sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Angerlarsimaffik Uulineq søger 1 afdelingsleder

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 20-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-09-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74976285
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen, Ledelse, Undervisning og pædagogik

Grønlands Selvstyre
Angerlarsimaffik Uulineq søger 1 afdelingsleder

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Uulineq er en døgninstitution med fire afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autismespektrumforstyrrelser (ASF). Vi mangler en afdelingsleder i énmandshjemafdeling.

Afdelingslederens arbejdsopgaver er dels af ledelsesmæssig art og dels af koordinerende art, og du vil i et vist omfang indgå i det daglige arbejde i afdelingen. Skiftende vagter kan forekomme.

Der er gode muligheder for, at du kan være med til at præge udviklingen, samt muligheder for personlig og faglig vækst. Vi er i gang med flere udviklingsprojekt indenfor autismepædagogik i Grønland.

Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia