sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Frelsens Hæri

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 15-04-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-04-2019
Suliffissamut ID normut: 330007358
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa: Centerleder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Lederpar til Frelsens Hæri i Nuuk

Frelsens Hæri har arbejdet i Nuuk siden efteråret 2012 og i dag arbejder vi i stor udstrækning med hjemløse og andre udsatte og sårbare mennesker.

Der er mange muligheder for udvikling af arbejdet i Nuuk og vi drømmer om udover ovennævnte arbejde at få mulighed for at imødekomme det behov, der er for at arbejde blandt børn og unge.

 

Vi er et travlt hus med mange ugentlige aktiviteter. Fire dage om ugen har vi åbent i Williams Café fra kl. 12.00 – 16.00 og her finder i gennemsnit mere end 75 personer inden for dørene, hvor vi tilbyder mad, varme, hygge, tv, seng, bad, tøjvask og personlige samtaler samt forbøn. To dage om måneden har vi kvindecafé.

 

Vi holder Gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning to søndage om måneden. Og et par gange om ugen holder vi andagt, bøn og stilhed. Hver anden uge indbyder vi til Bibeltime (en lille gruppe).

 

Vi søger et lederpar, som kan se sig selv i dette arbejde.

 

Arbejdsopgaver

 Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

 •         Afholde gudstjenester samt tale/prædike.
 • ·       Lede bibelstudier. Tilbyde forbøn.
 • ·        Tilberede mad, vaske op, rengøring og andet forefaldende arbejde
 • ·         Repræsentere Frelsens Hæri i Grønland ved særlige begivenheder.
 • ·         Udvikle arbejdet i Grønland i samarbejde med Frelsens Hæris ledelse.

Vi leder efter følgende kvalifikationer

 • ·         Brænder for at dele evangeliet med andre
 • ·       Kan rumme forskellighed og brænder for de marginaliserede i samfundet
 • ·     Kan lide at have travlt
 • ·     Udholdenhed og gå på mod
 • ·        Kan lide at lave mad og andet husligt relateret arbejde
 • ·        Vilje til at klare en lang vinter med sne, kulde og mørke

 

Vi ser gerne, at I har et tilhørsforhold til Frelsens Hæri eller er uddannet som officerer i Frelsens Hæri. I skal være afholdende fra spiritus i hele ansættelsesperioden.

 

Det er af stor betydning, at I begge har et personligt ønske om at dele evangeliet med de mennesker, som I får kontakt med gennem jeres arbejde.

 

Vilkår

Der er tale om faste stillinger.

Den forventede arbejdstid er på 40 timer pr. uge eksklusiv pause. I skal være indstillede på en fleksibel arbejdstid med skiftende dag-, aften- og weekendarbejde. Der stilles bolig til rådighed med bopæls- og fraflytningspligt.

 

I skal kunne begynde arbejdet den 1. august 2019.


Ansøgningsfristen er d. 30. april 2019

Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte:

Kurt Pedersen på mail kp@fhmail.dk

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Mælkebøttecentret
Nuuk
Mælkebøttecentret
Nuuk
Mælkebøttecentret
Uummannaq
Mælkebøttecentret
Nuuk
Namminersorlutik Oqartussat
Sisimiut