sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Chefdistriktstandlæge i Diskobugten, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 13-06-2018
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-07-2018
Suliffissamut ID normut: 329830987
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Tandlæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Bliv vores nye chefdistriktstandlæge i Diskobugten!

Qasigiannguit tandklinik har netop en ledig stilling til dig, der ønsker nye faglige udfordringer!

Er du åben for andre kulturer og åben for at møde nye mennesker? Har du ben i næsen og kan du klare enorme mængder af frisk luft? Så er denne stilling lige noget for dig!

Chefdistriktstandlægen i Qasigiannguit refererer til Cheftandlægen og er ansvarlig for den samordnede ledelse og samordning af distriktets tandlægefaglige opgaver i samarbejde med tandklinikkens øvrige personale. Distriktet består af Qasigiannguit by og byens tilhørende bygder.

Tandplejen i Grønland byder på store faglige udfordringer med god brug for indlevelse og fantasi. Der lægges afgørende vægt på det forebyggende arbejde, og børnetandplejen er funderet på en obligatorisk cariesstrategi for børn og unge. Denne er blandt andet baseret på et meget tæt samarbejde med forældre og børn, og giver stor frihed til at tilrettelægge det opsøgende arbejde.

Desuden har tandplejen implementeret en kvalitetsstyringsmodel til sikring af arbejdet i hverdagen. Denne model bygger på to overordnede dele: Den ene del er fastlæggelse af retningslinjer og procedurer til sikring af tryghed og ensartethed i hverdagen, og den anden del er kaizen-metoden – et redskab til effektivisering og udvikling af arbejdspladsen.

Det er ønskeligt at du søger fastansættelse, men der er også mulighed for et vikariat af, som udgangspunkt, tre måneders varighed.

Stillingen som chefsdistriktstandlæge i Qasigiannguit er ledig til besættelse pr. 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.

Læs mere om Grønlandstandplejen her:

http://www.gjob.dk/Sundshedsv%C3%A6senet/Tandplejen 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

ANSØGNING

se under "Søg jobbet" til venstre 

Ansøgningsfrist: 3. juli 2018

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved Cheftandlæge Lone Mahnfeldt på tlf. (+299) 34 43 94 eller på e-mail: LOMA@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Gitte Lynge på tlf. +299 34 42 15 eller på e-mail: GIJO@PEQQIK.GL.

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Brøndum Grønland A/S
Nuuk
Brøndum Grønland A/S
Nuuk
Brøndum Grønland A/S
Nuuk
Brøndum Grønland A/S
Nuuk
Tele Greenland
Nuuk