sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aqutsinermut allattoqarfimmi allaffimmi pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 10-09-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-09-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-75508813
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfimmi
Naalakkersuisumut aamma Naalakkersuisoqarfimmi pisortamut sullissinermut siunnersuisarnermullu nukittorsaaqataarusuppit aamma pitsanngorsaaqataarusuppit? Taamaappat immaqa illit atorfissaqartippatsigit.
Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Aqutsinermut allattoqarfimmi allaffimmi pisortassamik uummaarissumik, aqutsinermik, suliassanut pilersaarusiornermik ataqatigiissaarinermillu misilittagaqartumik pissarsiorpoq.
1. november 2019-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaarnerpaamik atorfinitsitsisoqassaaq.

Aqutsinermut Allattoqarfik Naalakkersuisoqarfimmi immikkoortortaqarfiit tallimaasut ilagaat, tassanilu ineqarnermi, illuuteqarnermi, sanaartornermi attaveqarnermilu suliassat isumagineqarput. Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 30-t missaanniipput. Immikkoortortaqarfik arfineq marlunnik sulisoqarpoq naalakkersuisoqarfiullu politikkikkut allaffissornikkullu qullersatut aqutsisuinut sulisoqarfiulluni. Allaffimmi pisortaq immikkoortortaqarfimmi ulluinnarni aqutsisuussaaq aammalu Aqutsinermut Allattoqarfimmi immikkoortortamut pisortaq qullersarissallugu.

Allaffimmi pisortamik, immikkoortortaqarfimmi sulisut aamma naalakkersuisoqarfiup aqutsisui suleqatigalugit, minnerunngitsumik Naalakkersuisoqarfimmi sulisut allat qanittumik suleqatigalugit Naalakkersuisumut naalakkersuisoqarfimmilu pisortamut sullissinermik nukittorsaaqataasinnaasumik pitsanngorsaaqataasinnaasumillu pissarsiorpugut. Aamma ulluinnaat ulapaarfiusut assigiinngitsorpassuarnik suliaqarfiginissaannut tamanullu paasititsinissamut piginnaaneqaruit, aammalu pitsanngorsaanissamut nutaaliornissamullupiumassuseqaruit, illerpiaq suleqatitut nutaatut allaffimmilu pisortatut suleqatigilerusussinnaavatsigit. Immikkoortortaqarfimmi suliassanit Naalakkersuisunut Inatsisartunullu aammalu taakkunanngaanniit sulianik ataqatigiissaarisarneq suliaqartarnerlu, allakkat, tusarniaanerit, nutserinerit, arkivimut nalunaarsuinerit il.il. assersuutitut taaneqarsinnaapput.

Ilinniartitaanikkut tunuliaquttatit aalajangiisuussanngillat, naak ingerlaqqiffiusumik, soorlu atuakkanik atorniartitsisartutut, arkivaritut, tusagassiortutut, bacheloritut, kandidatitut assigisaatulluunniit ilinniagaqarnissat naatsorsuutigigaluarlutigu. Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput;

 • Aqutsisutut, suliassanik pilersaarusiortarnermi ataqatigiissaarisarnermilu misilittagaqarnissat
 • Allakkatigut attaveqaqatigiinnikkullu pitsaasunik piginnaaneqarnissat
 • Kalaallisut danskisullu allakkatigut oqaluinnarnikkullu tamakkiisumik piginnaaneqassaatit, ajornanngippallu tuluttut nalinginnaasumik piginnaaneqassallutit
 • Ilakkuminartuusutit suleqatikkuminartuussasutillu aammalu torersumik aaqqiissutissanillu siunnerfeqarlutit sulisarnissat
 • Allannguinissamut/allanngortoqarnissaanut piareersimassaatit, piumassuseqassaatit aammalu aaqqissuussaanermi politikkikkut aqunneqartumi sulinissamut naleqqussarsinnaassaatit
 • Kalaallit kulturiannik kiisalu inuiaqatigiinnilu pissutsit ilisimasaqarfigissavatit
 • Suliatit paasisimaarisinnaassavatit suliassanillu ataatsikkut amerlasuunik ingerlatsisinnaassallutit
 • Aaqqissuussaasumik, akisussaassuseqartumik, aaqqiinissamik siunnerfeqartumik siulliullutit sulissuteqarusullutillu eqeersimaarlutillu sulisinnaassaatit
 • Tunniusimasuussaatit, naapertuisuussaatit suleqateqarsinnaassallutillu, taamatullu namminersorlutit sulisinnaassuseqassaatit
 • Piffissakilliorlutit sulinissat nuannarigit, sullarissuusutit angusassat siunnerfigalugit suleriuseqartutit
Allaffimmi pisortatut aamma immikkoortortaqarfimmi tamarmiusumi piginnaaneqarfinnik iluaquteqarnissamik paasisimaarinninnissat, suliallu ilaatigut isumalluutit atorlugit naammassisinnaasanit annertunerulertillugit isumalluutinik pitsanngorsaasinnaanissat tulleriiaarisinnaanissallu pingaaruteqarpoq. Taamatuttaaq piumassuseqarnissat, piumassuseqarluarnissat siunnerfeqarnissallu tunniusimanissallu pingaaruteqartigaaq, taamatullu kaammattuisinnaanerit immikkoortortaqarfimmullu nukinnik nutaanik tunniussisinnaanerit kiisalu immikkut ittumik tunniusserusunnissat
pingaaruteqarluni.
Suliassat tamarmiusut akimorlugit isigisinnaassavatit aaqqiinissamullu tapertaasinnaassallutit. Eqqissillutit pingaarutilinnik paasisimaarinnissinnaassuseqaruit pitsaalluinnartumik aallaavissaqarputit.
Politikkikkut aalajangiisarnernik, tassungalu ilanngullugu Inatsisartut ataatsimiinnerannik, Naalakkersuisunut suliassat aammalu suliani sullissinernik, pisortallu ingerlatsinerinik misilittagaqarnissat iluaqutaassaaq.

Aamma IT-mut sakkussanik assigiinngitsunik ilisimasaqarluaruit iluaqutaassaaq, taakkununnga cBrain F2, Outlook, Microsoft Officepakken aamma SiteCore ilaapput.
Erseqqissaatigissavarput, matumani atorfik assigiinngitsorpassuarnik suliassaqarfiusoq aammalu annertuumik akisussaaffeqarfiusoq pineqarmat. Unnukkut sapaatillu akunnerisa naanerini aammalu piffissakilliorlutit sulisarnissaq naatsorsuutigineqassaaq. Tamanna pingaartumik Inatsisartut ataatsimiinnerisa nalaanni pisarpoq.
Neqeroorutigaavut:
 • Suliffik politikkikkut aalajangiisarnerit qanillugit suliaqarfiusoq.
 • Sullivimmi avatangiisit pingaartorsiorfiunngitsut naalakkersuinikkut naatsunik aqquteqarfiusut aammalu tunniusimasunik, suliatigut qaffasissunik piginnaaneqarnermik ataqqinaateqarfigisaminnik tunniusimasunillu suleqateqafiusut.
 • Suliffik allanngorartoq.
 • Inuttut suliatigullu ineriartorneq, ilinniaqqinnissamut periarfissaqarfiulluartoq.
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut
Atorfik maannarpiaq akissaateqarfiup LR 36-ip qaffaseqataani inissisimavoq.
Akissarsiani (LR36)-imi akissarsianut immikkoortut allajangersimasut imatut isikkoqarput: 1. April 2016-imi qaammammut 45.173 koruunit aamma ukiumut 542.078 koruunit.
Tunngaviusumik isumaqatigiissutit tunngavigalugit atorfinitsitsisoqassaaq, tassalu qinnuteqartut Kalaallit Nunaanni pisortani tjenestemanditut atorfillit pillugit inatsisit naapertorlugit tjenestemanditut atorfeqareersut, tjenestemandinut atugassarititaasut tunngavigalugit atorfinitsinneqarsinnaapput.
 

Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:
Atorfik akissaateqarfimmi (LR 38-mi - INDSÆT LØNRAMME) maanna inissisimavoq.

Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemandi-tut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassariti-taasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Atorfimmut atuuttoq tassaavoq, piffissap suliffiusussap qanoq sivisutiginissaa killilersugaanngimmat, aammalu qaangiuttoornermi ajunngitsorsiassat akilerneqarnissaat ullullu sulinngiffissat annaaneqartut ajunngitsorsiassarsissutiginissaat atorneqarsinnaanngillat.

Piffissap suliffiusussap sivisussusissaa aallaavittut sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerinik 40-nik sivisussuseqarpoq.

Akissarsianut atorfeqartitaanermullu tunngasutigut piumasaqaatit, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalanermut aamma pequtit nassiunneqarnerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit piffissami atorfiniffiusumi atuuttut naapertorlugit pissapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia