sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aningaasaqarnermut immikkoortortami Pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 06-06-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-06-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84841072
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq

Sunniuteqarsinnaaneq ilinnut kajumissaataava, pisortallu aningaasaqarneranni pingaarutilimmik suliaqarusuppit? Taava Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi immikkoortortami pisortatut atorfik 1. august 2023-mi isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik inuttassarsiuunneqarpoq.
Immikkoortortami pisortatut suliassaraatit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup aningaasaqarnermut immikkoortortaani sulianik tamanik aqutsineq ineriartortitsinerlu. Akileraarutinik akitsuutinillu akiligassiisarneq, akiliisarneq, akiligassalinnik malittarinninneq, naligiissaarisarneq isumannaarisarnerlu, kiisalu akiliisitsiniartarnermik immikkoortortap pisassarisanut akiliutinik, ilanngaassuinikkut akissarsianillu ilanngaasarnikkut akilersitanik isumannaarisarneranut tunngasut tamaviisa aningaasaqarnermut immikkoortortap maanna isumagisarai.


Atorfik pillugu
Aningaasaqarnermut immikkoortortaq maanna 20-t missinginik sulisoqarpoq, akiliutinut, kommuninut pisassaqartunullu akiliutinik isumannaarisarnermut, naligiissaarisarnermut ukiumoortumillu naatsorsuutit naammassinissaannut tunngatillugu suliassanik tamanik isumaginnittuusunik, soorluttaaq taakku aqutsisoqarfimmi sulisut sinneri naatsorsuuserinermut tunngasunik siunnersortarlugillu ilitsersortaraat.
Immikkoortortap ataaniippoq allaffik aningaasaqarnerup pingaarnersaanik aqutsiviusoq, taassuma saniatigut apeqqutit naalakkersuinermut tunngasut pillugit, pingaartumik aningaasanut inatsimmik suliaqartoqarnerata nalaani saaffiginnissutinik akissuteqarfiginnittarnermi aqutsisoqarfimmut ikiuuttartoq, kiisalu aqutsisoqarfimmi pisortanik aamma Aningaasaqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfimmik sullissisartoq.
Immikkoortortamiipportaaq naatsorsuuserivik akiligassiissutinik akiliutinillu tamanik malittarinnittoq, aammalu suliassanik akitsuutinut tunngasunik isumaginnittuullunilu malittarinnittoq.


Immikkoortortami aningaasaqarnermut qarasaasiatigut atortut aqutsisoqarfiullu sulinerani atortut allat akornanni paasissutissat ilarpassuisa maanna ingerlaartinneqartarnerat isumagissavat. Kiisalu sulineq, suliat qanoq ingerlaartarnerinik nassuiaatit suliassallu suunerisa allattorsimaffii amerlasuut, ingerlaavartumik nutarterneqartarlutillu ilaartorneqartartut tunngavigalugit maanna pisarpoq.

Piumasaqaativut
Soorlu qulequttap ersersimisaareeraa, naatsorsuutigaarput suliassanik assigiinngiiaartorpassuarnik suliaqarnissat soqutigilluinnarlugulu piareersimaffigigit. Ullut tamarluinnangajammik assigiinngitsumik ingerlasarput. Suleriaatsit pioreersut apeqqusersinnaasariaqarpatit, aammali peqatigisaanik akuersaartariaqassavat maanna suleriaasiusut amerlasuut taamaannerat peqquteqarmat.
Suliani ataasiakkaani, aammali suna tamaat ataatsimut isigalugu, aningaasaqarnermut kisitsisinullu tunngasut tappiffigissavatit. Sulinermi atortunik nutaanik digitaliusunillu atuinerup, suliassat aningaasaqarnermut tunngasut pitsaasumik isumannaatsumillu isumagineqarnissaannut iluaqutaasinnaanera takusinnaassavat. Digitalinngorsaaneq sulinermi pingaaruteqaleraluttuinnartuuvoq. Sulinitsinni atortunik digitaliusunik soqutiginnilluinnartuunissaq atorfimmi akisussaaffiuvoq angisooq.
Inuussutissarsiornerup iluani assigiinngiiaartunik misilittagaqarnissat, aningaasaqarnerullu iluani atorfigisimasanni iluatsittumik suliarisimasatit pillugit takussutissaqartinnissaat piumasaraavut. Akileraartarnerup akitsuusiisarnerullu iluanni sulianut tunngasunik paasisimasaqarluartuunissat pitsaalluinnartuussaaq. Kalaallit Nunaanni pissutsinut tunngasunik paasisimasaqarluinnartuunissat pingaartuuvoq. Inussiarnersuullutillu saaffikkuminartuussaatit, ineriartortitsineq suleqatigiinnerlu piginnaasaqarfigalugit aammalu pisortaasut aalajangiussaannik piviusunngortitsisinnaassuseqarnerpit saniatigut aamma suleqatitit tunniusimallutik sulisut tapersersugarissallugit. Allannguisoqartillugu suliniuteqartoqartillugulu aqutsinermik misilittagaqarneq piginnaasaavoq pingaarutilik.
Suliassat assigiinngitsut imminnut ataqatigiissuummata allanngorartuartuummatalu pilersaarusiornermut, pingaarnersiuinermut, aaqqissuussinermut kiisalu ataqatigiissaarinermut piginnaasaqarluinnartuunissat piumasaqaataavoq. Anguniagaqallaqqissuuvutit, immikkoortortamilu anguniakkavit piviusunngortinnissaat piginnaasaqarfigalugu.

Kalaallisut danskisullu, ajornanngippallu tuluttut, allallaqqissuullutillu oqallorissuuguit pitsaasuussaaq, soorluttaaq kalaallit kulturiat inuiaqatigiillu kalaallit pillugit ilisimasaqarnissat pitsaasuussasoq.

Piffissaq suliffiusussaq sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerinik 40-nik sivisussuseqarpoq.

Paasiniaaffissaq
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarumaguit aqutsisoqarfiup pisortaa Kim Neumann Nielsen saaffigiinnaruk, oqarasuaat +299 34 65 31 imaluunniit e-mail knn@nanoq.gl.
 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Atorfik akissaateqarfimmi LR 38-mi maanna inissisimavoq.
Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartorlu tjenestemanditut atorfeqareersimaguni Kalaallit Nunaanni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik.  Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik. Sulisunut inissiani utaqqiisaasumiklluunniit inigisani angisuunik uummasuuteqarsinnaaneq soorlu qimmeqarsinnaaneq qitsuuteqarsinnaanerluunniit periarfissaqanngilaq

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
Qinnuteqaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup kingusinnerpaamik tigusimassavaa ulloq 22. juni 2023 uungalu nassiunneqassaaq:
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia