sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allangarsiuteqqitaq Attu - Meeqqerivik Alliaq aqutsisussarsiorpoq

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 05-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-04-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85419218
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Børn og unge

Kommune Qeqertalik, Attu, søger leder for tiltrædelse pr. 1 maj. 2024 eller efter nærmere aftale.

Generelt for børnehaven / vuggestuen:

·Stillingen er en fuldtidsstilling, 40 timer om ugen. Der er plads til 16 børn

·Administration for børnehaver hører under INUIT.

Ansøgerens kvalifikationer:

·Uddannet pædagog eller lignende uddannede.

·Erfaring med personaleledelse og administration i en daginstitution.

·Være ansvarsbevidst, have overblik og evne til indlevelse og omstilling.

·Kunne klare stress situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil.

·Fysisk og psykisk godt helbred og et åbent og glad humør.

·Være indstillet på at arbejde ud fra daginstitutionens målsætninger og handleplaner.

Til ansøger:

·Arbejde ud fra mål og handleplaner i dagtilbud. 

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst.

Der kan ikke anvises bolig til stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Meeqqerivik Qupannaat afdelings leder Thora Petersen, tlf. 38 71 32 eller INUIT leder Susan Filemonsen på telefon 38 71 21


Straffe- og børneattest:Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia