sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allagarsiuteqqitaq. Pinngitsuuisinnaajunnaarnermut Katsorsaasoq Allorfik Qeqertalik, Aasianniittumut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 07-10-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-10-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-76271013
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed

Allorfik Qeqertalik søger en behandler til rusmiddel- og spilafhængige borgere pr. 1. december 2019 eller efter aftale. Vi ønsker os et bredere ansøgerfelt, som kan bidrage/supplere behandlernes arbejde.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse. Det er ønskeligt men er ikke et krav, at du har en sygeplejefaglig grunduddannelse og dermed kan varetage vurderingen af eventuel fysisk eller psykisk komorbiditet og vurdering og behandling af abstinenser, men som fx du kan også være fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse. Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning, men ellers sørger Allorfik for at du har den nødvendige uddannelse på feltet.

Allorfik Qeqertalik tilbyder borgere i Kommune Qeqertalik behandling af problemer med alkohol, hash samt spil, og kan der derfor forekomme rejser. På centret er der pt. 3 behandlere, og en af behandlerne fungerer som gruppeleder.

Allorfiks lokalcentre er organisatorisk under Viden center om Afhængighed i Nuuk, der bl.a. står for den nationale indsats mod problemer med rusmidler og spil. Du vil få stor indflydelse på organiseringen af dit arbejde i samarbejde med Viden center om Afhængighed, som også tilbyder supervision til dig.

Som behandler skal du bl.a.:

 • Motivere til behandling med Motivational Interviewing
 • Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Efterbehandle og undervise pårørende
 • Lave kortlægningssamtaler og indrapportere til den nationale misbrugsdatabase
 • Samarbejde med kommunen omkring borgernes efterforløb og om problemer, der står i vejen for behandlingen
 • Undervise om tilbuddet i Allorfik og vores metoder
Vi forventer:
 • at du har en faglig interesse i behandlingsområdet
 • at du har en rummelig og positiv personlighed
 • at du kan sætte borgerne i fokus
 • at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • at du har et ønske om vedvarende at videreuddanne dig inden for afhængighedsområdet
 • at du er interesseret i tværfagligt samarbejde og i at undervise andre faggrupper
 • at du vil arbejde med kognitiv adfærdsterapi.
Behandlingen vil overvejende foregå på grønlandsk, mens uddannelsen vil foregå på dansk. Du skal derfor være dobbeltsproget.

Om stillingerne kan du kontakte:
Leder af Allorfik Birgit Niclasen tlf. +299 525343 mail bivn@allorfik.gl  og gruppelederen i Allorfik Qeqertalik Helle Strube tlf. +299 539838, mail: hels@nonoq.gl

For informationer om Allorfik: www.allorfik.gl

Børne- og straffeattest
Man må påregne at der efter samtykke bliver indhentet straffe- og børneattest, hvis man ikke selv medbringer en ny straffe- og børneattest.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut