sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allagarsiuteqqitaq. Tarnip pissusiinik immikkut ilisimasalimmik, Allorfimmi sulilersussamik

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 29-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-08-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82454449
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed

Allorfik søger en psykolog med behandlingserfaringer i arbejdet med borgere, der har problemer med alkohol, hash og pengespil. Stillingen ønskes besat 1. september 2021 eller efter aftale.

Du kommer til at arbejde med kvalitetssikring af vores behandlinger og behandlingstilbud, som sker gennem et tæt samarbejde med behandlerne i de lokale Allorfikcentre. Du bliver tilknyttet Allorfik, Videncenter om Afhængighed og vil få base i Nuuk.

Videncenter om Afhængighed står for den nationale behandling af problemer med rusmidler og spil på både børn og voksenområdet både i egne centre og gennem private udbydere. Allorfik har et lokalt behandlingscenter i hver kommune, i byerne Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat under Videncenter om Afhængighed i Nuuk.

Om jobbet
Allorfik har en række behandlingstilbud, som dækker afhængighedsbehandling, pårørendebehandling og ungebehandling, samt andre kommende tilbud, bl.a. forældregrupper og udfarende aktiviteter.

Fælles for vores behandlingskoncepter er, at de er bygget på forskningsbaseret viden på rusmiddel- og spillebehandlingsområdet. Vores brugte metoder er kognitiv adfærdsterapi, motiverende samtaler og mindfulness, samt inspiration fra en narrativ tilgang.

Dit arbejde med kvalitetssikring og -udvikling vil basere på oplæring, supervision og implementering af vores metoder og behandlingskoncepter til behandlerne. Du skal altså sikre det faglige niveau i behandlingen og medvirke til den faglige udvikling for behandlere i Allorfiks centre. Der skal derfor forventes en vis rejseaktivitet til vores lokale Allorfikcentre.
Vi håber på, at du er dobbeltsproget på grønlandsk/dansk, da metoderne er på dansk og behandlerne er grønlandsksproget.

Vi forventer,

 • at du er uddannet psykolog og besidder en solid faglig viden
 • at du har erfaring med at samarbejde med forskellige faggrupper
 • at du forstår den enkelte borger i den sammenhæng, som borgeren færdes i
 • at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • at du er omstillingsparat og kan have mange bolde i luften
 • at du kan omsætte teorier til praksis
 • at du har god kommunikationsevne
 • at du har en rummelig og positiv personlighed
 • at du er indstillet på at rejse til Allorfiks lokale centre ved behov
Vi tilbyder
 • et job med mange udviklingsmuligheder
 • spændende og forskelligartede arbejdsopgaver
 • uddannelse inden for rusmiddelbehandling
 • et godt arbejdsmiljø
 • mulighed for at påvirke egen arbejdssituation
 • et selvstændigt arbejde men med sparring
 • mange dygtige samarbejdspartnere
 • gode kolleger
Ansøgningsfrist: 19. august 2021

Om stillingen og Allorfik kan du kontakte
Leder af Allorfik Birgit Niclasen tlf. 525343 mail bivn@allorfik.gl.

For informationer om Allorfik, se: www.allorfik.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia