sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Allagarsiuteqqitaq - Tullersortissarsiorneq Paannaanut / Genopslag - Souschef til Paannaat

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 24-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589320
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa: Souschef
Misilittakkat - Annertunerusumik: Engageret, Stabil, Ansvar
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vuggestuen Paannaat i Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Souschef til Vuggestuen Paannaat, der kan begynde at arbejde evt. efter aftale.

 

Vuggestuen Paannaat har i alt 24 børn, i alderen 0-3 år. Fordelt til 2 stuer, hvor de har 12 børn hver.

Åbningstider i Paannaat: 7.00-17.00

 

Vuggestuen Paannaat består af 9 personale: Leder, souschef, pædagog, 2 socialhjælpere, 2 medhjælpere, køkkenassistent samt en rengøringsassistent.

 

Stillingens indhold:

Vi søger en – gerne erfaren – pædagog til at indgå i det og varetage en række opgaver herunder:

·Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt, når lederen ikke er til stede.

·Rollemodel overfor andre øvrige personale.

·Tæt samarbejde med forældrene.

·Arbejde ifølge med Landstingsforordning nr. 16 fra 3.dec 2012.

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med arbejdsområdets øvrige medarbejdere samt angiv tætte og relevante samarbejdspartner.

 

Målsætning for børn i Kommuneqarfik Sermersooq:

Nysgerrig børn, robuste børn, sunde & glade børn.

 

Paannaats særlige kendetegne er:

Tæt kommunikation med alle – Tryghed – Samspil med andre.

 

Forventninger til ansøgere:

·At du har pædagog eller lignende uddannelse

·At du er kreativ og har overblik

·At du er god til samarbejde med kolleger og forældre

·At du er fleksibel og vil afprøve nye erfaringer

·At du er glad for børn er vigtigt

 

Vi lægger desuden vægt på:

·Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

·Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

·At man er frisk og glad er vigtigt

·Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

 

Vi tilbyder:

Glade børn, glade og humørfyldt personale, godt samarbejde med forældre og personalet samt en Vuggestue og stabile personale.

 

Yderligere oplysninger:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Ane Mina Falksen, tlf. +299 36 67 70 eller e-mail: amfa@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med
 Job nr. 518-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia