sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allangarsiutaq Aasiaat - Meeqqerivik Ukaleq ilinniarsimasumik perorsaasussarsiorpoq

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 23-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85498100
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge

Kommune Qeqertalik, Aasiaat, søger pædagog for tiltrædelse pr. 1. juni 2024 eller efter nærmere aftale, Meeqqerivik Ukaleq. Meeqqerivik Ukaleq er en ny integreret institution som er åben november 2017. Der er tre stuer, to vuggestue stue og en børnehave stue.


Generelt for børnehaven / vuggestuen:

·Stillingen er en fuldtidsstilling, 40 timer om ugen. Børnehaven / Vuggestuen har 2 aldersgrupper fordelt til 12 pladser for børn i alderen 0 til 3 år, og 40 pladser for børn i alderen 3 til 6 år. Stillingen er i vuggestuen.

·Efter børn personalerne flytter til stue til stue f.eks. vuggestue til børnehave eller børnehave til vuggestue.

·Administration for børnehaverne hører under INUIT.


Ansøgerens kvalifikationer:

·Uddannet pædagog.

·Erfaring med personaleledelse og administration i en daginstitution.

·Være ansvarsbevidst, have overblik og evne til indlevelse og omstilling.

·Kunne klare stress situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil.

·Fysisk og psykisk godt helbred og et åbent og glad humør.

·Være indstillet på at arbejde ud fra daginstitutionens målsætninger og handleplaner.


Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Meeqqerivik Ukaleq leder Ajorna Joelsen, tlf. 89 47 95.


Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales A-skat for frie goder i henhold til gældende lovgivning.

ELLER Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia