sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Central Rådgivningsenhed i Nuuk søger 3 socialrådgivere til Task Forcehold

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 11-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-09-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81072551
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik, Eqqumiitsuliorneq, kulturi & timersorneq

Grønlands Selvstyre
Central Rådgivningsenhed i Nuuk søger 3 socialrådgivere til Task Forcehold

Grønlands Selvstyre

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger 3 socialrådgivere til Central Rådgivningsenhedens Task Force.

Central Rådgivningsenhed er en enhed under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge.

Task Forceholdet skal kunne bistå kommuner, der har akut brug for hjælp, f.eks. i større sager om seksuel misbrug af børn. Task Forceholdet skal kunne levere ekspertviden og -rådgivning på særlige områder, hvor der efterspørges hjælp lokalt. I sager om seksuelle overgreb skal holdet f.eks. kunne sendes ud til kommunerne med henblik på at bistå kommunens ansatte i hele forløbet, både i forhold til anmeldelse, afhøring af politi, samtaler med børn og forældre samt opfølgning.

Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Avannaata Kommunia
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Namminersorlutik Oqartussat
Ilulissat