sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allangarsiuteqqitaq Niaqornaarsuk - Meeqqerivik Arnartaq pisortassarsiorpoq

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 05-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-04-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85419219
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Børn og unge

Kommune Qeqertalik, Niaqornaarsuk, Meeqqerivik Arnartaq søger pædagog uddannet børnehaveleder for tiltrædelse pr. 1. Maj 2024.

Generelt for vuggestuen:

·Stillingen er en fuldtidsstilling, 40 timer om ugen. Der er plads til 25 børn.

·Åbningstiden for vuggestuen er mandag – fredag kl. 07.30 – 17.00.

·Administration for vuggestuen hører under INUIT Kangaatsiaq

·Pædagog koordinatoren sørger for rådgivning og vejledning for vuggestuen.


Ansøgerens kvalifikationer:

·Pædagogisk uddannelse, eller lign.

·Være ansvarsbevidst, aktiv og engageret, have overblik, kunne klare stress situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil, besidde et fysisk og psykisk godt helbred, og være indstillet på at arbejde ud fra institutionens mål, politisk mål for børn og unge og øvrige gældende regler for ansatte under Kommune Qeqertalik.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Grønlands selvstyre og den pågældende forhandlingsberettigede organisation på tiltrædelsestidspunktet.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Straffe- og børneattest:Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Meeqqerivik Qupannaat Kangaatsiaq, Afdelingsleder Thora Petersen   tlf. 38 71 32. Eller til INUIT leder Susan Filemonsen tlf. 38 71 21

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia