sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Bliv en del af vores team: AC-fuldmægtig til Boligområdet

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85448966
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Assassorluni sulineq & sanaartorneq

AC-fuldmægtig til Boligområdet i Departementet for Boliger og Infrastruktur

Vil du arbejde med boligområdet? Vil du være med til at forbedre boligområdet i fremtiden? Du kan være med til at løfte det mest centrale i borgernes livsvilkår, nemlig boligen.

I så fald kan du overveje at søge en stilling i Departementet for Boliger og Infrastruktur som AC-fuldmægtig til Anlægsafdelingen.

Departementet for Boliger og Infrastruktur varetager den overordnede administration, planlægning og styring af områderne: Bolig, central bygherrerolle, bygningsmyndighed og infrastruktur.

Anlægsafdelingen har en travl hverdag med en bred opgavefelt, hvorfor vi søger en engageret AC-fuldmægtig. Der er tale om en stilling inden for en afdeling der har flere ansvarsområder der nyder offentlighedens samt politisk bevågenhed.

Bolig- og Ejendomskontoret under Anlægsafdelingen varetager forskellige områder og roller, herunder Selvstyrets ejerrolle, både hvad angår køb og salg af ejendomme samt Selvstyrets boligmasse og udlejning heraf. Dertil varetager kontoret lovgivning inden for forskellige ordninger inden for boligfinansiering samt administration af de lån, Selvstyret har ydet. Kontoret forvalter og ajourfører dertil lovgivning og tilsyn på boligområdet.

Afdelingen har mange forskelligartede ansvarsområder, og består således af en bred portefølje, som fleste har en lovgivningsmæssig dimension. De løsninger, vi bidrager til, har betydning for samfundet og borgerne, og for realiseringen af mange af de udviklende tiltag og indsatser til landets samlede udvikling.

Som AC-fuldmægtig vil du stå i spidsen for generel sagsbehandling på boligområdet, der hører under Bolig- og Ejendomskontoret. Dette indebærer at du vil stå for general sagsbehandling og administration, besvarelse af henvendelser, udarbejdelse af baggrundsmateriale til det politiske system, fortolkning af lovgivning og bidrage til udarbejdelse og ajourføring af samme.

Du vil indgå i Anlægsafdelingens Bolig- og Ejendomskontor, der på nuværende tidspunkt består af en kontorchef og to medarbejdere.

Dine opgaver til primært bestå af følgende:

 • Lovfortolkning og juridisk vejledning på boligområdet
 • Bidrage til udarbejdelse og ajourføring af lovgivning på boligområdet
 • Udarbejdelse af politiske beslutningsgrundlag mv.
 • Løbende betjening af Naalakkersuisoq for området, herunder besvarelser i forbindelse med borgerhenvendelser, udvalgsbetjening og det lovforberedende arbejde
 • Høringssvar inden for afdelingens område
 • Tilsyn indenfor boligområdets lovgivning
 • Klargøring af møder og mødeaktivitet, udarbejdelse af referater, og sikre strukturen for baggrundsmaterialet for de mange forskelligartede opgaver
 • Diverse Ad-hoc opgaver ved behov indenfor kontorets ansvarsområde
Du skal endvidere kunne finde områder, der kan forbedres og effektiviseres samt efter nærmere analyser og vurderinger selv komme med forslag til løsninger.

Den rette kandidat
Du har relevant uddannelse på bachelor eller kandidatniveau, eller snart færdiguddannet. Erfaring indenfor offentlig og/eller politisk administration er en fordel, men bestemt ikke et krav.
 • Du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk
 • Du har indgående kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur
 • Kendskab til cBrain F2, er en fordel
 • Du arbejder systematisk og kan tilegne dig viden og formidle problemstillinger på et let forståeligt sprog. Dine evner inden for kommunikation vægtes højt.
 • Du er samarbejdsorienteret, analytisk og målrettet i din arbejdsform.
 • Du er ambitiøs- med lyst og evne til at tage ansvar og yde en indsats.
 • Du er en holdspiller, men mest af alt skal du være i stand til selvstændigt at sikre kvalitet og fremdrift i opgaverne.
 • Du arbejder selvstændigt, men ved også hvornår du skal sparre med andre kolleger i afdelingen.
 • Ideelt set har du erfaring med at arbejde inden for offentlig administration, men du kan også være nyuddannet eller snart færdiguddannet.
Du vil opleve, at der stilles store krav til dig og dine kompetencer i stillingen. Ud over et højt fagligt niveau forventer vi, at du besidder en række personlige kompetencer, herunder at du balancerer mellem et bredt overblik og en forståelse for detalje, kan se fordelene ved et mix af selvstændighed og samskabelse, samt at du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din arbejdsdag.

Vi tilbyder
Arbejdet i Anlægsafdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med gode resultater, og med gode muligheder for udviklingsansvar og faglig videreudvikling.
 
 • En arbejdsplads med fokus på innovation og nytænkning
 • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med engagerede kolleger
 • Spændende personlige og faglige udfordringer

Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør i en travl dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt løbende, efter ansøgningsfristens udløb.

Dato for tiltrædelse
Den 1. juli 2024 eller efter nærmere aftale.

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Steve Sandgreen, stsa@nanoq.gl, +299 34 54 81
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia