sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Allattoqarfik INUA marlunnik AC-fuldmægtigissarsiorpoq/To AC-fuldmægtige til Sekretariatet INUA

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 24-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-04-2020
Suliffissamut ID normut: 330230558
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Offentlig administration
Atorfiup taaguutaa: AC-fuldmægtig
Misilittakkat - Annertunerusumik: Offentlig politik og administration, Mødeplanlægning, Sekretariatsopgaver
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Sekretariatet INUA søger to AC-fuldmægtige

Vil du arbejde med vekslende opgaver hver dag? Og vil du arbejde tæt sammen med politikere? Så er det dig, vi søger.

Allattoqarfik INUA søger to AC-fuldmægtige til ansættelse pr. 1. maj 2020 eller efter aftale.

Har du viljen til at udvikle en af de vigtigste og nytænkende arbejdsområder i Kommune Qeqertalik? Vores kommune har en spændende og ny organisationsstruktur og vi kan tilbyde dig en stilling, der kan give dig en faglig og ikke mindst personlig udvikling.

Stillingen er placeret i hovedkontoret under INUA i Aasiaat.

Arbejdsopgaverne er:

 • Koordinerer modtagne opgaver fra samtlige bestyrelser og udvalg.
 • Koordinerer politiske vedtagne opgaver.
 • Omsætte politiske beslutninger til handlinger.
 • Sekretærfunktion for stående udvalg samt kommunalbestyrelse.
 • Planlægning af officielle og andre repræsentative arrangementer.
 • Andre opgaver, af hvad der er relevante inden for sekretariatsarbejde.   

Vi forventer, at du:

 • Har en akademisk- eller lignende uddannelse inden for administration og kontor.
 • Har kendskab til sagsgange og sags overblik i en offentlig administration.
 • Har gode sprogkundskaber i grønlandsk og dansk, skriftligt og mundtligt.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Er udadvendt, initiativrig og har et godt humør.
 • Er i besiddelse af udpræget ordenssans.
 • Er selvstændig og kan bevare overblik i stressede situationer.
 • Har evne og vilje til at samarbejde på tværs af organisationen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stillingen anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet.

Information:

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til fungerende kommunaldirektør Thomas Holm Jensen, thj@qeqertalik.gl, telefon +299 22 24 50.  

Ansøgning:

Ansøgningen, mærket med ”AC-fuldmægtig”, bilagt kopi af uddannelsesbevis, tidligere beskæftigelser og udtalelser skal være HR-afdelingen i hænde senest, den 14. april 2020, og skal sendes til: hr@qeqertalik.gl  

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia