruteqarsinnaavugut.

AU-mi ilinniartutut suliffimmi sungiusarnermik ingerlatanni ilinniarnerup tamarmiusup nalaani immikkoortoqarfimmi pisortamut ataasiinnarmut attaveqassaatit. Suliassaqarfik ilinniakkannik, aamma ilinniagaqarnermut pilersaarutinnik assut tulluarsagaassaaq. Suliassatit ilinniarnermut sammivigisavit iluani ingerlatsinermut aamma ineriartortitsinermut suliassanut assut assigiiffeqassapput. Taakkunatigut annertuumik sulianut tunngasunik misilittagaqalissaatit. Sungiusarnerup ilaata nalaani immikkoortoqarfitta killeqarfii qaangerlugit ikiuisarnissaq aamma misigisassavat, aammalu immikkoortoqarfiit qanittuusut aamma ingerlatseriaatsit ilisimasaqarfigilissavatit. Sukumiisumik ilinniartitaanissat qularnaassavarput, aammalu ilinniagaqarnermik ingerlatanni atuagarsorluni ilisimasat ilikkakkatit atortissallugit. Avatangiisut kukkussuteqartarnerup ajorineqartanngiffii kissaatigaavut, tassalu kukkussutitsinnik tamatta ilikkagaqarsinnaassagaangatta. Soqutigisannut, aammalu inaarutaasutut suliassannut isumassarsiamut naleqqiullugu suliffimmi sungiusarnerup naggataanik iluarsiinissamut periarfissaqarpugut.


AU-Offentlig Administration (Tamanut Aqutsisoqarfik)

Innuttaasut attavigisarneri, aamma saaffiginnissutaannik ikiuisarneq naleqartuusutut isigiviuk? AU-OA-mi ilinniartutut pisortani ingerlatsiviup suliaqarfigisaanik inatsisilerinermut aningaasaqarnermullu toqqammavigisat iluanni misilittagaqalissaatit. Call centererput, ingerlatsivimmut ilaasoq, aallarniutigalugu ilaaffigilissavat, tamatuma kingornatigut atuisartut misigisartagaasa ineriartortitsiffigineranni, aamma ingerlatsiffimmik pitsaanerpaanngorsaanermi annertunerusumik ilaaffeqalissallutit. Ilinniagaqarnermik ingerlatami kingusinnerusukkut Nukissalimmi (biilinut innaallagissamik ingerlatilinnut orsersortarfimmi) misilittakkat neqeroorutigaavut. Suliffimmi sungiusarnermi inissaq Kundeservicemut aamma Faktureringimut immikkoortoqarfimmi pisortamut attuumavoq, taassumalu immikkoortoqarfiit angisuut marluk killeqarfii qaangerlugit suliffimmi sungiusarnerit ilinniartitaanerillu ataqatigiissassavai.


AU-OA-mi ilinniartutut suliassatit


  • Aqutsineq aamma ingerlatsineq
  • Oqarasuaatikkut, aamma allakkatigut saaffiginnissutinik saaffigisartakkatut inissisimaneq
  • Immikkoortoqarfinnik allanik suleqateqarneq
  • Nukissiorfiit kinaassusaanik & ilisarnaataanik ineriartortitsinermi peqataaneq
  • Suliffeqarfiup politikkia malillugu suliaqarneq, aamma Nioqquteqarfigisap kissaatigisaanik sianiginninneq
  • Tamakku illit niuerfigisanut sammisaqartuunissannik, sulilluarniuteqartuunissannik, akuersaartuunissannik, aammalu immikkoortoqarfiit assiginngitsut killeqarfii qaangerlugit suleqateqarnissamik pikkoriffeqartuunissannik pisariaqartitsipput.


Illit makkuninnga pilik Nukissiorfiit ujarpaatit:


  • Siuliani AU-mi sammiviit arlaanni ilinniartussatut akuerisaq (imaluunniit taamatut akuersissummik allakkanik utaqqisoq)
  • Akisussaassusermik pingaartitsisoq, angusaqarluarniartoq, aamma pilersitserusussusilik
  • Ilinniagaqarninnik pimoorussillunilu soqutiginnittoq
  • Suleqateqarniartoq, aamma qisuariaatinik tusagaqarusuttoq


Sulilernissaq: August 2023 -mi imaluunniit isumaqatigiinnikkut pissaaq

Qinnuteqartunik tulleriiaaraluta oqaloqateqarumaarpugut.


Atorfinitsinneqarnermi pissutsit

Isumaqatigiissutit malillugit aningaasarsiat atorfininnermullu tunngasut tulluuttut atuuttarput. Oqartussat aqqutigalugit ilinniartut inaannik qinnuteqarnissaq periarfissaavoq.

Piffissaq misiliiffiusoq qaammatinik pingasunik sivisussuseqarpoq.


Taannaavit ilinniartuutissatut ujartugarput?

Qinnuteqaatit sukkanerpaamik ”Søg stillingen” aqqutigalugu nassiuguk.

Apeqqutit hr@nukissiorfiit.gl -mut nassiunneqarsinnaapput.


Nukissiorfiit pillugit

Nukissiorfiit Kalaallit Nunaat tamakkerlugu innaallagissamik, imermik aamma kiassaanermik pilersuisuuvoq. Suleqatigiilluta piffissaq tamakkerlugu aningaasartuutinik atorluaanissaq aamma piujuartitsineq tunngavigalugu aaqqiinissat atuisartutsinnut iluaqutaasussat anguniarpagut. 2019-imi innaallagissamik, imermik aamma kiassaanermik nioqquteqarnitta 72 %-a ataavartumik nukissiornermit aallaaveqarput. 2030-p tungaanut anguniarparput 100 %-imik ataavartumik nukissiornissaq. Nukissiorfinni sulisut 400 tamarmik killiussanik pitsaasunik atugaqarnissaanik pilersitsineq iluatsilluarparput. Tassami Kalaallit Nunaani aamma Danmarkimi suliffeqarfiit akornanni sulisut naammagisimaarinninneranni qaffasinnerpaanut ilaavugut. Tamanna pillugu annertunerusumik atuarit uani www.nukissiorfiit.gl.Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia