sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Atorfik ikkuSkolen Kristian Lundblad i Niaqornaarsuk søger en skoleleder

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 05-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-09-2020
Suliffissamut ID normut: 330295328
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq, Atuartitsineq & Meeqqerineq
Atorfiup taaguutaa: Skoleleder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Arbejdsledelse
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Skolen Kristian Lundblad i Niaqornaarsuk søger en skoleleder

 

Ved Kommune Qeqertalik Niaqornaarsuk, skolen Kristian Lundblad under Kangaatsiap Atuarfia søger en skoleleder der også skal kunne undervise pr. 1. august. 2020 eller efter nærmere aftale.

 

I Niaqornaarsuk Atuarfik Kristian Lundblad er der ca. 35 elever fra 1.kl-9.kl fordelt i 5 i ikke årgangsdelte klasser.

 

Vi tilbyder et arbejdsplads der er under positiv udvikling og en skole med personale der er åben over for nye tiltag.Ansættelse vil ske efter overenskomstaftale mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Ansættelsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK, hvorved der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på 18. 000 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991, som er nu 20.253,72 kr. pr. 1. april 2017, og en årlig feriefrirejse for den ansatte og dennes familie.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.

 

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til: Ledende Skoleinspektør Sussi Adelholm e-mail: suad@qeqertalik.gl  tlf: +299 872138 

 

Ansøgning med mærkning Atuarfik Kristian Lundblad sendes senest 23 juli. 2020 til E-mail: HR@qeqertalik.gl

 


Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være Kangaatsiap Atuarfia i hænde inden fristens udløb. 


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia