sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Angerlarsimaffik Pilutaq søger en faglært medarbejder med duelighedsbevis

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 11-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-07-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85540162
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Tiltrædelsesdato er den 1. august 2024 eller efter aftale.

Har du evnen og lyst til at være en del af et team i Pilutaq samt i vores udendørs pædagogiske tiltag i arbejde med unge mellem 11-18 år og være med til at varetage den daglige arbejde til vores både, køretøjer, og materialer, samt sejlads?  Så er det måske dig vi søger.

Om Angerlarsimaffik Pilutaq og vores samarbejdspartnere 
Pilutaq er beliggende i Sisimiut, Grønland. Pilutaq er under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 11 og 17 år.
Vi har 3 husafdelinger samt en hytte i Itilleq.
De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.

Vores nærmeste samarbejdspartnere er Angerlarsimaffik Isikkivik og Qasapermiut. Der samarbejdes omkring transport af døgninstitutionernes beboere samt personale, hvor du centralt vil servicere Angerlarsimaffik Pilutaq.

Reference
Nærmeste reference er forstander i Angerlarsimaffik Pilutaq

Om stillingen
- Være med til sikre at både, snescootere samt de udendørs inventars vedligeholdelse, efter årets sæson. Du kommer til at sejle med døgninstitutionernes Poca joller, køre snescooter i sæsoner med personale og beboere.
- Være med til at holde opsyn med vores hytter rundt omkring i fjordene (af hensyn til vedligeholdelse), samt opsyn og styr på alle andre inventarer som bruges til transport. 
-  Være med i jagt sæsoner, vinter og sommer.
- Alt dette med hensyn til vores pædagogiske tiltag

Dette skal du også være opmærksom på at være en del af med ansvar
•    Deltage i som team med de andre øvrige ansatte i døgninstitutionen
•    Deltage i planlæggelse af ture.
•    Fremlægge planlagte ture til andre afdelinger
•    Være med til at sikre at der i afdelingerne arbejdes efter de faglige målsætninger.
•    Være med til at sikre at der i afdelingen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og rammer i hytterne
•    Vedligeholdelse af materiel og udstyr
•    Være med til at lave underretninger af reparationer og vedligehold
•    Være med til at sikkerhedsintroducere nye medarbejdere, i forhold til ture og læring af brug håndtering af køretøjer.
•    Have indsigt til unge aldersgruppe 11-18 år, som I kommer til at køre og sejle med på ture

Vi forventer
•    At du har et bevis med mindst 12 pax erhvervs duelighedsbevis.
•    Er fingernem til lidt af hver til små reparationer.
•    At du har erfaring i brug af IT og tilhørende programmer såsom Outlook, Word og Excel.
•    At du har erfaring med sejlture og kan håndtere en snescooter.
•    At du har talent for samarbejde og er synlig som fagperson
•    At du er visionær på dit ansvarsområde og erfaring i reparation og vedligehold. 
•    At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling.
•    At du eventuelt er tosproget/ grønlandsk & dansk (dansk er ikke et krav)

Vi tilbyder
•    Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
•    Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
•    Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig i døgn og dagvagt.

 
Straffeattest/Børneattest
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Pilutaq har indhentet en straffeattest/børneattest. 
Straffeattest/børneattesten vil indgå i Pilutaq vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at Forstander Nukánguak’ L. Andersen, e-mail: forst@pilutaq.gl Tlf: 382457
Ansøgningsfrist: 2. juli 2024

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia