sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Mælkebøttecentret

Atorfik ikkussara / Mit Job

Mælkebøttecentret

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 20-06-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-07-2019
Suliffissamut ID normut: 330047168
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Meeqqat & inuusuttut
Atorfiup taaguutaa: Pædagog, Stedfortræder
Ilinniagaq: ,
Misilittakkat - Annertunerusumik: Børnepædagogik
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

 

             

Stedfortræder søges

 

 Til Børne- og Ungehuset Mælkebøtten

 

Mælkebøttecentret søger entusiastisk og engageret stedfortræder på fuld tid, med tiltrædelse 1. august 2019.

 

Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der består af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, Bo-enheden Ilasiaq, Bo-enheden Allu og en administration.

 

Mælkebøtten er kendetegnet ved et aktivitetscenter, hvor der er plads til alle. I stue­etagen indeholder huset en ungdomscafé, internetcafé, musikværksted, og der er tilbud om aktiviteter som tegning, perlearbejde, smykkefremstilling og syning. Derudover er der en stor sal, der bruges til motion, teater og drama samt børnefolkekøkkenet, der flere gange ugentligt serverer mad, for de børn der sulter. Værestedet er for alle børn, så også ressourcestærke børn og unge kommer i huset. De ressourcestærke børn, der kommer i Mælkebøtten, er også en del af dette fællesskab – hvor de ressour­cestærke får en social indsigt om, at ikke alle børn har det godt, og samtidig forståelse for hensynet til de, der er svage, og at det nytter noget at være en god kammerat. Væ­restedet har åbnet hver dag kl. 14.00 - 21.00.

 

På 1. salen er døgnafdeling, der fungerer som udredningstilbud, samt krisecenter for børn og unge i forbindelse med akutanbringelser. Denne er indrettet med køkken-alrum, stue, overnatningsværelser og kontorer. Døgnafdelingen med plads til 9 overnattende børn, er den mere rolige del i huset, hvor der er fysiske rammer, der minder om almindelige hjemlige forhold.

 

Formålet med Mælkebøtten er at medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til de børn og unge, der kommer i huset. Det sociale formål er også at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge, for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt.

Hensigten er ved tværfagligt samarbejde at medvirke til at bryde den sociale og psykologiske arv ved at hjælpe de ”oversete” omsorgssvigtede børn og unge til et bedre og stabilt liv, og derved hindre at de udsatte børn fastholdes i uhensigtsmæssige relationer.

Nogle af de vigtigste mål i Mælkebøtten er at:

 

 • Skabe mønsterbrydere
 • Forebygge selvmord
 • Forebygge seksuelt misbrug
 • Forebygge kriminalitet blandt unge

 

Børnene skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I Mælkebøtten vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

 

Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel, således at det via egne potentialer kan trives og udvikles.

 

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære børnene at bruge sproget frem for at slå, for i Mælkebøtten, skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Mælkebøtten ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge. Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Stedfortræderen skal i samarbejde med den daglige leder aktivt medvirke til både at videreudvikle projektet og sikre at husets mål, visioner og værdigrundlag tilgodeses. Stedfortræderen skal være indstillet på aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på etablering, implementering, evaluering og forankring af børne- og Ungehuset Mælkebøtten. Stedfortræderen skal i samarbejde med den daglige leder medvirke til at varetage den daglige ledelse og administration i Mælkebøtten, i fraværet at den daglige leder og sikre tryghed og omsorg for de anbragte børn. Heri indgår kontakten og koordineringen med Kommunerne og andre samarbejdspartnere.

 

Stedfortræderens nærmeste foresatte er den daglige leder, som stedfortræderen refererer til og er ansvarlig over for i forhold til udførelsen af det daglige arbejde, jævnfør ”Virksomhedsplan i Mælkebøttecentret”. Øverste ansvarlige leder er direktøren.

 

Desuden skal stedfortræderen medvirke til at sikre optimale arbejdsbetingelser for personalet og optimale aktivitetstilbud til de børn og unge, der kommer i huset.

 

Stedfortræderen skal kunne forholde sig til og kombinere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og interne anliggender i huset og være indstillet på at medvirke i PR/informationsarbejde og fundraising.

 

 

Vi tilbyder

 • At medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø
 • At medvirke i en ledelsesmæssig udviklingsproces målrettet fortsat implementering og forankring af børne- og Ungehuset, hvilket giver mulighed for stor indflydelse på stedets arbejdskultur.
 • Store faglige og menneskelige udfordringer i en privat organisation
 • At være med til at tage et socialt ansvar og gøre en forskel
 • Løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst med PIP.
 • Supervision og relevant efteruddannelse i forhold til de behov og opgaver, der forventes gennemført

 

 

 

 

 

Vi forventer at du:

 • Har en relevant faglig baggrund og en bred erfaring i arbejdet med børn og unge.
 • Har ledelseserfaring og har lyst og mod til at være leder, og som stedfortræder for den daglige leder kan praktisere en synlig, konstruktiv og handlingsorienteret ledelse.
 • Kan indgå i ledelsesmæssigt fagligt netværk både med den daglige leder og Mælkebøttecentrets øvrige ledelsesgruppe.
 • Er fleksibel, visionær og i stand til at gå foran både i forhold til det faglige og den organisatoriske etablering.
 • Har indsigt og evne for administrativt arbejde
 • Vil medvirke i implementeringen og forankringen lokalt af Mælkebøtten
 • Har lyst og engagement til samarbejdet med de forskellige faggrupper både internt og eksternt
 • Har en positiv tilgang til mennesker og livet
 • Er en ildsjæl, der brænder for sagen
 • Har mod og evne til konflikthåndtering og problemløsning
 • Har evne til at skabe udvikling og dynamik
 • Har gå-på-mod og er handlekraftig
 • Er modig og udholdende i vanskelige situationer
 • Er fleksibel, loyal og troværdig
 • Kan forholde dig til og modtage konstruktiv kritik
 • Kan modtage og udvikle de udfordringer det er, at arbejde i en privat organisation
 • Kan bevare overblikket selv i pressede situationer, og have mange bolde i luften på en gang
 • Er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men dette er ingen betingelse

 

Der tilbydes bolig til stillingen, efter gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daglig leder Naja Sarkov Petersen, Tlf. +299 381951 mobil +299 537119 eller e-mail: sarkov@mb.gl eller projektleder Linda Sommer, tlf. +299 381990 mobil +299 235440 eller e-mail: sommer@mb.gl  

Nærmere stillingsbeskrivelse findes på vores hjemmeside www.mb.gl

 

 

Ansøgning sendes til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, eller på mail info@mb.gl så vi har den senest d. 12. juli 2019. På kuverten bedes påført ”Ansøgning stedfortræder”.

 

---  

 

Meeqqat Inuusuttullu Illuat Mælkebøtten aqutsisumut sinniisissarsiorpoq

Mælkebøttencentret tamakkiisumik sulisussamik tunniusimalluartumik ulluinnarni aqutsisumut sinniisussarsiorpoq 1.august 2019 sulilersinnaasumik.

Mælkebøttencentret ingerlatsiviuvoq imminut pigisoq tassaalluni Meeqqat Inuusuttullu Illuat Mælkebøtten, Najugaqarfik Ilasiaq, Najugaqarfik Allu allaffillu.

Mælkebøtten sammisassaqartitsiviusoq kikkunnut tamanut inissaqartoq. Inimi allermi inuusuttunut caféqarpoq, internetcaféqarluni, nipilersortarfeqarluni kiisalu titartaanermik, sapangaaqqerinermik mersornermillu sammineqartoqarsinnaalluni. Taassuma saniatigut inerujussuaqarpoq timip aalatinneranut isiginnaartitsinermullu atorneqarsinnaasumik kiisalu meeqqanik nerisitsisarfeqarluni sapaatit akunneranut meeqqanut kaattunut arlaleriarluni nerisassanik sassaalliisoqartarluni. Ornittagaq meeqqanut tamanut naatsorsuussaavoq aamma meeqqanut inuusuttunullu nukissaqarluartunut orniguttartunut. Meeqqat nukissaqarluartut Mælkebøttenimukartartut aamma ataatsimoortunut ilaapput, nukissaqarluartut isumaginnermik ilisimasaqalerlutik paasillugu meeqqat tamarmik ajunngitsunik atugaqanngitsut aammalu sanngiitsoqartoq ikinngutaalluarnerlu iluaqutaasinnaalluni. Ornittagaq ullut tamaasa 14.00-miit 21.00-mut ammasarpoq. 

Inimi qullermi ulloq unnuarlu immikkoortortaqarpoq aaqqiiniuteqarnermi atorneqartartumik kiisalu meeqqanut inuusuttunullu inissikkasuarneqartussasut qimarnguiulluni. Taanna igaffiutigisumik isersimaartarfeqarpoq, ineqarluni, unnuisarfeqarluni allaffeqarlunilu. Ulloq unnuarlu immikkoortortaq meeqqanut unnuisunut qulingiluanut inissaqarpoq, immikkoortortaq taanna illumi eqqissisimanarnerulluni angerlarsimaffippalaartuugami. 

Mælkebøttenimi suiunertaavoq meeqqanut inuusuttunullu takkuttunut pitsaasunik sammisassaqarnissap qulakkeernissaa. Isumaginninnikkut anguniagaavortaaq meeqqat inuusuttullu sumiginnarneqarsimasut atugaasa pitsanngorsarnissaat annerusumillu sumiginnarneqarnissaat pinngitsoortinniarlugu. 

Mælkebøttecenterip suliffeqarfiutaani siunertat aaliangersimaqqissaartut pingaarnersat ukuupput:

• Pissusitoqqanik allannguisinnaasunngortitsineq

• Imminortarnernik pinaveersaartitsineq

• Kinguaassiutitigut atornerluisarnernik pinaveersaartitsineq

• Inuusuttuaqqat akornanni pinerlunnissamik pinaveersaartitsineq

Meeqqat ilukkut nukittorsarnissaat peqataaffigivarput taamaalillutik pitsaanerusumik ulluinnarni inuuneqalissammata, ilaqutariillu pissusitoqaannik aniguisillugit. 

Siunertat ilagilluinnarpaat meeqqat inuusuttuaqqallu sumiginnakkat pitsaanerusumik atugaqartilernissaat ilinniagaqarlutik, ilaqutariinnik pilersitsillutik ataqqinassusilimmillu inuuneqalerlutik. 

Perorsaanikkut anguniarneqarpoq meeqqat ataasiakkaat timikkut tarnikkullu pitsaanerpaamik atugaqarnissaat taamaalillutik nammineq periarfissatik atorlugit pitsaasumik inuuneqarlutik ineriartorlutillu. 

Mælkebøttecenterimi sulinermi pingaartitat qitiutinneqartut tassaapput oqaloqatigiinneq, inuttut ataqqeqatigiinneq akerleriinnerillu aaqqinneqartarneri meeqqat ilinniartinniarsari-sarpagut nakuuserneq atornagu oqaatsilli atorneqassasut – soorlu pimmatiginninneq centerip immikkoortortaani inerteqqutaasoq, meeqqalu akornanni akerleriissutinik aaqqiiniarneq sulissutigisorujussuuarput, tassami Mælkebøttenimi kikkunnut tamanut inissaqarpoq. Inersimasut tatiginartuupput, inersimasut isumassuisut sumiiffimmi tarnikkullu qanilaartut, oqaloqatigiinnissamut tusarnaarnissamut ikasarnissamullu piffissaqartuaannartut.

Mælkebøttenimi kissaatigaarput meeqqat inuusuttullu imaqarluartumik inuuneqarnissaannik pilersitsinissaq. Naleqartitat pitsaanngitsut immaqa allani misigisassaasut taarserlugit pitsaasunik naleqartitaqalernissaannik meeqqat kissaappavut. Imminut naleqartinnissaat imminullu tatiginerat piorsarusupparput meeqqat peqatigalugit taamaalillutik nukissatik nassaaralugit, akuersaarneqaatigisaminnik nukittorsarnissaannilu kajumissaarneqarlutik. Allanik peqateqarnerup nuannersua misigisariaqarpaat. 

Pisortamut sinniisup ulluinnarni aqutsisoq suleqatigalugu suliniutit ineriartorteqqinnissaat peqataaffigissavaa illullu anguniagai, takorluugai naleqartitaallu qulakkeereqataaffigalugit. Suliami Meeqqat Inuusuttullu Illuat Mælkebøttenip pilersinneqarneranut, nalilersorneqarneranut patajaallisarneranullu atatillugu ineriartortitsinermi pisortamut sinniisup suleqataanissani naatsorsuutigissavaa. Pisortamut sinniisoq ulluinnarni aqutsisoq peqatigalugu ulluinnarni aqutsinermut allaffissornermullu peqataassaaq meeqqat inissinneqartut toqqissisimanissaat isumassornissaallu qulakkeerlugu. Tamatumani ilaavoq kommuninut suleqatinullu allanut attaveqarneq ataqatigiissaarinerlu. 

Pisortamut sinniisup naalagaraa ulluinnarni aqutsisoq tassungalu akisussaalluni ulluinnarni sulinermut tunngatillugu,”Mælkebøttencenterip pilersaarutai” naapertorlugit. Akisussaalluni qullersaasoq tassaavoq pisortaq.

Ulluinnarni aqutsisumut sinniisoq sulisut sulinerminni atugaasa pitsaanerpaanissaannik qulakkeerinneqataassaaq kiisalu meeqqanut inuusuttunullu orniguttartunut pitsaanerpaanik sammisassaqartitsinermik.

Ulluinnarni aqutsisumut sinniisoq avataani suleqatinut illumilu pisunut isummersorsinnaassaaq suleqatigiinnerlu ataqatigiissaarlugu, kiisalu avammut paasissutissiisarnermut aningaasanillu pissarsiornermut peqataanissani naatsorsuutigissallugu.

Neqeroorutigaarput

• Suliffimmi ineriartorfiusumi peqataanissat

• Meeqqat Inuusuttullu Illuani anguniakkat naammassiniarneranni patajaallisarnerannilu aqutsisut peqatigalugit peqataanissat taamaalilluni suliffimmi sulinissamut ileqquusunut annertuumik sunniuteqarsinnaallutit

• Suliffeqarfimmi namminersortumi suliamut atatillugu inuttullu suliassat imaannaanngitsut 

• Isumaginninnikkut akisussaaqataanissaq sunniuteqarlunilu

• piginnaasat tunngavigalugit akissarsiat - inuttut isumaqatigissuteqarnikkut imaluunniit PIP-mik isumaqatigiissutit atuuttut tunngavigalugit.

• pisariaqartitsineq suliassallu ingerlanneqartussat aallaavigalugit supervision ilinniaqqinnissallu

Naatsorsuutigaarput:

• Atorfimmut tunngatillugu ilinniagaqarsimasuunissat meeqqanik inuusuttunillu suliaqarnermi tamakkiisumik misilittagaqarlutit

• aqutsinermik misilittagaqartuusutit aqutsimoorusullutillu, ulluinnarnilu aqutsisumut sinniisuuninni ersittumik, inerititaqartumik iliuuseqarsinnaassusilimmillu aqutsisinnaallutit

• Ulluinnarni aqutsisoq Mælkebøttencentremilu aqutsisut allat peqatigalugit aqutsisutut suleqateqatigiinnut ilaanissaq

• eqaatsumik sulisinnaasutit, takorluugartuullutit suliffimmi sulianullu atatillugu maligassiuisinnaallutit

• allaffissornermik qaammaasaqarlutillu piginnaasaqartutit

• Mælkebøttenip illoqarfimmi patajaallisarnissaanut peqataallutit

• illup iluani avataanilu assigiinngitsunik suliallit tunniussimallutit suleqatigerusukkitit 

• inoqatinut inuunermullu nuannersumik kiinnertartuusutit

• suliassat uummateqarfigigitit

• Aaqqiagiinngittoqartillugu aaqqiinissamut sapiissuseqarlutillu piginnaasaqartutit

• ineriartortitsisinnaasutit sullerissuullutillu

• qunusuillutit iliuuseqarsinnaassuseqartutit

• ajornartoornerup nalaani sapiissuseqartuusutit nakkaannartuunallu

• eqaatsumik sulisinnaasutit, unneqqarillutit uppernassuseqarlutillu

• siunnersuinertalimmik isornartorsiorneqarsinnaasutit

• suliffeqarfimmi namminersortumi sulisinnaasutit piorsaasinnaallutillu

• tatineqarfiup nalaani eqqissisimasinnaasutit ataatsikkullu amerlasuunik suliaqarsinnaallutit

• marluinnik oqaaseqarnissat danskisut qallunaatullu tamannali piumasaqaataanngilaq.

Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqarsinnaavoq maleruagassat atuuttut naapertorlugit.

Atorfik pillugu sukumiinerusumik paasiniaasoqarsinnaavoq ulluinnarni aqutsisumut Naja Sarkov Petersenimut saaffiginninnikkut oqarasuaatikkut +299 39 19 51, mobili +299 53 71 19 imaluunniit mailikkut: sarkov@mb.gl imaluunniit Linda Sommer oqar. +299 38 19 90 maililuunniit sommer@mb.gl

Qinnuteqaat oqaaseqaatinik, soraarummeernermut allagartanik assigisaannillu ilallugu nassiunneqarsinnaavoq uunga info@mb.gl imaluunniit Mælkebøttecenterimut, Postboks 1335, 3900 Nuuk, kingusinnerpaamik juulip 12-ani 2019. 

Allakkap puuaniissaaq ” Aqutsumut sinniisoq”.

 

 

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Hotel Hans Egede
Nuuk
Vvs Firmaet A/S
Tuning Incoming Agency Greenland
Tasiilaq