sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Bibliotekar - genopslag

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 26-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-03-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85352137
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Eqqumiitsuliorneq, kulturi & timersorneq

Vi søger en kollega med tiltrædelse 1. april 2024 eller efter nærmere aftale.

Vi er en dynamisk og inspirerende arbejdsplads, hvor alle tager ansvar og arbejder med og mod et fælles mål. Stillingen indbefatter ligeledes biblioteksbetjening i børnebiblioteket og voksenbiblioteket på lige fod med de øvrige bibliotekarer og deltagelse i øvrige arbejdsfunktioner i Team Service med bibliotekets daglige biblioteksdriftsopgaver.

Dine arbejdsopgaver:

 • Kontaktperson for sikring af organisationens IT-systemer
 • Cicero systemadministrator
 • Sikre funktionaliteten på organisationens 2 hjemmesider, Inlead-hjemmesiden katak.gl og kulturnat.gl
 • Vagtdækning og formidling i børne- og i voksenbiblioteket
 • Deltagelse i øvrige bibliotekariske arbejdsfunktioner i Team Service

Vi forventer, at du:
 • har bred IT-erfaring med og nysgerrighed for IT
 • har lyst til at arbejde med hjemmesider (HTML, CMS’er)
 • har indgående kendskab til bibliotekssystemet Cicero
 • har overblik og struktur
 • har gode samarbejdsevner og trives i samspillet med kolleger med andre fagprofiler
 • Har en uddannelsesmæssig baggrund som bibliotekar, cand.scient.bibl. eller erfaring fra arbejdet på et folkebibliotek eller tilsvarende
 Kendskab til det grønlandske sprog vil være en fordel, men ikke et krav. 
 
Vi tilbyder dig: 
 • Samarbejde med kompetente, erfarne og engagerede kolleger 
 • Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder heriblandt stor mulighed for selvstændig udvikling  
 • En arbejdsplads hvor sammenhold, åbenhed og en uformel omgangstone er kendetegnene med gode kolleger  
 • En spændende arbejdsplads i forandring, beliggende i et smukt land og by med mulighed for aktiv fritid og fantastiske naturoplevelser 

Om os: 
Biblioteket er folkebibliotek for Nuuk og centralbibliotek for Grønland. Det er et centralt beliggende bibliotek, som bliver hyppigt brugt af borgere.  
Vi er organisatorisk opdelt i 4 teams: Team Groenlandica, Team Nunarput, Team Oplevelser og Team Service. Et bibliotek der er drivkraften bag mange arrangementer, heriblandt den årlige kulturnat og vi markerer os gerne i byens øvrige kulturliv fx Nuuk Nordisk Kulturfestival. 

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia