sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

ALLAGARSIUTEQQITAQ - Nutserisoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 08-10-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-10-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-76309175
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Butik og service

GENOPSLAG
 
På grund af for få ansøgere til tolkestilling, genopslår Departement for Sundhed tolkestilling til Ledelsessekretariatet.

Departementet varetager den overordnede strategiske planlægning, koordinering og udvikling på områderne sundhed og forebyggelse. Opgaverne spænder over en række fagområder, hvorfor departementet har en stor kontaktflade til andre departementer, underliggende institutioner, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.
Vi er et alsidigt team bestående af jurister, sundhedsfaglige konsulenter, servicemedarbejdere og et ledelsessekretariat, der sætter samarbejde og faglighed højt. Vores arbejdsmiljø er åbent og uformelt, hvilket bidrager til en god stemning. Vi har en kultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen samt til løsning af vores opgaver. Derfor er det en fordel, hvis du er åben og samarbejdsorienteret.

Vi kan tilbyde dig:
 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt
 • Et job i en afdeling med engagerede kolleger
 • Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer
 
Dine fremtidige arbejdsopgaver vil bl.a. være:
 • Tolkning og oversættelse
 • Korrekturlæsning og kvalitetssikring
 • Simultantolkning

Vi ønsker, at du som fremtidig tolk har følgende kvalifikationer:
 • Uddannet som tolk, gerne professionsbachelor i oversættelse og tolkning
 • Har kendskab til terminologi indenfor sundhed
 • Selvstændig, udviklingsorienteret og målrettet
 • Flair for koordination – også i pressede situationer
 • Gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: Kontorchef Karen Lerch, på tlf. (+299) 34 50 08 e-mail kale@nanoq.gl eller departementschef Tine Pars, på tlf. (+299) 34 66 25 e-mail tine@nanoq.gl.

Sidste ansøgningsfrist 29. oktober 2019. Tiltrædelsesdato er den 1. november 2019 eller efter nærmere aftale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia