sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Anæstesisygeplejerske, Sisimiut, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 19-09-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-10-2019
Suliffissamut ID normut: 330092712
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Narkosesygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Stor mulighed for at arbejde som anæstesisygeplejerske i kombination med generalistfunktion som sygeplejerske.

Du får et spændende job hvor du skal favne bredt. Vi har brug for dine kompetencer på det intensive og akutte område, mens du også vil arbejde på sengeafdelingen. I samarbejde med det øvrige plejepersonale er du ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen og for den daglige arbejdsgang på sengeafdelingen. Du vil deltage i visitering af patienter ved ambulante henvendelser i vagterne. Vi forestiller os også, at du har lyst til at uddanne- og vidensdele med personale i Sundhedsvæsenet.

Plejepersonalet i sengeafdelingen og konsultation arbejder tæt sammen om varetagelse af de daglige opgaver samt fordeling af vagterne. Der er gennemsnitlig otte vagter pr. måned.

Vi tilbyder fastansættelse, men et længerevarende vikariat kan også komme på tale.

Hvem er vi?

Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som sammen får ting til at lykkedes. Vi har et stærkt socialt fællesskab med f.eks. morgensang.

Vi tilbyder et job med rigtig gode udviklingsmuligheder indenfor et bredt område. Vi sikrer naturligvis også en grundig introduktion.

Regionssygehuset i Sisimiut består af en afdeling med 19 sengepladser og en lægekonsultation, som fungerer som en kombination af lægepraksis og skadestue med mulighed for indlæggelse.

Hvem er du?

  • Bidrager med bred viden og erfaring, særligt inden for din specialuddannelse som anæstesisygeplejerske
  • Engageret og visionær i forhold til at udvikle sygeplejefaget og vores daglige arbejdsgange
  • Fleksibel og effektiv arbejdstilgang
  • Behersker du IT på brugerniveau
  • Som person er du åbensindet, smilende og handlekraftig

Sisimiut by

Sisimiut er den næststørste by i Grønland og den by længst mod nord, hvor havnen stadig er isfri om vinteren.

Omvendt er det også den by længst mod syd i Grønland, hvor du kan nyde godt af hundeslædekørsel om vinteren og foråret. Her er rig mulighed for friluftsliv med vandreture, skiløb, sejlads og fiskeri.

Tiltrædelse: d. 31. oktober 2019 eller efter aftale

Vi tilbyder både fastansættelse eller vikariat. Ved fastansættelse ydes et attraktivt månedligt tillæg på mellem 3.400 kr. og 4.700 kr. afhængig af din anciennitet.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201909347

Ansøgningsfrist: d. 10. oktober 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Nukànguak’ Olsen på tlf. (+299) 86 88 67 eller på e-mail: NUOL@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL] 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia