sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

ALLAGARSIUTEQQITAQ: Inunnut kinguaassiutitigut kanngutsaatsuliornermik pissusilersortartunik katsorsaasarnissamut tapersersuisarnissamullu neqeroortarnernut Paarisa tarnip pissusaanik ilisimasallit pisortaannik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 09-10-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 09-11-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81253193
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik tarnip pissusaanik ilisimasalimmik misittagalimmik kinguaassiuutitigut katsorsaasarnermik soqutiginnittumik pissarsiorpoq, taannalu suliniutip nutaatut aallartinneqartup ingerlannissaanut qulakkeerinneqataassaaq, pinaveersaartitsinermullu suliassaqarfimmi isumaqartunik allannguinissanut pilersitseqataassaaq. 
 
Atorfik pillugu 
Inunnut kinguaassiutitigut kannguttaatsuliornermik pissusilersortartunik katsorsartinnissamut tapersersuinissamullu neqeroorutit nutaat ineriartortinnissaannut piviusunngortinnissaannullu siuttuussaatit.  Suliniutigineqartoq "Killiliisa - Naalakkersuisut kinguaassiuutitigut atornerluisarnermut Periusissiaat 2018-2022"-mut ilaavoq.
 
Piviusunngortitsinissaq Danmarkimi Sexologisk Klinik suleqatigalugu pissaaq, taannalu ilinniarnissanut, supervisioninut siunnersuisarnernullu ikiuutissaaq.  Taamaalillutit katsorsaasartunut suliatigut ilisimasaqarluartunut ilaalissaatit, immikkullu suliassaqarfiup iluani ilinniarnissannut periarfissaqassallutit.
 
Suliniummut aqutsisoq suleqatigalugu kanngutsaatsuliornermik pissusilersortartunut tamakkiisumik suliniutissap inunnut inersimasunut kanngutsaatsuliornermik pissusilersortartunut sammititap ilusilersornissaata ineriartortinnissaanut suleqataassaatit. Katsorsartinnissamut neqeroornermi suliassat pingaarnerit pingasuusut isumagineqassapput: qulaajaaneq katsorsaanerlu, inuiaqatigiinni inooqataalersitsiniarneq kiisalu suliamik aallaaveqarluni ilisimatusarneq.  Suliat pilersaarusiorfigisarnissaannut suliarisarnissaannullu annertuumik sunniuteqassaatit kiisalu immikkoortut sulianillu ilisimasallit assigiinngitsut aqqutigalugit attaveqaatinik suleqatigiinnissamullu isumaqatigiissutinik pilersitsisarnissanut peqataassallutit.
 
Tarnip pissusaanik ilisimasalinnut aqutsisutut katsorsaasartoqatigiinnik suliatigut nukittuunik pilersitsinissamut, sullitat katsorsartinnissaannut pilersaarutit suliarisarnissaannut, ilinniarnerit pilersaarusiorfiginissaannut suleqataassaatit, namminerlu katsorsaasartoqatigiinnut peqataassallutit. Tassungalu peqatigitillugu suliniutigineqartup pitsaassutsikkut qularnaarnissaanut aamma pisariaqassappat suliniutinik allanik pisariaqartinneqartunik ineriartortitsisarnissamut suliassaqarfimmi ilisimasanik katersisarnissamut suleqataassaatit.
 
Piviusunngortitsiniarnerup nalaani sukkasuumik siuarsaaqataasinnaassasutit, katsorsaasartoqatigiinni suleqatigiilluartoqarnissaanik qulakkeerinnissasutit kiisalu najukkani katsorsaasartutut atorfillit, suleqatigisat avataaneersut, immikkut ilisimasallit Danmarkimeersut aamma Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmi suliassaqarfiit assigiinngitsut akornanni angusaqarfiulluartumik suleqatigiittoqarnissaanik pilersitsissassasutit naatsorsuutaavoq.
 
Ilanngullugu pilersaarusiortarnerup iluani piginnaasaqassasutit, attaveqartarnikkullu piginnaasaqarluassasutit takorusussavarput.

Sulininni suliassatit ukuussapput:

 • Inunnut kinguaassiuutitigut kanngutsaatsuliortarnermik pissusilersortartunut katsorsartinnissamut tapersersuinissamullu neqeroorutit ineriartortinnissaannut piviusunngortinnissaannullu peqataaneq
 • Kinguaassiuutitigut katsorsartinnissaq pillugu katsorsaanermut peqataaneq
 • Katsorsartinnissamut pilersaarutinik periusissanillu kiisalu paasissutissanik nappaammut attuumassutilinnik aamma nalilersuinissamut atortussanik ineriartortitsineq
 • Paasititsiniaanermi qaammarsaanermilu periusissat imarisaannut ilanngussisarneq
 • Suliniutit inuiaqatigiinni inooqataalersitsiniarnernut tunngasut ineriartortitsiffiunissaat inunnillu immikkut ilisimasalinnik siunnersuisarneq
 • Sulisunut attaveqarfigisartakkanullu allanut ilinniartitsinissanik pilersaarusiorneq
 • Suliassaqarfimmi paasissutissanik katersinermut atatillugu misissueqqissaarnernut ilanngussisarneq.
Makkuninnga piginnaasalimmik suleqatissarsiorpugut:
 • Tarnip pissusaanik ilisimasalik misilittagartooq
 • Kinguaassiuutitigut katsorsaasarnerup iluani immikkut ilisimasaqarneq imaluunniit piaartumik immikkut ilisimasaqalersinnaaneq
 • Pilersaarutit suliarinissaannut ilisimasaqarneq aamma aaqqiissutissanik paasisimasaqarneq
 • Sulianik ilisimasallit immikkoortullu assigiinngitsut aqqutigalugit suleqatigiiffiulluarsinnaasunik qulakkeerinnissinnaaneq
 • Attaveqaqatigiinnerup tungaatigut piginnaasaqarluarneq
 • Kalaallinik inuiaqatigiinnik kulturiannillu ilisimasaqarneq.
Neqeroorutigaavut:
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni ajornartorsiummut pingaartitamut ikiuunnissamut periarfissatsialak
 • Inunnut kinguaassiuutitigut killissarititanik qaangiilluni pissusilersortartunut katsorsaasarnermut tunngatillugu suliatigut suliniuteqarneq qitiutillugu sulisunut ataatsimoorfiusunut peqataanissaq
 • Immikkut ilisimasallit Danmarkimeersut qanimut supervisionertitsinerisigut ilinniartitsinerisigullu suliatigut ineriartortitsineq
 • Ulluinnarni suliassanut pilersaarullu ataatsimut isigalugu sunniuteqarluarnissamut periarfissaqarneq
 • Suliffik suliatigut qaffasissoq kiisalu suleqatigisat pingaartitaqarluartut aamma ataqatigiilluartut
Naalakkersuisut Danmarkimilu naalakkersuisut oktober 2019-imi isumaqatigiipput Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu pillugit suliniuteqartarnermut suleqatigiinneq nukittorsarneqassasoq tamannalu pillugu suliffeqarfiit akornanni ataatsimoorussamik suleqatigiiffimmik pilersitsisoqassasoq. Sulineq suliniutinut anguniagaqarfiusunut 16-inut innersuussutinik kinguneqarsimavoq, tassanilu inunnut inersimasunut meeqqanut kinguaassiuutitigut kanngutsaaliornermik pissusilersortartunut tapersersorneqarnissaq katsorsartinnissarlu pillugit neqerooruteqarnissaq ilaavoq.  Taamaammallu atorfik danskit kalaallillu suliassaqarfiit assigiinngitsut aqqutigalugit sulinerannik aallaaveqarpoq, aallaaviatigullu 2023-p naanissaanut killeqartinneqarluni, pisariaqarpallu sivitsuiffigineqarsinnaalluni.
 
Sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunneri 40-t suliffiusarput.
 
Ulloq atorfiniffissaq: 1. januar 2021 imaluunniit erseqqinnerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut.
 
Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik pillugu
Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Naalakkersuisut ataanni aqutsisoqarfiuvoq ukuninnga arfinilinnik immikkoortortaqartoq: Pinaveersaartitsinermut immikkoortortaq Paarisa, Aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfik, Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut innersuussisarnermullu immikkoortortaq, Oqartussaasunut immikkoortortaqarfik, Pineqaatissinneqarsimasunut immikkoortortaqarfik aamma Allattoqarfik. Immikkoortortaqarfiit qanimut suleqatigiittarput, suliffiuvorlu suliassanut tunngatillugu amerlasuunik unammilligassaqarfiusoq.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Ineqarneq
Atorfimmut atatillugu inissiamik pisatsersugaanngitsumik inissaqartitsisoqarsinnaavoq. Qinnuteqartorli Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnerminut atatillugu sulisutut ineqareersimaguni sulisunut inissiamik innersuussiffigineqarsinnaanini attatiinnassavaa. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Sulisumut inissiaq atorfinitsinneqarnermut ilaavoq, atorfiullu atorfigiunnaarnerani kingusinnerpaamillu pilersaarut naammassineqarpat qimanneqassalluni.
 
Paasissutissat  sukumiinerusut
Atorfik pillugu sukumiinerusumik paasisaqarumaguit Paarisami immikkoortortaqarfimmi pisortaq Ditte Sølbeck ditt@nanoq.gl-kkut imaluunniit +299 346037-ikkut imaluunniit suliniutinik aqutsisoq Denise Schroeder deso@nanoq.gl-kkut imaluunniit +299 346658-ikkut attavigisinnaavatit.
 
Qinnuteqarnissamut killissarititaq: 09 november 2020 nalunaaqutaq 12:00 (nunatsinni nalunaaqutaq malillugu).

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut