sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Avitseqatigiilluni pillorissaasoq

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 06-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-07-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82350943
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq

Qaqortumi pillorissaasoqatigiit tassaapput pillorissaasut marluk, matumani aappaa pillorissaasoqatigiinni aqutsisuulluni, pillorissaasoq ataaseq, pingaarnertullu taassuma angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermut innarluutilinnullu susassaqarfimmi piginnaanngorsaqqinneqarneq aallutarai, kiisalu pillorissaasutut suleqataasoq ataaseq.

Peqqinnissaqarfimmi timikkut sungiusaasut marluupput aamma avitseqatigiinnikkut pillorissaasoq ataaseq.  Tapertariilluni suleqatigiinneq pisoqartillugu ingerlanneqartarpoq.

 

Kommunip aamma peqqinnissaqarfiup akornanni avitseqatigiinnikkut atorforfillit kommunimi pillorissaasoqatigiit aqutsisuat akisussaasoraat.  

 

Avitseqatigiilluni pillorissaasutut suliassatigut sammisassat aamma piginnaanngorsaqqiinermut tunngatillugu innuttaasunut qanimut suliniutit pitsaassusaasa nakussassarnissaat, peqqinnissaqarfiullu susassaqarfiata iluani   uninnganermi tamatumalu kingorna meeqqanut inersimasunullu tunngatillugu piginnaasat pigiinnarniarlugit sungiusarnerit peqataaffigissavatit. Ilaatigut innuttaasut angerlarsimaffiini, sungiusartarfinni sumiiffinnilu allani qanimut ikiortitut / tapersersuisutut aamma suliaqartassaatit, piginnaanngorsaqqiinermut timikkullu sungiusarnissamut periarfissat nalilersorneqarnerannut peqataasassallutit, kiisalu iluaqusersuutit innuttaasut pisariaqartitaannut tunngavilersuutaanersut nalilerlugillu aallartisartassallugit.

 

Atorfimmut tunngatillugu ilaatigut suliassat:

 • Innuttaasut piginnaasaat aallaavigalugit sullinneqartut eqqarsaatigalugit tapertariilluni suleqatigiinnikkut piginnaanngorsaaqqiineq.
 • Piginnaasat pigiinnarniarlugit ataasiakkaarluni eqimattakkaarluniluunniit sungiusarneq.
 • Qinnuteqaatinik suliaqarneq iluaqusersuutissanik aamma inigisami allannguutit.
 • Timikkut atoruminarsaatinik pisiortorneq - tunniussereerluni sungiusaaneq - ilitsersuineq.
 • Ilisimasalittut naliliineq misissuinerlu.
 • Tapersersortit, angerlarsimaffimmi ikiortit allallu peqatigalugit susassaqartut assigiinngitsut ataatsimiineri.
 • Innuttaasunik, ilaqutaasunik allanillu ataatsimiisitsinerit.
 • Innuttaasut ilaqutaasullu namminneq sungiusarnissaannut siunnersuineq.
 • Innuttaasut, tapersersorteqarneq, paaqqinnittoqarneq, sullitanik nuutitsinermut teknikki pillugu sulisoqarneq, nappaatinik misissuineq, kingusissukkut qaratsakkut ajoquteqalertarneq allallu pillugit ilinniartitsineq.
 • Napparsimasut pinartumik katsorsagassanik ajoqusersimasut, susassaqarfinni assigiinngitsorpassuit iluanni nappaatit suussusiinik paasisat, nakorsaatit aamma pilatsissimasut immikkut sungiusarneqarnissaasa isumaginissaat.
 • Napparsimasut nerisinnaassusaannik misissuinermut tunngatillugu pinartoqartillugu pillorissaanikkut iliuuseqarnissap isumaginissaa, napparsimasullu nakorsaasersornissaannut piareersaanissaq.
 • Napparsimmaveqarfimmiit kujataani kommunip susassaqarfiata ataani napparsimasut uterneranni misissorneqarnissaat, sungiusarneqarnissaasa napparsimmaveqarfimmiillu angerlatitaaneranni pisussaat pilersaarusiornissaat.

 

Pingaartipparput illit:

 • Susassaqarfimmut tunngatillugu piginnaanngorsaqqiinermik nalinginnaasumik soqutigisaqarlutillu misilittagaqarnissat.
 • Sulinermik nuannarisaqarnissat innuttaasunillu suleqateqarnissat aamma pillorissaanikkut suliaqarnermik annertuumik misilittagaqarnissat.
 • Namminersorlutit suliaqarsinnaanissat, suliffissannillu ilusilersuisinnaallutit pilersaarusiorsinnaassasutit.
 • Isumassarsiullaqqissuunissat, iliuuseqarusussuseqartuunissat suliatigullu inissilluarsimasuunissat.
 • Kulturit assigiinngitsut akornanni iliuuseqarsinnaanissat aamma ammasumik annertuumillu akunnermiliusissaassuseqarnissat.

 

Ilaatigut kommunip makku neqeroorutigai:

 • Sungiusartarfik, allaffik aamma iluaqusersuutaasivik. Kommunimi aamma Kujataani Peqqinnissaqarfimmi sungiusaartarfiit sungiusaatinik atortulersorneqarsimapput, aamma sungiusarnermut atortut imaluunniit iluaqusersuutit allat akuersissutigineqarnissaannut periarfissaqarpoq.
 • Suliassaqarfik meeqqanik aalaatsimikkut maluginiutimikkullu sungiusagassaniit inersimasunut / utoqqarnut timikkut, tarnikkut maluginiutitigut aamma / imlt. paasinittaatsikkut ataavartumik piginnaasakillisimasut pisariaqartitaat najoqqutaralugit allanngutsaaliinerlu siunertaralugu piginnaanngorsarlugit sungiusarnissaat.
 • Kommunimi aamma peqqinnissaqarfimmi susassaqarfiit assigiinngitsut suleqatigiinnerat pitsaasoq aamma peqqinnissaqarfiup nammineq pillorisaasoqatigiivi.
 • Ukiumut ataasiarluni nakorsat immikkut ilinniagallit soorlu isit nakorsaat, meeqqat nakorsaat, bandagistit (avatit amigaataannik sanasartut) allallu tikeraartarnerannut atatillugu peqataasarnissaq.
 • Kommunip, peqqinnissaqarfiup kiisalu innarluutillit angerlarsimaffiata pillorissaasuisa akornanni pillorissaaneq pillugu tamakkiisumik ataatsimeeqatigiittarneq, periutsillu aalajangersimasut eqqartornissaat, misilittarnissaat ineriartortinnissaallu, sammisassallu immikkuullarissut pillugit siunnersiuineq.
 • Kujataa pinngortitarsuuvoq alianaatsorsuaq, kulturikkut oqaluttuassartai pissanganartut innuttaasullu qamannga pisumik inussiarnersorsuit tikikkuminartullu.
 • Timikkut sungiusaasunit pillorissaasunillu allanit najukkamiittunit, nunap immikkoortuaniitunit imaluunniit nuna tamakkerlugu assigiinngitsuneersunit peqataaffigineqartumik suliffiup iluani avataanilu attuumassutillit ataatsimiissinnaanissaat periarfissaavoq.
 • Suleqatit pitsaasut suleqatissaminnik naapitsinissamik qilanaaruteqartut peqatigilissavatit, soorluttaaq timikkut nappaatinut susassaqarfimmi immikkut piginnaasat qaffassarnissaat pikkorissarnissallu periarfissaassasut.

 

Kommune Kujalleq aamma Kujataani Peqqinnissaqarfik marluullutik pujortarfiunngillat.

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermik uppernarsaat aamma meeqqanik innarliisimannginnermik uppernarsaat.

Pineqaatissinneqarsimannginnermut aammalu meeqqanik innarliisimannginnermut uppernarsaatit inatsisitigut piumasarineqarput. Inatsit najoqqutaralugu uppernarsaatit pisariaqartinneqartut kommunip pissarsiarereerpagit aatsaat atorfinitsitsisoqassaaq, matumanilu kina atorfinitsissanerlugu naliliinermut atorneqassallutik.

 

Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut:

Naalakkersuisut aamma Pillorissaasut akornanni isumaqatigiissut qaqugukkulluunniit atuuttoq najoqqutaralugu pissaaq.

 

Inissiaq:

Atorfimmut atatillugu inissaqartitsineq neqeroorutigineqarsinnaavoq, matumanilu atorfinitsinneqartup malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut najoqqutaralugit qularnaveeqqusiissut, ineqarnermut akiliut atuineq allallu nammineq akilissavai. Atorfininnermi erniinnaartumik ataavartumik inissaqatitsisoqassanngippat inatsisit atuuttut najoqqutaralugit utaqqiisigalugu inissamik neqerooruteqartoqassaaq.

 

Malittarisassat atuuttut malillugit atorfininnermi angalanermut akiliussisoqassaaq aamma pequtit assartorneqarnerat akilerneqassaaq, minnerpaamillu ukiut pingasut atorfeqareernermi inatsit atuuttut malillugit soraarnermi angalanissamut  pisattallu nassiunneqarnerannut akiliunneqarneq.

 

Atorfik pillugu paasissutissat sukumiinerusut pissarsiarineqarsinnaapput uunga saaffiginninnikkut: Signe Schultz, e-mail sisc@kujalleq.gl mobil nr. + 299 53 53 19 imaluunnit timikkut sungiusaasuunerugallartumut uunga: Pernille Hansen, e-mail peha@kujalleq.gl oqar. + 299 64 13 50 mobil nr. + 299 53 19 58. Oqarasuaatikkut attaveqartoqarsinnaavoq nunatta nalunaaqutaa malillugu nal. 08:00-ip aamma 16:00-ip akornanni.

 

Qinnuteqaat aamma inuunermit taasassat (CV), soraarummeernermi uppernarsaatit, allagartartaarnermut uppernarsaat, oqaaseqaateqartitsinerit allallu Kommune Kujallermut tunniunneqareersimassapput kingusinnerpaamik juulip 31-anni 2021. Sulisumik tassunga tulluuttumik toqqaasoqarnissaata tungaanut pisariaqartitsineq naapertorlugu suliffissarsiortunik oqaloqateqartoqartassaaq. Qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq:

 

Kommune Kujalleq

Sulisoqarnermut Immikkoortortaq

Postbox 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat