sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Mælkebøttecentret

Atorfik ikkussara / Mit Job

Mælkebøttecentret

Uummannaq
Ikkunneqarpoq: 07-06-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-07-2019
Suliffissamut ID normut: 330039652
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Meeqqat & inuusuttut
Atorfiup taaguutaa: Psykolog, Børnepsykolog
Ilinniagaq: , Psykologi, kandidat, cand.psych.
Misilittakkat - Annertunerusumik:
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

 

Nuummi Mælkebøttecenterip meeqqanut inuusuttuaqqanullu suliniutini annertusivai

 

Taamaammat marlunnik psykologissarsiorpugut

 

Allannguinermut peqataarusuppit

Nuannaraagit qaangerniagassat, aaqqinniagasat aammalu meeqqanut

inuusuttuaqqanullu tunngasunik ineriartortitsineq,

taamaappat uku atuakkit

 

Nuummi suliffeqarfik imminut pigisoq Mælkebøttecenter marlunnik psykologissarsiorpoq piaartumik atorfinittussanik.

 

Mælkebøttecenterip sullitai tassaapput meeqqat inuusuttuaqqallu 0-17-inik ukiullit angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut. Mælkebøttecenterip maanna immikkoortortarai Meeqqat Inuusuttuaqqallu Illuat Mælkebøttecenteri, meeqqanut inuusuttuaqqanullu ornittagaasoq eqqumiitsuliorfiusartoq kiisalu meeqqanut inuusuttuaaqqanullu ajornartorsiortunut qulaajaaviusoq, najugaqarfik Ilasiaq, najugaqarfik Allu, kiisalu allaffeqarfik. Isumaginninnermi aqutsisoqarfik suleqatigalugu suliat annertusineqarput, tassanilu Suliniut Naasoq aallartinneqarluni ineriartortinneqassaaq – taanna tassaavoq 0-3-inik ukiulinnut ilaqutaanullu siusinaartumik suliniut qulaajaavimmik najugaqarfimmillu pilersitsinikkut ingerlanneqartussaq. Suliniut taanna angajoqqaarsianik piginnaanngorsaanermik ilaqartinneqassaaq. Psykologip aappaa maanna immikkoortortanut pingasuusunut attuumassuteqassaaq, psykologillu aappaa annermik Suliniummut Naasumut attuumassuteqassalluni – taannalu tassaavoq 0-3-inik ukiulinnut siusinaartumik suliniut maanna aallarnisarneqalersoq. Psykologit tamarmik suliassaqarfiit taakkunani marlunni ilaannikkooriarlutik sulisarnissartik piareersimaffigissavaat nukiit pitsaanerpaamik atorumallugit.

 

Mælkebøttecenterimi sulinermi siunertaasoq tassaavoq meeqqat inuusuttuaqqallu sumiginnakkat atugaat pitsanngorsassallugit taamaaliornikkullu sumiginnaanerup suli annerulernissaa pinaveersaartinniassallugu. Mælkebøttecenterimi anguniakkat pingaarnersaasa ilaat tassaapput inuunermik allannguisunik perortitsissalluni, imminut toquttarneq pinaveersaartissallugu, kinguaassiutitigut atornerluineq pinaveersaartissallugu kiisalu meeqqat inuusuttuaqqallu pinerluttarnerat pinaveersaartissallugu. Meeqqat inuusuttuaqqallu Mælkebøttecenterimut attuumassuteqartut imartuumik inuuneqarnissaat sulissutigineqassaaq, piginnaanerinik nukissaannillu aallussinikkut immiut naleqartinnerat tatiginerallu annertusarneqassalluni. Meeqqanik perorsaanikkut qamunga pulatitsineq akuersaartumillu perorsaaneq atorneqassapput, Kalaallillu Nunaanni pinngortitaq sulinermi tamatumani iluaqutissaavoq. Mælkebøttecenteri Kapisilinni Nuummiit 100 km missaannik ungasissuseqartumi illuuteqarpoq, taannalu ilaatigut feeriarfiusarpoq kiisalu meeqqanut inuusuttuaqqanullu avatangiisiminnik allannguisariaqartunut aallaarsimaartitsiviusarluni.

 

Suliniut Naasoq

Isumaginninnermi Aqutsisoqarfik kiisalu Mælkebøttecenteri suliniut pillugu suleqatigiilerput tamatumanilu neqeroorutigerusuppaa pinaveersaartitsiviusumik suliamillu ilisimaarinnilluni suliniuteqarnissaq. Suliniarnermi meeqqat 0-3-inik ukiullit peqqissusiat, ineriartornerat atugarissaarnerallu tapersersorneqassaaq ulluinnarni inuunerannik assigiiaartumik ataqatigiissumillu ingerlatsinikkut. Suliniutaavoq qassiinik ataqatigiissunik immikkoortortalik. Meeqqanut 0-3-inik ukiulinnut ajornartorsiortunut najugaqarfiliortoqassaaq (qulaajaavimmik), angajoqqaallu angajoqqaajusinnaassusiannik naliliinermut ilanngullugu inooqatigiinnikkut tarnikkullu atukkanik qulaajaasoqassalluni.

 

Qulaajaanerit taakku tunngavigalugit ataqatigiissumik suliniartoqassaaq iliuusissanillu pilersaarusiortoqassalluni. Angajoqqaat angajoqqaajusinnaassusiat ineriartortinneqarsinnaava, kommune inissiisoq peqatigalugu sungiusaasoqassava – tamanna angerlarsimaffimmi, najugaqarfimmi imaluunniit taakku tapertariisillugit ingerlanneqarsinnaavoq. Tamanna ajornarpat, taava meeqqap  angajoqqaarsianut najugaqarfimmulluunniit pilersinneqarlaamut meeraaqqat ataavarnerusumik najugaqarfigisinnaasaannik inissinneqarnissaa nalilerneqassaaq. Tamatuma saniatigut meeraq angajoqqaavilu Mælkebøttecenterimi psykologitut siunnersuisarfimmi psykologimit ikiorneqarnissaannut periarfissaqassaaq.

 

Suliniutit taakku saniatigut angajoqqaarsiat piginnaanngorsarneqarlutillu ilinniarteqqineqassapput, taamaaliornitsigullu meeqqat angajoqqaarsiallu tulluariinnissaat qularnaassavarput. Aamma angajoqqaarsiat qasusoortannginnissaat angajoqqaarsiallu paarlakaappallaannginnissaat siunertarineqarpoq tamakkuninngami meeqqat nalaataqartarsimaqimmata. Aamma Mælkebøttecenterip psykologitut siunnersuisarfianiit angajoqqaarsiat oqaloqatigineqarlutik oqilisaanneqartassapput siunnersorneqarlutillu. Angajoqqaarsiat attaveqatigiiffilersinneqassapput, aammalu angajoqqaarsiat oqarasuaammut nammineerluni akisartumut attaveqarsinnaalissapput psykologimit siunnersorneqarlutillu ilitsersorneqarumalutik, taannalu akunnerit 24-it ingerlaneranni akisassalluni.

Suliniut Naasoq aallartisagaammat psykologip suliamut tassunga peqataanissi naatsorsuutigisariaqarpaa – ilaatigut periaatsinik ineriartortitsissalluni sulinermilu aalajangersimasunik pilersaarusiussalluni. Taamaaliornikkuttaaq atorfiup imarisaata sunniuteqarfiginissaanut aaqqissuunnissaannullu periarfissaqassaaq.

 

Psykologit tamarmik

Psykologit tamarmik Mælkebøttecenterip psykologitut siunnersuisarneranik ineriartortitseqataanissamut akisussaapput immikkoortortani inooqatigiinikkut tarnikkullu ajornartorsiutit isiginiarneqartussanngorlugit, aammalu meeqqanut, angajoqqaanut sulisunullu naleqquttumik aaqqiissutissiortoqarsinnaanngorlugu. Psykologi immikkoortortami aqutsisumik najugaqarfimmilu perorsaanermik suliaqartunik suleqateqarluni katsorsaanermut pilersaarusiorluni ataatsimiinnernik aaqqissuisassaaq taakkununngalu peqataasassalluni. Tamatuma saniatigut psykologit sulisunik oqaloqatiginnillutik oqilisaassisassapput, ilinniartitsillutik piginnaanngorsaallutillu.

 

Avataani suleqatinik (pisortanik inuussutissarsiortunillu) suleqateqarneq kiisalu suliffeqarfiup iluani pisut ataatsimut isummerfigisinnaassavai ataqatigiississinnaassallugillu. Mælkebøttecenterip ineriartortuarnissaa nalilersuiffigiuarnissaalu pillugit ineriartortitsinermut psykologi peqataanissamut piareersimassaaq. Aamma tamatuma saniatigut suliffeqarfiup ineriartortitsiniarluni suliniutaanut, soorlu ineqarfinni aammalu psykologitut siunnersuisarnermi, peqataanissaq piumasaqaataavoq.

 

Psykologi suleqatigiinnut tamarmik suliffeqarfimmut tamarmut ataatsimut akisussaaffilinnut ilaavoq. Nukissat pisariaqartitallu suliassanut ataasiakkaanut naleqqussarneqartuartassapput taamalu eqaassuseq qularnaarneqassalluni, kiisalu nukissat pitsaanerpaamik atorneqarnissaat qularnaarneqassalluni. Psykologitut siunnersuisarneq immikkuullarissuuvoq Mælkebøttecenterip allaffeqarfianut attuumassuteqarluni.

 

Mælkebøttecenterip naleqartitaanik – sapiissusermik, erseqqissuliornermik, akaareqatigiinnermik akisussaaffeqarnermillu qularnaareqataasaaq, kiisalu suleqatigiinnermut, ataqqinniffiusumut, oqaloqatigiiffiusumut, ineriartornermut periarfissaqarfiusumut iliuuseqarfiusumullu peqataassaaq. Malittarisassat aporfiillu kisimik sammineqassanngillat pingaartumilli kulturi periarfissallu sammineqassallutik.

 

Tamatuma saniatigut psykologi Mælkebøttenip pingaartitaasalu avammut nittarsaanneqarnerani peqataanissamut piareersimassaaq.

 

Mælkebøttecenterip immikkoortuini pingasuusuni psykologip suliassai pingaarnerit tassaapput:

o   Meeqqat inuusuttuaqqallu inissitat tarnikkut qulaajaaffigineqarnerat misissuiffigineqarnerallu. Suliami tassanissaaq meeqqat ilaqutaat peqataatinneqassapput, pisariaqarpallu tarnikkut siunnersorneqarlutillu ikiorneqassallutik.

o   Meeqqanik inuusuttuaqqanillu tarnikkut ikiuineq katsorsaanerlu. Inunnut ataasiakkaanut eqimattakkuutaanullu akuliuttarnermut periarfissaqassaaq.

o   Avataani attaveqarfinnut – ulluunerani paaqqinnittarfinnut, atuarfinnut pisortanilu oqartussanut meeqqap ineriartornera pillugu attaveqarneq

 

 

Suliniummi Naasumi psykologip suliassai pingaarnerit – 0-3-inik ukiulinnut siusinaartumik iliuuseqarneq

o   Meeqqanik qulaajaavimmi najugaqarfimmilu inissitanik tarnikkut qulaajaaneq misissuinerlu.

o   Angajoqqaat angajoqqaajusinnaassusiannik qulaajaaneq misissuinerlu, angajoqqaat meeqqallu ataqatigiinneranni isumassuinerlu pillugit katsorsaaneq perorsaanikkullu sungiusaaneq. Tassunga ilanngullugu angajoqqaat tarnikkut ikiorneqarlutillu siunnersorneqassapput.

o   Angajoqqaasianik suliniummut atasunik oqilisaassineq taakkulu ilinniaqqinnissaannik aaqqissuineq

 

 

Naatsorsuutigaarput

o   Psykologitut ilinniarsimasutit, tassa cand.psych imaluunniit cand.pæd.psych, qujanassaarlu akuersissummik peqaruit.

o   Meeqqanik inuusuttuaqqanillu ajornartorsiortunik psykologisut sullissinermut aammalu suliassanut nassuiarneqartunut misilittagaqarlutillu ilisimasaqartutit.

o   Namminersorlutit, nutaaliorlutit eqaatsumillu sulisartutit ilinniakkannillu aallaaveqarluinnarlutit.

o   Aporaannerrnik ajornartorsiutinillu aaqqiiniarnissamut sapiissuseqarlutillu piginnaaneqartutit suliariniagarlu pingaartitarilluinarit.

o   Marluinnik kalaallisut danskisullu oqaaseqartuuguit ajussanngivippoq – piumasaqaataanngilarli.

 

Neqeroorutigaavut

o   Suliffik nutaaliorluni suliatigullu ineriartorluni suliffiusoq sulinermut isiginnittaatsimik sunniuteqarfiusinnaasoq

o   Pikkorissarnernut ilinniakkamilu qaffassarnissamut periarfissat – soorlu akuersissummik pissarsiniarnissamut periarfissat

o   Suliffik suliatigut ilungersorfiusartoq aammalu aaqqissuulluakkamik ineriartorfiusumillu Mælkebøttecenterip sulisuinik allanik suleqateqarfiusoq.

 

Piginnaasat naapertorlugit namminerisamik isumaqatigiissusiortoqassaaq. Atorfimmut atasumik pisattat angallanneqarnerat inissarlu neqeroorutigineqarsinnaapput.

 

Atorfimmut nassuiaat uaniippoq www.mb.gl. Mælkebøttecenterissaa Facebookimi nassaarineqarsinnaavoq.

 

Atorfik pillugu sukumiinerusumik paasisaqarumaguit attaviguuk Nuka Fleischer, tlf. +299 381957, mobil +299 564684 imaluunniit mail: fleischer@mb.gl 

 

Qinnuteqaat, innersuussutinik, soraarummeernermut uppernarsaatinik allanillu ilalik uunga nassiunneqassaaq sommer@mb.gl imaluunniit Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, taamaalilluni kingusinnerpaamik pingasunngorneq 10. juli 2019 tiguneqartusanngorlugu. Atorfik sorleq qinnutigineqarnersoq qinnuteqaammi ersissaaq.

 

 

---  

 

 

Mælkebøttecentret i Nuuk udvider indsatsen over for udsatte børn og unge

 

Derfor søger vi 2 psykologer

 

Vil du gøre en forskel

Er du til udfordringer, problemløsninger og udvikling indenfor børne- og ungeområdet, så læs videre.

 

Den selvejende institution Mælkebøttecentret i Nuuk søger 2 psykologer til snarlig tiltrædelse.

 

Mælkebøttecentrets målgruppe er børn og unge mellem 0-17 år anbragt udenfor hjemmet. Mælkebøttecentret består p.t. af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, der er en kombination af et kreativt værested for alle børn og unge og et udredningssted for socialt udsatte børn og unge, bo-enheden Ilasiaq, bo-enheden Allu, samt en administration.  Udvidelsen omhandler i samarbejde med socialstyrelsen igangsætning og udvikling af Projekt Naasoq - en tidlig indsats for 0-3 årige og deres familier ved etablering af en udredningsenhed og en bo-enhed. Denne indsats skal kombineres med kompetenceudvikling til plejefamilier. Den ene psykolog vil primært blive tilknyttet de nuværende 3 afdelinger, mens den anden psykolog primært tilknyttes Projekt Naasoq – tidlig indsats over for 0-3 årige, der er i etableringsfasen. Psykologerne skal være fleksible i forhold til i perioder, at kunne yde en indsats inden for begge områder, så ressourcerne anvendes bedst muligt.

 

Målet for arbejdet i Mælkebøttecentret er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for herigennem at forebygge yderligere omsorgssvigt. Nogle af de vigtigste målsætninger for Mælkebøttecentret er således at skabe mønsterbrydere, forebygge selvmord, forebygge seksuelt misbrug og forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Der arbejdes på at skabe en indholdsrigt liv for de børn og unge, der kommer i berøring med Mælkebøttecentret, mens der med fokus på deres ressourcer og styrker arbejdes mod at udvikle deres selvværd og selvtillid. I det pædagogiske arbejde med børnene anvendes mentalisering og anerkendende pædagogik, og naturen i Grønland er en ressource i dette arbejde. Mælkebøttecenteret har et hus i bygden Kapisillit, ca. 100 km fra Nuuk, der dels anvendes til ferier og dels til projekter med børn og unge, der har behov for et miljøskift.

 

Projekt Naasoq

Socialstyrelsen og Mælkebøttecentret har indledt et samarbejde om projektet og ønsker at tilbyde en tidlig forebyggende og faglig kompetent indsats. Indsatsen skal understøtte det 0-3 årige barns sundhed, udvikling og trivsel ved at skabe kontinuitet og sammenhæng i barnets hverdag. Der er tale om et projekt med flere sammenhængende delområder. Der skal etableres en bo-enhed (et udredningssted) for udsatte 0-3 årige, der skal udredes socialt og psykologisk samtidig med, at forældrenes forældreevne vurderes. Ud fra disse udredninger udarbejdes en helhedsorienteret indsats og handleplan. Er der mulighed for at udvikle forældrenes forældreevne, vil der etableres et træningsforløb i samarbejde med den anbringende kommune – det kan enten være i hjemmet, i bo-enheden eller en kombination af disse. Er der ikke mulighed for dette, vurderes det, om barnet skal anbringes i en plejefamilie eller en nyetableret bo-enhed, hvor de små børn kan bo mere permanent. Yderligere vil der være mulighed for psykologbehandling af barn og forældre i Mælkebøttecentrets psykologrådgivning.

 

Sideløbende med disse indsatser igangsættes kompetenceudvikling og efteruddannelse af plejefamilier, vi sikrer derved det rigtige match mellem barn og plejefamilie. Formålet er også at undgå udbrændthed hos plejefamilien og de mange skift mellem plejefamilier, som børn gennem tiden har oplevet. Yderligere vil plejefamilierne modtage supervision samt råd og vejledning fra Mælkebøttecentrets psykologrådgivning. Der etableres netværksgrupper mellem plejefamilierne, og der vil være mulighed for at ringe til en telefonsvarer døgnet rundt, hvor plejeforældrene kan bede om råd og vejledning fra psykologen, der svarer inden- for 24 timer.

Da Projekt Naasoq er i etableringsfasen, skal psykologen være indstillet på at medvirke i denne proces - bl.a. med udvikling af metodevalg og praktisk planlægning. Dette giver også mulighed for at præge og tilrettelægge stillingens indhold.

 

Begge psykologer

Begge psykologer får ansvaret for at medvirke til udviklingen af Mælkebøttecentrets psykologrådgivning, så de sociale og psykologiske problemstillinger i afdelingerne   tilgodeses, og der findes hensigtsmæssige løsninger for både børn, forældre og personale.

Psykologen skal i samarbejde med afdelingsleder og det pædagogiske personale i bo-enheden arbejde med organiseringen af og deltagelse i behandlingsplansmøder. Derudover skal psykologerne varetage supervision, undervisning og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Psykologen skal kunne forholde sig til og kombinere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere (både offentlige myndigheder og erhvervslivet) og interne anliggender i organisationen. Psykologen skal desuden være indstillet på selvstændigt og aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på fortsat implementering og evaluering af Mælkebøttecentret. Hertil kommer aktiv medvirken i gennemførelsen af organisationens udviklingsprojekter for eksempel bo-enheder og psykologrådgivningen.

 

Psykologen indgår i et medarbejderteam, hvor alle har et fælles ansvar i forhold til den samlede organisation.  Ressourcer og behov skal afpasses løbende i forhold til de enkelte opgaver med det formål at sikre en optimal anvendelse af de tilgængelige ressourcer, hvorfor fleksibilitet og økonomisk ansvar i arbejdet er en nødvendighed. Psykologrådgivningen er en selvstændig enhed tilknyttet Mælkebøttecentrets administration.

 

Psykologen skal medvirke til at sikre, Mælkebøttecentrets værdier – mod, tydelighed, tolerance og ansvar anvendes i praksis og samtidig medvirke i en samarbejdskultur, som kendetegnes ved respekt, dialog, udviklingsmuligheder og handling. Fokus skal ikke kun være målrettet regler og barrierer men især målrettet kultur og muligheder.

 

Yderligere skal psykologen være indstillet på at medvirke i centrets udviklingsprojekter, PR og markedsføring af Mælkebøttecentrets brand og værdigrundlag.

 

Psykologens primære arbejdsopgaver i Mælkebøttecentrets 3 afdelinger vil være:

o   Psykologisk udredning og undersøgelser af de anbragte børn og unge. I dette arbejde kan også børnenes familier inddrages, og om nødvendigt modtage psykologisk rådgivning og behandling.

o   Psykologiske behandlingsopgaver og terapi med de anbragte børn og unge. Der vil her være mulighed for både individuel- og gruppeintervention.

o   Kontakt med eksterne samarbejdspartnere – daginstitutioner, skoler og offentlige myndigheder omkring barnets udvikling

 

 

Psykologens primære arbejdsopgaver i Projekt Naasoq – tidlig indsats for 0-3-årige

o   Psykologisk udredning og psykologiske undersøgelser af de børn, der er anbragt i udredningsenheden og bo-enheden.

o   Udrede og undersøge familier for deres forældreevne, og tilrettelægge behandlings- og pædagogiske træningsforløb i forældre-barn relationer og omsorg. Herunder psykologisk behandling og rådgivning af forældre.

o   Supervision til og tilrettelægge efteruddannelse af plejefamilier tilknyttet projektet

 

 

Vi forventer at du

o   Er uddannet psykolog – enten cand.psych eller cand.pæd.psych, gerne med autorisation.

o   Har erfaringsgrundlag fra og viden om psykologarbejde med socialt udsatte børn og unge og de ovenfor beskrevne arbejdsområder.

o   Formår at arbejde selvstændigt, kreativt og fleksibelt med en høj grad faglig integritet.

o   Har mod på og evner til konflikthåndtering og problemløsning og brænder for sagen.

o   Gerne er dobbeltsproget grønlandsk/dansk – dette er dog ikke en betingelse.

 

Vi tilbyder

o   Muligheden for at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø med indflydelse på stedets arbejdskultur.

o   Mulighed for deltagelse i kurser og relevant faglig efteruddannelse – eksempelvis autorisation

o   Et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i Mælkebøttecentret.

 

Der gives løn efter kvalifikationer på individuel kontrakt. Det vil kunne tilbydes bohaveflytning og bolig til stillingen.

 

Læs jobbeskrivelse på www.mb.gl. Mælkebøttecentret er også at finde på Facebook.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afd. leder Nuka Fleischer, tlf. +299 381957, mobil +299 564684 eller mail: fleischer@mb.gl 

 

Ansøgning inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til sommer@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den senest onsdag den 10. juli 2019. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken af stillingerne der søges.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Hotel Hans Egede
Nuuk
Vvs Firmaet A/S
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq