sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Byggesagsbehandler

Avannaata Kommunia

Ikkunneqarpoq: 16-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 04-10-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81100073
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

I samarbejde med vores andre afdelinger i Avannaata Kommunia skal Teknikker til daglig beskæftige sig med den daglige byggesagsbehandling i hele kommunen i samarbejde med ansvarlige Planafdeling og Arealafdeling for områderne.

Ansættelse- og overenskomster
Stillingen er organisatorisk placeret i areal og bygningsafdelingen, som tager sig af byggesagsbehandling.

Forvaltning for Teknik har p.t. 21 medarbejdere, bestående af Arkitekter, ingeniører, konstruktører og øvrige teknikkere. Det geografiske område, dækker Ilulissat og byerne Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq samt deres tilhørende bygder 23 stk.

Forvaltning for Teknik, har kontakt med borgere og erhvervslivet.

Væsentligste arbejdsopgaver:
Myndighedsbehandling i henhold til bl.a. Grønlands bygningsreglement og driftsmæssige forskrifter. Herunder:

 • Byggesagsbehandling
 • Grave/støbetilladelser sagsbehandling
 • Ibrugtagningstilladelse
 • Løbende tilsyn (herunder brandsyn med brandchef)
 • Rådgivning
 • B-nummer registrering
 • Borgerservice og udvalgsarbejde
 • Input til planarbejde

Ovenstående bliver kerneopgaver for stillingen, som også får tværfaglige projektopgaver fra hele forvaltningen i væsentlig grad.

Ønskede kvalifikationer:
Vi ønsker ansøgere med gode faglige kvalifikationer og med en uddannelsesmæssig baggrund som bygningsingeniør / bygningskonstruktør / Teknikker eller lignende

 • har erfaring indenfor bygge- og areallovgivning.
 • har erfaring indenfor, byggesagsbehandling, i henhold til Bygningsreglementet 2006
 • kan indgå i et krævende, men uformelt og godt arbejdsmiljø med gode faglige udviklingsmuligheder
 • Du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver
 • Du er solid bruger af IT, primært Office-pakken, Byggeweb
 • har et godt humør og er resultatorienteret
 • Du er dobbeltsproget, (grl/dk) men ingen betingelse

Kompetencer:

 • Du er god til at kommunikere skriftligt, mundtligt og grafisk
 • Du er kreativ, selvstændigt, omhyggelig, systematisk og har fagligt overblik
 • Du har en helhedsorienteret tilgang til opgaver og mennesker
 • Du har sans for it og gerne tegne programmer mm.
 • Du er gerne dobbeltsproget, grønlandsk og dansk
 • Vi lægger derfor vægt på ansøgerens kunnen til at arbejde i grupper, og dennes kompetencer indenfor forvaltningens øvrige opgaver.
 • Du har evnen til at bevare roen i stressede situationer.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder til- og fratrædelsesrejser samt bohaveflytning vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje efter gældende regler.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Anlægschef Mogens Holmegård Mortensen (+299) 38 77 15, e-mail: mhm@avannaata.gl

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job ”Teknikker i Ilulissat”, med oplysninger af bilagt CV og kopier af eksamensbeviser og referencer skal være os i hænde senest den
04.Oktober 2020.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Vvs Firmaet A/S
Ilulissat
EY Grønland
Nuuk
Vvs Firmaet A/S
Brøndum Grønland A/S
Nuuk