sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Anæstesisygeplejerske, Regionssygehuset i Qaqortoq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 06-01-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-01-2021
Suliffissamut ID normut: 330471166
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Narkosesygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Regionssygehuset i Qaqortoq er modtager afdeling for indlæggelser fra byens borgere ca. 3600 borgere, vi har 18 sengepladser.

Vi har eks. nybagte mødre, psykiatriske, kirurgiske, medicinske og akutte patienter. Vi er gode til at udnytte hinandens forskellige kompetencer og arbejde tværfagligt, hvilket er nødvendigt, da vores patientklientel er så forskellige. 

Der er ugentlig OP- dage, hvor der foretages små indgreb-mange af disse udføres i lokal analgesi evt. suppleret med sedation. Patienter, der skal i GA, vil i hovedreglen være ASA 1 og ASA 2 patienter. Som anæstesisygeplejerske, vil du have mulighed for telefonisk sparring med bagvagten i Nuuk. 

Du vil udover arbejdet på OP den enkelte dag på ugen, deltage i arbejdet på vores sengeafdeling på lige fod med resten af sygeplejegruppen. Vi har en god blanding af forskellige personalegrupper og får tingene til at lykkes sammen.  Vi går meget op i, at hjælpe hinanden i vores faglige udfordringer, og hverdagen er ikke ens fra dag til dag.

Der findes lægekonsultationer, skadestue, laboratoriet, røntgen samt gode operationsfaciliteter, udover de andre funktionsområder der blandt andet tæller, hjemmesygepleje, sundhedspleje, jordemødre, fysioterapeuter og andet.

Til regionssygehuset, er der tilknyttet 7 bygder, hvorfra regionssygehuset også modtager patienter. 

Vi tilbyder:

  • Et lille sygehus, med et godt tværfagligt miljø, hvor vi samarbejder tæt.
  • En periode, hvor du kommer tilbage til den grundlæggende sygepleje
  • Arbejde i en anderledes kultur, hvor arbejde sproget er dansk.

Vi søger dig, der:

  • Er uddannet anæstesi sygeplejerske med mindst et par års erfaring
  • Kan lide at arbejde alsidigt og selvstændigt
  • Er åben, godt humør og er fleksibel

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=20-790 

Startdato: 1. februar 2021 

Ansøgningsfrist: 30. januar 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: ikc@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her: 

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf  

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia