sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aqutsinermut allattoqarfimmi allaffimmi pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 10-09-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-09-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-75508813
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

 
Vil du være med til at styrke og effektivisere serviceringen af Medlemmet af Naalakkersuisut og departementschefen? Så er det måske dig, vi har brug for.

Ledelsessekretariatet i Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en dynamisk kontorchef med erfaring i ledelse, strategisk planlægning og koordination.

Tiltrædelsesdato er d. 1. november 2019 eller snarest efter aftale.

Om stillingen
Ledelsessekretariatet er én ud af 5 afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, ejendomme, anlæg og infrastruktur. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet. Afdelingen består af 7 medarbejdere og er en stabsfunktion i departementet. Kontorchefen er daglig leder for medarbejderne i afdelingen og refererer til afdelingschefen i Ledelsessekretariatet.

Vi leder efter en kontorchef, der sammen med afdelingens medarbejdere og departementets ledelse, ikke mindst i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i departementet, kan medvirke til at styrke og effektivisere serviceringen af Medlemmet af Naalakkersuisut og departementschefen. Evner du at omdanne en travl hverdag med mangeartede opgaver og skabe overblik for alle, og har du mod på effektivisering og innovation, og ikke mindst løbende kvalitetssikring, så er det netop dig, vi gerne vil have med på holdet som vores nye kollega og kontorchef. Som et eksempel på opgaverne i afdelingen, kan nævnes koordinering og ekspedering af sager til og fra Naalakkersuisut og Inatsisartut, post, høringer, oversættelser, arkivføring, m.m.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, om end vi forudsætter, at du har en videregående uddannelse bag dig såsom eksempelvis bibliotekar, arkivar, journalist, bachelor, kandidat eller lignende. Vi forventer derudover;
 • At du har erfaring i ledelse, strategisk planlægning og koordinering
 • At du har gode skriftlige og kommunikative evner
 • At du kan flydende grønlandsk og dansk i skrift og tale, og gerne engelsk på alment niveau
 • At du er imødekommende, og at du har gode samarbejdsevner og er diplomatisk og har en god løsningsorienteret tilgang
 • At du er omstillingsparat, har gåpåmod og kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation
 • At du har kendskab til grønlandsk kultur og grønlandsk samfund
 • At du kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang,
 • At du er struktureret, ansvarsbevidst, løsningsorienteret, proaktiv og initiativrig
 • At du er engageret, stabil og kan samarbejde såvel som arbejde selvstændigt
 • At du kan lide at arbejde i tidspres, arbejder effektivt og resultatorienteret

Som kontorchef er det endvidere vigtigt, at du forstår at udnytte hele afdelingens samlede kompetencer og evner at ressourceoptimere og prioritere, når opgavernes omfang til tider overstiger ressourcerne. Det er lige så vigtigt, at du har gåpåmod, viljestyrke og er dedikeret, ligesom det er vigtigt, at du er motiverende, og kan bringe ny energi til afdelingen og har lyst til at yde en ekstra indsats.

Du skal evne at se helheder på tværs og bidrage til løsninger. Besidder du et roligt overblik med sans for det vigtige, har du en positiv indstilling generelt og på løbende forandringer i opgaver og i arbejdspladsen, har du et godt udgangspunkt.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med politiske beslutningsprocesser herunder Inatsisartuts samlinger, sager til Naalakkersuisut og erfaring med sagsbehandling og offentlig forvaltning.

Det vil også være en fordel, hvis du har et solidt kendskab til forskellige IT-værktøjer, herunder cBrain F2, Outlook, Microsoft Office pakken og SiteCore.

Det skal bemærkes, at der er tale om en stilling med mange forskelligartede opgaver og et bredt ansvarsområde. Der påregnes aften- og weekendarbejde samt arbejde under tidspres. Dette særligt under Inatsisartut-samlingerne.

Vi tilbyder:
 • Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.
 • Et foranderligt arbejdsmiljø.
 • Personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for efteruddannelse.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Aviâja Mørch Amondsen på telefon nr. 345252 eller via e-mail AVMA@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på Naalakkersuisuts hjemmeside www.naalakkersuisut.gl

Ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 27. september 2019, kl. 12.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39 og 40.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 36).

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Hotel Hans Egede
Namminersorlutik Oqartussat
Ilulissat
Namminersorlutik Oqartussat
Upernavik
Avannaata Kommunia