sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Anæstesisygeplejerske, Ilulissat sygehus, Grønland (genopslag)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 01-11-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-11-2019
Suliffissamut ID normut: 330116144
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Narkosesygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

GENOPSLAG  

Vil du teste din faglighed af og samtidig få en oplevelse for livet?

At arbejde som anæstesisygeplejerske i Grønland er en spændende udfordring, hvor dine alsidige kompetencer er vigtige. Dine arbejdsopgaver er både anderledes og nye, da du modtager og behandler mange forskellige patientkategorier fra hele Nordgrønland. Du kan følge hele patientforløbet fra indlæggelse til udskrivning og ambulant. Den grønlandske kultur er en del af hverdagen og du vil hurtigt opleve, at f.eks. vejret har en afgørende indflydelse på vores arbejde.

I din arbejdstid er du tilknyttet sengeafdelingen, hvor du i samarbejde med dine kollegaer varetager de almindelige patientrelaterede opgaver. Du vil indgå i skiftende vagter med vagt som anæstesisygeplejerske hver anden weekend.

Hvem er vi?

Du kan se frem til at arbejde i et multikulturelt arbejdsmiljø bestående af passionerede og dygtige kollegaer, hvor det kliniske arbejde og nærværende patientforløb er i fokus. Det gode humør, faglig sparring og samarbejde er en væsentlig del af, at vi får ting til at lykkedes. Vi sikrer dig naturligvis en grundig introduktion.

Ilulissat sygehus er regionssygehus for Region Avannaa i Nordgrønland. Sygehuset består af en sengeafdeling, operationsafdeling med to moderne operationsstuer, hvoraf den ene anvendes til lokal elektiv kirurgi en dag ugentligt. Herudover har vi et ambulatorium med ca. 100 besøgende dagligt.

Hvem er du?

  • Effektiv og selvstændig i dine anæstesiopgaver
  • Imødekommende og engageret i forhold til tværfagligt samarbejde, udvikling og opgaver
  • Gerne erfaring med elektronisk patientjournal (EPJ) – vi anvender Cosmic
  • Arbejder med et godt overblik og gåpåmod
  • Du er glad, stabil og engageret i både det faglige arbejde og gode det gode kollegaskab

Ilulissat

I din fritid kan du opleve den enestående natur som Ilulissat og Grønland tilbyder. Enorme isfjelde er hele tiden tæt på, og om sommeren kan du sejle mellem disse fjelde og hvalerne. Der er gode vandreruter, hvorfra du kan betragte de store isfjelde og komme tæt på verdens hurtigste gletsjer. Om vinteren kan du køre hundeslæde, mens det snefyldte landskab lyses op af månen og nordlyset.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201910414  

Ansøgningsfrist: d. 29. november 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Anne-Mette Thorsø på tlf. (+299) 94 71 22 eller på e-mail: AMTH@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia