sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Aqutsisoq Ippiarsummut / Leder til Ippiarsuk

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 27-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-02-2023
Suliffissamut ID normut: 331478035
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse
Atorfiup taaguutaa: Leder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Afdelingledelse
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Kommuneqarfik Sermersooq søger en engageret og stabil leder til plejehjemmet Ippiarsuk.


Plejehjemmet bebos af 33 borgere. 10 af pladserne er forbeholdt borgere med demens. (Herudover er der også en afdeling med 10 beboere for yngre handicappede, som vi også dele hus og samarbejder med)


Ippiarsuk danner også rammen om et aktivitetstilbud for visiterede hjemmeboende borgere.


I alt består Ippiarsuk af 6 underafdelinger. 2 ældreafdelinger, en demensafdeling, køkken, vaskeri/rengøring, administrationen og aktivitetscenter, i alt omkring 70 medarbejdere.


Som leder af Ippiarsuk kommer du til, sammen med teamkoordinatorer og sygeplejersken, at stå i spidsen for driften af plejehjemmet, som er en arbejdsplads med mange forskellige fagligheder og opgaver. Samtidig er det også de ældre borgeres hjem og det er derfor vigtigt, at du som leder er synlig på plejehjemmet og går foran med god ledelse, hjerterum, faglighed og trivsel.


Vi har udviklingsarbejde i hele ældreområdet, bestående af ledelses udvikling, samt personlig udvikling til alle medarbejdere. Ippiarsuk er et stort og spændende plejehjem, hvor vi har plads til hinanden, arbejder for beboeren i centrum og for at vores værdier som tillid, nærvær, omsorg, tryghed aktiv lytning og livskvalitet skal ses og mærkes.


Endvidere tager arbejdet omkring vores ældre medborgere udgangspunkt i kommunens ældrepolitik som du kan finde her sammen med kommunens øvrige retningsgivende dokumenter:


https://sermersooq.gl/da/politik-indflydelse/politikker-strategier/


Vi søger:

 • Sundhedsfaglig uddannet eller med anden relevant videregående uddannelse indenfor det sundhedsfaglige arbejdsområde
 • Du har gerne praktisk erfaring indenfor ældre området generelt og gerne ledelseserfaring
 • Som leder er du der for beboerne samt medarbejderne – derfor vægter vi at du er nærværende
 • Har gode samarbejdsevner, og vilje til forandring, udvikling og er beslutningsdygtig                             
 • Du skal kunne tænke kreativt og positivt samt målrettet
 • Du skal kunne sikre at beboerne passes og plejes efter gældende lovgivning samt retningslinier
 • Kunne arbejde med faglærte såvel som ufaglærte personale
 • Bevarer overblik og tovholder for samarbejdet mellem afdelingerne – og har tydelige målsætninger som du også skal kunne realisere
 • Vigtigt at du er god til at overholde tidsplaner og deadlines
 • At du vægter nye udviklings muligheder – og kan tænke strategisk
 • Overblik over budget og økonomiVi tilbyder:

 • Muligheden for at styrke og udvikle plejen for vores ældre medborgere
 • En hverdag, hvor ikke to dage er ens
 • Gode muligheder for sparring med andre lederkolleger
 • Tæt samarbejde og sparring med fagchef
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Mulighed for samarbejde med engagerede og dygtige medarbejdere


Lederen refererer direkte til fagchefen for ældreområdet.Yderligere oplysninger:

For yderligere informationer om stillingen og funktionsbeskrivelse kontakt fagchef Arnannguaq H. Christensen; arch@sermersooq.gl. tlf. +299 368142/529932Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuaffiat (SIK), Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat eller Peqqissaasut Kattuffiat (PKK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.Ansøgning:
Ansøgning mærket med
 Job nr. 85/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploaded inden fristens udløb.Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.


Ansøgningsfrist: 16. februar 2023

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia