sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi (ASA) pisortanut allatsissarsiorneq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 17-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-02-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78943144
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Har du lyst til at arbejde med en bred vifte af sekretariatsopgaver for den øverste ledelse og kan du følge dine opgaver helt til dørs i en hektisk hverdag? Så har vi jobbet til dig som ledelsessekretær i Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).

Økonomi- og Personalestyrelsen er den største enhed i Selvstyret med sine ca. 140 ansatte, og hører organisatorisk til Departementet for Finanser. Vores opgave er at vejlede og servicere øvrige enheder i hele Selvstyret.Vi er en driftsorganisation med et stort ansvar over for den offentlige sektor i Grønland. Vi ser det som vores kerneopgave at lette det administrative arbejde, således at Selvstyrets øvrige enheder kan fokusere på deres kerneopgaver og ansvar over for samfund og borgere.

Som ledelsessekretær vil du komme til at varetage en lang række administrative funktioner til støtte for den øverste ledelse bestående af en styrelseschef og fire afdelingschefer. Som ledelsessekretær vil du referere til Styrelseschefen.

Opgaver som sekretærbistand til styrelsens øverste ledelse vil hovedsageligt omfatte:

 • Kalenderstyring samt afvikling af møder og arrangementer
 • Økonomiske, juridiske og administrative opgaver.
 • Udarbejdelse af dagsordener og referater samt korrekturlæsning
 • Udarbejdelse og præsentation af ledelsesinformation
 • Koordinering af tværgående ministerielle opgaver samt udarbejdelse af høringsvar
 • Deltagelse i husets udviklingsopgaver
 • Ad hoc-opgaver
   
Om dig:
Du har erfaring med ledelsesbetjening fra en politisk styret organisation og en relevant akademisk uddannelse. Du har analytisk sans og politisk forståelse samt er god til at kommunikere, både mundtligt, skriftligt og socialt. Du har gode samarbejdsevner og evner at arbejde systematisk.

Personlige kompetencer:
 • Du er som person positiv, serviceorienteret, imødekommende og ikke bange for at byde ind
 • Du er initiativrig og selvstændig
 • Du er ikke bange for at tage en udfordring op og følge den til dørs
 • Du befinder dig godt i en hverdag, hvor der arbejdes effektivt og struktureret
 • Kendskab til det grønlandske samfund og sprog vil være en fordel
Vi tilbyder bl.a.:
- Et et tværfagligt arbejdsmiljø med engagerede kollegaer
- Et fagligt sparringsfællesskab
- Personlige og faglige udviklingsmuligheder
Vores ambition er at opfylde vores strategiske formål, som er at: Frigive samfundets ressourcer til udvikling af Grønland.

Dette arbejde tager udgangspunkt i vores tre værdier:
 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden
Læs mere om os på www.asa.gl
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Fungerende Styrelseschef Rikke Skram-Skuldbøl på mail: risk@nanoq.gl eller på telefon 34 64 29.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut