sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kalaallit Nunaanni Brugseni

Brugseni Nuuk nillataartitanik tuniniaanermi aqutsisussarsiorpoq - allagarsiuteqqitaq / Brugseni Nuuk søger salgsleder til ferskvarer - genopslag

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Ikkunneqarpoq: 19-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-09-2020
Suliffissamut ID normut: 330332328
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Pisiniarfik & sullissineq
Atorfiup taaguutaa: Salgsleder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Disponering, Kundeservice, Personaleledelse
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Pisiniarfitsinni nillataartunut tuniniaanermi aqutsisussarsiorpugut, inunnik sullissinissaminik kiffartuussinissamillu nuannarisalimmik ujaarlerpugut.

Uani atorfimmi nillataartuni aqutsinermi akisussaaqataassaatit immikkoortortamilu aqutsisumut attaveqassallutit. Nillataartunut immikkoortortaqarfipput ataatsimik immikkoortortaqarfimmi aqutsisoqarpoq, tuniniaanermi aqutsisoqarpoq inuillu 13 missaaniittut sulisuullutik. Inunnut arfinilinnut aqutsisunngussaatit tassungalu atatillugu piareersaateqartassaatit, suliassanik agguaallutit suliassallu allat suliarissallugit soorlu pisiassanik immiineq, sulisunik piareersaasiorneq, pisiassanik ilioraaneq, pisinianik sullissineq, isertitassatut naatsorsuussani budgetimillu malernaaneq. Aqutsisutut pingaartissavatit suliffiup toqqissisimanartuunissaa, ilaatigut suliffimmi qiimasuunissaq ataavartumillu sulisut sulinissaannik akisussaaffeqassaatit. Naatsumik oqaatigalugu ulluinnatit assigiinngiaartassapput.

Immikoortortaqarfik ukunannga aallaaveqarpoq, naatitaarniarfik, nillataartunik nioqqutissat qerisullu. Illit suleqatitillu akisussaaffigissavarsi kusanartuunissaa pilerinarsarsinnaanissaalu.

Nuummi 160 missaani sulisoqarpugut pisiniarfinni immikoortortaqarfeeqqanilu sulisuusunik. Suleqatigiit pikkorilluinnartut suleqatigilissavatit ulluinnarni pisiniarfiit iseruminarnerpaanissaanik suliaqartut.

Kalaallit Nunaanni Brugseni kalaallinit 100%-mik pigineqarpoq annertuumillu ineriartorluni. Illoqarfinni arfineq pingasuusuni 17-nik pisiniarfeqarpugut taakkunanilu inuit 500 missaaniittut sulillutik. Suliffeqarfiuvugut sulisutta piginnaasanik ineriartortitsiuaannarusuttoq, ukiorlu 2020 aammaarluta ”Great Place to Work”-miit ilisarnaaserneqarluta, taamaattumik naatsorsuutigissavat suliffiup avatangiisaa pitsaalluinnartuussammat. Inuttut pikkoriffiit atorluarneqarnissaa sulilu ineriartoqqissinnaanissat periarfissiissutigissavarput.

Atorfik soqutigiviuk? Taamaappat tusarfiginissat qilanaaraarput.

Suliassat pingaarnerit ukuupput:
Sulisunik aqutsineq
Immikkoortortap tuniniaanissaanut piareesimaneq
Inniminniineq aamma pisiassanik toqqorsivimmiittunillu aqutsineq
Tuniniaanissamut pilersaarusiorneq
Pisinianik sullissineq

Illit piginnaasatit
Pisiniarfimmiutut ilinniarsimaneq imlt. sivikinnerpaamik ukiuni pingasuni misilittagaqarneq
Sivikinnerpaamik ukiumi ataatsimi aqutsisutut misilittagaqarneq
Pisiassanik inniminniinermik misilittagaqarneq
Timikkut nukittuneq
Unammillerumatuneq unamminiarnartunillu nuannarisaqarneq
Aalajaatsuuneq akisussaassuseqarnerlu
Pilersaarusiullaqqinneq suliakkiillaqqinnerlu
Suleqateqarluarsinnaassuseqarneq qiimasuunerlu
Pisinianik suleqatinillu sullissiumatuneq

Ilinnut neqeroorutigisinnaavavut
Suliffeqarfik soqutiginartoq ineriartorfiusoq
Suliffimmi avatangiisit suleqatillu pitsaasut
Suliffeqarfiup iluani pikkorissarnikkut inuttut suliatsigullu ineriartornissamut periarfissaqarneq
Sulisutut akikilliliivigineqarsinnaaneq
Piginnaasat naapertorlugit akissarsiaqarneq

Qinnuteqarnissamut killigititaq
21. septemberi 2020, sioqqulluguluunniit.
Ingerlaavartumik oqaloqateqartoqartassaaq.
Atorfininneq: Sukkanerpaamik isumaqatigiissutigineqartorluunniit naapertorlugu.


Qinnuteqaatit nassiunneqassapput nittartakkatsigut: www.brugseni.gl/job 
(e-mailikkuunngitsoq).

Paasissutissat suli allat
Sapaatip akunneranut agguaqatigiissillugit nalunaaquttap akunnerini 40-ni suliffiuvoq allanngorartunik suliartortarfeqarluni.
Pisiniarfik ammasarpoq ullut tamaasa nal. 7-21.

Atorfik pillugu apeqqutissaqaruit attavigiuk
Immikkoortortami aqutsisoq Thomas Kromann tlf. +299 34 98 30, 07650g@brugseni.gl 
Tullersorti Johnny Mikkelsen, tlf. +299 34 98 03, mail Nuuk@brugseni.gl 

Nittartagaq: www.brugseni.gl
Facebook: Kalaallit Nunaanni Brugseni

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut