sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Allagarsiuteqqitaq / Genopslag / Perorsaasoq Apisseq-mi / Pædagog til Apisseq

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 02-06-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-06-2023
Suliffissamut ID normut: 331570781
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Pædagog
Ilinniagaq: Prof. bach. socialpædagogik
Misilittakkat - Annertunerusumik: Børnepasning, faglært, Vuggestue, Børnehave, Samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Vi søger en pædagog til den integreret daginstitution Apisseq.


Apisseq er aldersintegreret institution, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestue og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. I alt er der 69 børn. Din daglige placering vil være hos Kimmerneq, som er stuen med børn fra 4-5 år.


Institutionens formål:

 • At børnene, oplever en sammenhængende tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde.
 • At give plads til initiativ.

Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17


Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog, med fokus på det faglige.
 • Har lyst til at skabe kreativt miljø for børnene.
 • Tør tage ansvar.
 • Tør tage initiativ.
 • Har overblik.
 • Er ærlig
 • Vil samarbejde på tværs i huset.
 • Fokus på overgang mellem børnehave og skole


Apisseq tilbyder:

 • Plads til forskellighed.
 • Tiltro til du er voksen og kan tænke selv.
 • En institution med lyst til udvikling.
 • En varieret hverdag. 


Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jesper Andersen på tlf.nr. +299 36 68 20 eller e-mail jean@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.


Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.


Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 466-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.


Ansøgningsfrist: 23. juni 2023

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia