sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Anæstesisygeplejerske, Aasiaat Sygehus, Grønland (GENOPSLAG)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 31-05-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-06-2020
Suliffissamut ID normut: 330261167
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Narkosesygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Søger du faglige udfordringer i andre omgivelser, så har vi stillingen.

Vi søger en fastansat kollega eller en kollega som vil besætte et vikariat i kortere eller længere tid. Vi har brug for vores nye anæstesisygeplejerske fra 1.juli 2020 eller efter aftale.

Vi har brug for en anæstesisygeplejerske, som kan arbejde selvstændig indenfor sit speciale og som kan indgå i det daglige arbejde på sengeafdelingen på Aasiaat sygehus.

Anæstesisygeplejersken på Aasiaat Sygehus indgår i OP-team hver onsdag med ansvar for bedøvelse. Vi har små-kirurgi på det faste program.  Nu og da udføres akutte indgreb, når det ikke er forsvarligt at afvente en evakuering til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Vi har et godt OP-team, som er lært grundigt op og som kan varetage basale og generelle funktioner på OP-stuen i samarbejde med anæstesisygeplejersken og kirurgen.

I afdelingen indgår anæstesisygeplejersken i det daglige arbejde med en meget varietet gruppe af patienter. Vi har patienter i alle aldersgrupper og vi ser mange forskellige medicinske såvel som kirurgiske tilstande. Når vi ikke kan behandle og pleje alvorligt syge patienter evakuerer vi til Nuuk.

Der er et tæt samarbejde med sundhedsvæsnet i region Disko. Aasiaat sygehus modtager patienter fra hele regionen. Det er akut syge patienter, som ikke kan behandles og plejes på sundhedscentrene, sygeplejestationen eller i bygderne. Ofte vil et ophold i sengeafdelingen være løsningen – nu og da må patienterne sendes videre til Nuuk.

Vores kommende kollega:

 • arbejder meget selvstændigt som anæstesisygeplejerske
 • indgår i en altfavnende sengeafdeling, når der ikke er opgaver som anæstesisygeplejerske
 • værdsætter at kunne bruge bredden i faglige og personlige kompetencer
 • har lyst til at arbejde med udvikling af sygeplejen og de gode patientforløb
 • er robust og fleksibel
 • er med til at have fokus på et godt arbejdsmiljø
 • er vant til at arbejde med EPJ
 • kan ”stikke fingeren i sneen” når situationen kræver det

Vi tilbyder vores kommende kollega:

 • engagerede grønlandske og danske kolleger, der tilsammen har en bred faglig erfaring
 • en dagligdag, der udspiller sig i mødet mellem grønlandsk og dansk kultur, hvor vi tilstræber et respektfuldt og anerkendende samarbejde
 • introduktion og oplæring
 • mulighed for udvikling såvel fagligt som personligt
 • en arbejdsplads hvor det kliniske arbejde er i højsædet

Anæstesisygeplejersken på Aasiaat sygehus har DV og AV, samt vagt hver 2.weekend, der udleveres mobil og der tilbydes bolig 2 min fra sygehuset. Ingen NV og ingen tilkaldevagt.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-149 

Ansøgningsfrist: 15 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Suzanne Rasch, SZRA@PEQQIK.GL og tlf. +299 89 22 11. Jeg vil meget gerne ringe dig op, hvis du sender dit telefonnummer. 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia