sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Barselsvikariat - Kontorassistent/Lægesekretær, Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 26-05-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-06-2020
Suliffissamut ID normut: 330274843
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq, Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Lægesekretær
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Administration)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk søger en barselsvikar 1.juli 2020 eller efter aftale. 

Dronning Ingrids Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Sermersooq. De øvrige sundhedscentre i regionen er Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Paamiut. 

Sundhedscenteret i Nuuk varetager den primære sundhedstjeneste for byen, herunder de to bygder Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat med et samlet indbyggertal på godt 17.000. 

Dronnings Ingrids Sundhedscenter er et moderne sundhedscenter, som rummer læge- og sygeplejekonsultationer, skadestue, livsstilsambulatorium, audiologifunktion samt sundheds- og hjemmesygepleje. 

Sekretariatsfunktionen i sundhedscentret er inde i en fase med udvikling med henblik på serviceløft over for vores brugere.

Dine arbejdsopgaver vil være patientorienterede, være en støttefunktion for de kliniske faggrupper samt assistere regionsledelsen.   

Din arbejdstid vil være 40 timer / uge fra 08.00 – 16.00 fra mandag – fredag. 

VI FORVENTER:

  • Du er struktureret
  • Du er serviceminded
  • Du er dobbeltsproget
  • Du har lyst til at indgå i et dynamisk team
  • Du er udadvendt, fleksibel og god til at samarbejde
  • Kan lide at arbejde i en travl hverdag  

VI TILBYDER:

  • God introduktion
  • Gode kollegaer
  • Mulighed for faglig og personlig udvikling

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der anvises ikke bolig til stillingen. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-178 

Ansøgningsfrist: 15 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Jesper Olesen på mail: jeol@peqqik.gl eller lægesekretær Butti Kielsen på e-mail: ilki@peqqik.gl 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut