sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allagarsiuteqqitaq - Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik Ineqarnermut Illuuteqarnermullu Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigimik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 07-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-08-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74717646
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Vi er en lille afdeling, som arbejder tæt sammen og favner en meget bred opgaveportefølje, herunder varetagelse af den overordnede administration af Selvstyrets bygningsmasse, varetagelse af Selvstyrets samlede forsikringer, køb og salg af boliger og ejendomme, samt tilknyttede lovgivninger inden for boligområdet. Vi har ligeledes ansvaret for bevillingsstyring inden for bolig- og ejendomsområdet.

I øjeblikket er vi desuden i gang med en omfattende programpakke for boligområdet, hvortil der er tilknyttet 7 tværdepartementale projektgrupper. Dette skal sikre analysegrundlaget til brug for overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne. Du skal forvente at blive inddraget i dette arbejde.

Vi søger en AC-fuldmægtig som kan lide at favne bredt
Vi ser meget gerne at du er en alsidig person som kan lide at favne over store - som små forskellige opgaver.

Dit primære arbejdsområde bliver Selvstyrets Ejendomsområde, herunder køb- og salg af Selvstyrets ejendomme, herunder også koordinering, løbende opfølgning og kontakt med både forsikringsmægler og Selvstyrets enheder. Vi ser meget gerne, at du ligeledes kan blive sparringspartner i forbindelse med nye lovgivningsinitiativer særligt i sammenhæng med overdragelse Selvstyret udlejningsboliger til kommunerne

Opgaverne omfatter:

 • Gennemførelse af køb eller salg af ejendomme for alle enheder under Selvstyret
 • Bidrage til udviklingen af et internetbaseret brugerforum på forsikringsområdet
 • Deltagelse i tværdepartementale arbejdsgrupper i forbindelse med større projekter
 • Udarbejdelse af politiske besvarelser til Naalakkersuisut og Inatsisartut
 • Medvirke til udvikling og implementering af nye boligpolitiske koncepter
 • Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale til Selvstyrets enheder samt kommunerne
 • Planlægge og deltage i oplysningsseminarer målrettet henholdsvis kommuner og enheder under selvstyret
 • Besvarelse af henvendelser fra såvel private som offentlige, herunder høringer

Vi forventer at du har en relevant akademisk uddannelse og kan arbejde selvstændigt, og samtidig er en team-player med godt humør. Har du flair for analyser, og har du erfaring i fortolkning af love så er det en fordel, men ikke et krav da der vil finde oplæring sted. Det er dog et krav, at du har kendskab til grønlandske samfundsforhold.

Det er yderligere  en fordel – men ikke et krav, hvis du:
 • har kendskab til XAL eller tilsvarende økonomisystemer (oplæring kan finde sted),
 • er stærk i excel (oplæring eller kurser kan finde sted)
 • har kendskab til cBrain F2 (oplæring kan dog finde sted),
 • kan bevare overblikket og holde flere bolde i luften på én gang,
 • er loyal, positiv og god til at tilpasse dig til en travl hverdag,
 • kan lide den selvstændige arbejdsform.
 • har erfaring med og kendskab til de politiske og administrative beslutningsprocesser i Grønlands Selvstyre.
Vi tilbyder:
 • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et åbent arbejdsmiljø og engagerede kolleger hvor omgangstonen er uformel
 • Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse f.eks. forsikringsmægleruddannelse
 • En arbejdsplads der mærkbart prioriterer medarbejdernes trivsel på arbejdsplads
Tiltrædelsesdato er den 1. oktober 2019 eller snarest efter aftale.

Yderligere oplysning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Jeanette Holding på telefon 345446 eller e-mail jeah@nanoq.gl, eller Kontorchef Ane Marie Sakariasen på telefon 34 54 35 eller e-mail amsa@nanoq.gl.  

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 29. august 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia