sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Anæstesisygeplejerske, Ilulissat, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 02-04-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-04-2020
Suliffissamut ID normut: 330242995
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Narkosesygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Anæstesisygeplejerske til Ilulissat

På grund af Coronasituationen, er vi desværre havnet i den frygtelige situation, at vores kommende anæstesisygeplejersker er sprunget fra. Derfor står vi lidt ”akut” og mangler anæstesisygeplejersker her i Ilulissat.

At arbejde som anæstesisygeplejerske i Grønland er en spændende udfordring, hvor dine alsidige kompetencer er vigtige. Den grønlandske kultur er en del af hverdagen og du vil hurtigt opleve at f.eks. vejret har en afgørende indflydelse på vores arbejde.

Når du ikke skal være på OP og bedøve, er du tilknyttet sengeafdelingen, hvor du i samarbejde med dine kollegaer varetager de almindelige patientrelaterede opgaver. Du vil indgå i skiftende vagter, med vagt som anæstesisygeplejerske hver anden weekend.

Du kan se frem til at arbejde i et multikulturelt arbejdsmiljø, bestående af passionerede og dygtige kollegaer, hvor det kliniske arbejde og nærværende patientforløb er i fokus. Det gode humør, faglig sparring og samarbejde er en væsentlig del af at vi får ting til at lykkedes.

Ilulissat sygehus er regionssygehus for region Avannaa i Nordgrønland. Sygehuset består af en sengeafdeling med 23 sengepladser, 1 børnestue og 1 akutstue. Der er ca. 1000 indlæggelser og ca. 500 operationer om året.

Hvem er du:

  • Effektiv og selvstændig i dine anæstesiopgaver
  • Imødekommende og engageret i forhold til tværfagligt samarbejde, udvikling og opgaver
  • Gerne erfaring med elektronisk patientjournal (EPJ) – vi anvender COSMIC
  • Arbejder med godt overblik og gåpåmod
  • Som person er du positiv, stabil og engageret

Region Avannaa og Ilulissat:

Regionen er indbyggermæssigt den næststørste i Grønland og den største arealmæssigt – på størrelse med Spanien. Her oplever man det autentiske Nordgrønland med hundeslæde, fiskeri og fangst midt i en moderne verden. Her er rig mulighed for en mængde fritidsaktiviteter og unikke naturoplevelser. Vi har to skoler i byen, en række forretninger og supermarkeder og alt fra biograf til julemandens kane.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-119 

Tiltrædelse: 29 april 2020 eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist: snarest muligt og senest 21 april 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Anne-Mette Thorsø: AMTH@peqqik.gl tlf. +299 947122

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia