sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Campus Kujalleq soqutinnittunik tunniusimasunillu ilinniartut ineqarfiini perorsaasunik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 30-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-02-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79150546
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Udadvendte og strukturerede kollegiepædagoger til kollegieadministrationen Campus Kujalleq

Til at arbejde med de unge bosat på kollegierne ved Campus Kujalleq i Qaqortoq søger vi en eller flere kollegiepædagog, der med respekt for de unge og deres situation som studerende kan medvirke til at strukturere elevernes hverdag, og medvirke til at opbygge et fritidsliv, der spiller fornuftigt sammen med de unges studier.

De unge på kollegierne kommer fra hele Grønland, og vil derfor typisk i udgangssituationen være langt fra familie og venner. Savn og hjemve fylder derfor i hverdagen.

På Campus Kujalleqs kollegier er der derfor tænkt, at der skal være et korps af kollegie- pædagoger, der skal medvirker til at strukturere hverdagen for de unge og som i et vist omfang udfylder det tomrum, som familie og venner efterlader hos den enkelte.

I vores kollegier er der både unge mennesker som går på vores gymnasiale uddannelse (GUX), eller på vores Erhvervsuddannelser (butiks- og kontor-uddannelser, eller på vores turismeuddannelser (Guideuddannelser og akademisk uddannelse).

Der vil ofte være en del unge, der har svært ved at stå ud af sengen om morgenen, der vil være unge, der ikke kan se nytten af at indtage næringsrige måltider, og der vil være unge, der har svært ved at finde vej til sengen om aftenen, fordi computerspil er sjovere end at sove. Endelig er der unge, der ikke mener, at lektielæsning er en naturlig del af hverdagen.

Som ny medarbejder får du 2 kollegiepædagoger og 3 direkte kollegie madmor som kolleger. Endvidere vil du i et vist omfang skulle arbejde sammen med skolens lærere og øvrigt personale på kollegieadministrationen.

Der har været kollegiepædagoger ansat i et år nu, derfor er det forsat en del af jobfunktionen at udvikle kollegiepædagogens rolle. Her gælder at definere det pædagogiske arbejde med eleverne samt være opsøgende og tillidsskabende overfor interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.
 
Sideløbende med arbejdet på kollegierne, er kollegiepædagogerne skal være indstille på at igangsætte og støtte elevernes visioner til studenterhuset samt elevernes ønsker til at være i aktivitet.

Hvis ovenstående lyder interessant for dig, vil vi gerne have en motiveret ansøgning, hvor du gør rede for din uddannelse og de erfaringer, du vil kunne bringe med i jobbet. Endvidere skal din ansøgning indeholde refleksioner over, hvordan du vil løfte opgaven med at give rum til den unges udvikling som selvstændigt individ - og teenager - og samtidig sikre, at den unge er fokuseret på uddannelse, sund levevis og aktiv deltagelse i (lokal-)samfundet.

Som kollegiepædagog skal du bl.a.

 • Varetage den daglige kontakt med kollegianerne, i de kollegier, som du bliver ansvarlig for
 • Igangsætte og deltage i aktiviteter for kollegianere
 • Kunne vejlede om hygiejne og om elementær sund madlavning
 • Sørge for at kollegianerne overholder ordensreglerne for kollegierne
 • Have skæve arbejdstider i aftentimerne og i weekenden
 • Arbejde tæt sammen med skolens øvrige personale, primært madmødre, studievejledere og kollegieadministrationen.

Vi forventer
 • At du er uddannet pædagog eller har en anden relevant socialfaglig uddannelse
 • At du er kommunikativ dygtig og har en systematisk og anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde
 • At du er selvstændig og struktureret
 • At du er god til at arbejde med unge i aldersgruppen 15 – 18 år, (gerne op til 23 år)
 • At du ser en udfordring i at skabe en fremtid for Grønlands unge
 • At du er empatisk og kan gå i dialog med kollegianerne med fokus på den enkelte kollegianers trivsel
 • At du har godt et humør og er imødekommende
 • At du er dobbeltsproget
 • At du er udadvendt, opsøgende og kan arbejde tværfagligt
Vi tilbyder
 • Engagerede kollegaer
 • Mulighed for stort ansvar og selvstændige arbejdsopgaver
 • Stor frihed til at udvikle de pædagogiske tiltag for kollegianerne
 • Personalegoder som fx adgang til motionscenter, lån af kajak og ski
 • Kollegial supervision, eksternt supervision

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Arbejdstiden er 40 timer ugentlig med aften og weekend arbejde.

Der skal foreligge en børneattest samt ren straffeattest inden ansættelse.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos jn@cak.gl eller telefon +299 64 13 00.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansøgningsfrist 24. februar 2020.

Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter nærmere aftale.


 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia