sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Controller til Pensionsområde

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 25-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-11-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82864739
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration, Socialvæsen

Controller / Økonomisk medarbejder på pensions området


Controller / økonomisk medarbejder på pensions området. Stillingens placering er i Qaqortoq by med ansættelse pr 01. december 2021 eller efter aftale


Kommune Kujalleq pensions området er under en rivende udvikling, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for erfaren controller, der brænder for at løfte området.


Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen på at ansøgninger på alderspension og førtidspension og revurderinger af førtidspensionister sker i henhold til gældende regler og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.

 

Vi forventer at du:

·Har en uddannelsesbaggrund inden for handels og kontoruddannet som HK - NI – TNI – AU eller lignende

·Har erfaring med af opfølgning af Kommunalbestyrelsens vedtagne og forbrug af årlige godkendte budgetter

·Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern – ekstern og erfaring med tilsyn af det månedlige udbetalinger af pensioner

·Har erfaringer med at være tovholder over administrative processer og økonomisk indsigt, specielt på pensions området

·Har gode kommunikative og formidlingskundskaber til borgere der tager udgangspunkt i mestring af eget liv

·Kan lide at arbejde med udfordringer og inden for et område, der er i konstant udvikling


Stillingens indhold er blandt andet:

·Overordnet ansvar og ledelse med fokus på økonomisk styring på pensions området

·Tovholder og ansvarlig for statistiske oplysninger der kvartalsvis og når årlige kalender år er afsluttet skal udleveres til naalakkersuisut

·Tovholder og ansvarlig for Winformatikken på pensions systemets billede 900-903

·Hver måned koordinere og tjekke advis liste med sagsbehandlerne og tjekke månedlige pensions ændringer

·Er sparringspartner for selvstyre-enhedens tilsyn og revision

·Er sparringspartner for udarbejdelse af årlige budget på pensions området, sammen med øvrige medarbejder på pensions området

·Ansvarlig for borgere der er sat under administration om at få den periodevise udbetalinger og få deres udgifter betalt, der er besluttet af sagsbehandlere

 

Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:

Mulighed for god faglig sparring til hverdagen og gode kollegaer i et fagligt miljø

Pensionsområdets udvikling kræver stor bevågenhed hvorfor den rette ansøger har mulighed for at præge udviklingen på området, hvor man i særdeleshed kan være med til forme, og i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

 

Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale mellem AK funktionsoverenskomst og Naalakkersuisut.

Der stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.


Straffeattest: 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse Ledende Socialrådgiver Larseraq Poulsen e-mail: lapo@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i PDF-fil skal være kommunen i hænde senest den 17. november 2021 via kommunens hjemmeside.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia