sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Chefdistrikstandlæge i Tasiilaq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 22-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-10-2020
Suliffissamut ID normut: 330335363
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Tandlæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Som tandlæge i Tasiilaq møder og behandler du folk i alle aldre, fra de mindste småbørn til de ældste borgere. Du er tandlæge i byen og ud til yderste bygd i distriktet. Dine opgaver spænder bredt fra opsøgende og forebyggende indsats over tandbehandlinger af meget varierende art. I Tasiilaq er der 6 bygder. Og der indgår derfor mange bygderejser ved ansættelse i Tasiilaq. 

Vi tilbyder:

 • Ansvar for planlægning af årlige besøg i bygder med henblik på undersøgelse og behandling
 • Lange og spændende arbejdsdage med mange udfordringer, hvor du skal træffe øjeblikkelige beslutninger  
 • Administrative opgaver, herunder planlægning af klinikkens drift, personaleopgaver, samt øvrige administrative opgaver som forefindes på klinikken
 • En fuldt digitaliseret og up-to-date klinik
 • Ansvar og mulighed for at planlægge distriktets drift i tæt samarbejde med dygtige medarbejdere i tandplejen
 • God faglig sparring med kollegaer og på tværs af klinikkerne

Vi søger dig, der:

 • Har stor faglig erfaring og ret til selvstændigt virke.
 • Du brænder for dit fag og har stor drivkraft for at behandle tænder. Dette er afgørende, da du nogle dage kan have mange patienter.
 • Er god til at kommunikere og lytte, således at du i samarbejde med det øvrige personale kan træffe de bedste beslutninger
 • Der med fordel, har kendskab til elektroniske journaler og digitalrøntgen. Vi registrerer efter OCR, fører elektroniske journaler i vores IT-system COSMIC, samt anvender det digitale røntgensystem VisiQuick.
 • Er handlekraftig og selvstændig. Du behandler ofte patienter alene hvorfor disse egenskaber er vigtige.

Om os:

 • Vi tilbyder godt kollegialt sammenhold
 • Fælles frokostpauser - hvor stemningen ofte er præget af grin og godt humør
 • Vi har høje men rimelige forventninger til hinanden
 • Vi følger en landsdækkende cariesstrategi baseret indenfor børne- og ungdomstandplejen, og dermed har du nogle klare retningslinjer og procedurer at støtte dig til
 • Vi har et højt behandlingsniveau, og du vil således hurtigt udvikle dine faglige kompetencer og beslutningsevne, særligt indenfor caries.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tandlæge: 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-274

Startdato: 1. november 2020 - eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2020

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Cheftandlæge Lone Mahnfeldt på tlf. (+299) 34 299 547514 eller på e-mail: LOMA@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(27).pdf
 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut