sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Campus Kujalleq takornarialerinermi ilinniartitaanermut pisortassarasiorpoq 1. august 2019 imaluunniit siusinnerusukkut atorfinittussamik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 20-06-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-07-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74167007
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Campus Kujalleq i Qaqortoq søger Uddannelseschef til vores turismeuddannelser fra 1. august 2019 eller snarest derefter.

Turisme-uddannelseschefen har ansvaret for skolens forskellige turisme-uddannelser og varetager den daglige ledelse af ca. 10 lærere fordelt på Serviceøkonomuddannelsen og guideuddannelserne.

Serviceøkonomuddannelsen er en 2,5 årig kort videregående uddannelse, og guideuddannelserne er uddannelsen til Arktisk Guide, og Adventure Guide, og disse er begge korte erhvervsuddannelser.

Udover turismeuddannelserne har Campus Kujalleq også en kursusafdeling, som udbyder turisme, service og guide-kurser over hele Grønland. Turisme-uddannelseschefen skal derfor have et tæt samarbejde med skolens kursusafdeling, og skal være med til at lave kurser, der dækker turismebranchens og samfundets behov.

Din uddannelsesmæssige baggrund er, at du har en relevant kandidatgrad, og at du har relevant undervisningserfaring, relevant brancheerfaring og relevant ledelseserfaring.

En stor del af vores turismeuddannelser foregår rundt om på kysten, så som uddannelseschef for denne afdeling skal du forvente at have mange rejsedage.

Du skal være med til at skabe en stor velfungerende skole og velfungerende uddannelser med dynamik og udvikling.

Det er særligt vigtigt, at du:

 • Har indgående kendskab til turismebranchen i Grønland og Arktis
 • Vil indgå i et parløb med forstanderen i skolens drift både overordnet og daglig
 • Vil indgå i parløb med Kursusområdelederen omkring udvikling af turismekurser til kysten
 • Interesserer dig uddannelsespolitik og erhvervslivets behov
 • Du skal have stor indsigt i Hospitalty- og turismeuddannelsesområdet
 • Du skal have lyst og evne til at arbejde med udvikling af uddannelsernes struktur og opbygning
 • Har ledelsesmæssig erfaring
 • Har undervisningserfaring indenfor turisme-relatede fag
 • Er åben, lyttende og interesseret i dine kollegers og ansattes arbejdsforhold
 • Er åben, lyttende og interesseret i dine elever og studerendes forskellige studie-forhold.
 • Er struktureret og har overblik og samtidig kan leve i en foranderlig hverdag

Om skolen
Campus Kujalleq i Qaqortoq har mange forskellige uddannelser: Vi har en stor GUX-afdeling med 5 studieretninger, vi har en Erhvervsuddannelsesafdeling med forskellige uddannelser indenfor butiks- og kontordrift, og turismeafdelingen.

Campus Kujalleq har i alt ca. 50 undervisere og ca. 30 øvrigt personale, og har i alt ca. 300 årselever.

De fleste af vores elever kommer fra hele kysten, så vi har en meget stor kollegieafdeling.

Løn- og Ansættelsesforhold
Stillingen som uddannelseschef er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.
Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2016 månedligt Kr. 45.173 og årligt Kr. 542.078

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår.
Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.

Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre.

Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Stillingen er en administrativ stilling, og hvor der måtte forekomme sporadisk undervisning honoreres dette ikke hverken i tid eller mønt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri tiltrædelses- og - efter mindst tre års ansættelse - fratrædelsesrejse ifølge gældende regler.

Yderligere oplysninger hos forstander Henrik Ebbe Nielsen, e-mail hn@cak.gl.

Yderligere oplysninger om skolen kan fås på www.cak.gl.

Ansøgningsfrist 15. juli 2019

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia