sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Bygningsingeniør søges til Området for Teknik- og Miljø i Sisimiut

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 13-01-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-02-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81579308
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat

Atorfik aaqqissuussaanikkut ingerlatsinermi immikkoortumi inissisimavoq, tassani ingerlatsinermut aqutsisumut qaninnertut aqutsisoqarlutik sulisuullutik bygningsingeniøri, illuutinut oqartussaaffik aamma avatangiisit pillugit sullissisoq.

Teknikkimut Avatangiisinullu immikkoortortaq maannakkut 16-inik sulisoqarpoq.

Bygningsingeniørip ulluinnarni suliassai tassaapput, Teknikkimut Avatangiisinullu immikkoortortaqarfiup sinneranik suliassanik ataatsimoorussanik attuumassutilinnik suliniutit, aamma kommunip illuutaani ingerlatsinermik aamma aserfallatsaaliinermik suliniutinik suliaqarneq. Qeqqata Kommunia nutarsagassanik aserfallatsaalisassanillu amerlasuunik paaqqinnittarfeqarlunilu illuuteqarpoq, taamaattumillu pingaaruteqarpoq, suliassarpassuarnut pitsaasumik takunnissinnaassuseqarnissat.

Qinnuteqarnissamut piffissaliiussaq:

3. februar 2021.

 

Ulloq atorfinitsitaaffissaq:

Piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit.

 

Suliassat pingaarnerit:

 • Sanaartugassatut suliassanik annikinnerusunik nakkutilliineq.
 • Tulleriiaarilluni aserfallatsaaliinermik pilersaarusiorneq atuutsitsilernerlu.
 • Pilersaarutaasumik aserfallatsaaliinermik alakkarterineq nakkutilliinerlu.
 • Sanaartortitsisup saqqummiussassaanik, pilersaarusiornermik, neqeroortitsinermik, sanaartukkanik aqutsinermik, nakkutilliinermik, TAI ataani kommunip illuutaanik annikinnerusunik nutarsaanernik aserfallatsaaliinernullu suliniutinut tunniussaqarneq misissuinerlu.
 • Illunik aserfallatsaaliinermik, nutarsaanermik allanngortiterinermullu atatillugu ingerlatsivinnut allanut siunnersortaaneq.
 • Ingerlatsivinnut allanut innersuusiorneq.
 • Nunaqarfinnit saaffiginnissutit/sullissineq.
 • Akiligassanik atuiffiliorneq (konterineq)
 • Ingerlatsinermut immikkoortortap sinnerani sulisut sulinngiffeqarnerni taartaaneq.
 • Kommunip illuutai pillugit upalungaarsimanermut pisortamut, Illuutinik oqartussaasumut, inissiaatileqatigiiffik INI-mut sillimmasiisarfinnullu attaveqarneq.

 

Siuliani allassimasut atorfimmi pingaarnertut suliassaapput, ingerlatsiviup iluani suliat akimorlugit suliniutinik annertuumik ingerlatsiviusussat.

 

Pisinnaaffigisassat

 • Ingeniøritut ilinniarsimasuusutit, ajornanngippat sanaartornermut imaluunniit attuumassutilimmik ilinniakkamik tunuliaqutaqartutit.
 • Sanaartortitsisutut assingusumit misilittagaqartutit, imaluunniit suliffeqarfimmik entreprenørimiit siunnersortimilluunniit attuumassutilimmit misilittagaqartutit.

 

Piginnaasassat:

 • Allattariarsornikkut, oqaatsitigut assiliartalersuinikkullu attaveqaqateqallaqqissasutit.
 • Nutaanik pilersitsisinnaasutit, peqqissaartuusutit, ataqatigiissaarisinnaasutit suliamullu tunngasutigut tamat isiginnissuseqartutit.
 • Suliannut inunnullu ataatsimut isiginnillutit pullaveqarsinnaasutit.
 • Qarasaasiamik kiisalu aserfallatsaaliinermut programminut il.il. ilisimasaqartutit.
 • Marlunnik kalaallisut/danskisut oqalussinnaaneq iluaqutaassaaq.
 • Qinnuteqartoq suleqatigiissitani sulisinnaanissaa aammalu ingerlatsiviup iluani suliassanut allanut piginnaaneqarnissaa pingaartipparput.

 

Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut:

Akissarsianut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut, matumani akiliunneqarluni angalanermut pequtinillu assartuineq ilanngullugit, Naalakkersuisut pineqartullu isumaqatiginninniarsinnaatitaalluni kattuffiata akornanni isumaqatigiissutit atuuttut malillugit inissinneqassapput.

 

Inissamik innersuussisoqarsinnaavoq malittarisassat sukkulluunniit atuuttut malillugit akilerneqartussamik.

 

Atorfik pillugu annertunerusumik paasissutissat Ingerlatsinermut aqutsisumut Sebastian Hoffmann Larsen (+299) 867475, e-mail: sela@qeqqata.gl saaffiginninnikkut pineqarsinnaapput

 

Qinnuteqaat ilinniarsimanermut uppernarsaatinik, oqaaseqaatinik attaveqarfissanillu ilalik kingusinnerpaamik 3. februar 2021-mi tigoreersimassavarput.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia