sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Dele Ergoterapeut

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 13-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-11-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82801951
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet, Socialvæsen, Sundhed

Spændende delestilling som Ergoterapeut


Da vores gode medarbejder har valgt andre udfordringer, leder vi efter en ny til stillingen til besættelse 01. december 2021. Stillingen er foreløbig placeret Qaqortoq. Har du mod på at udfordre dig selv og søger efter faglige udfordringer, så er der en ledig stilling i syd Grønland. Kommune Kujalleq og Sundhedsregionen syd har et samarbejdsaftale om en delestilling som ergoterapeut


Terapeut team i Kommune Kujalleq består af 2 fysioterapeuter hvor den ene er ledende for terapeutteamet, 1 ergoterapeut som beskæftiger sig primært rehabilitering på hjemmehjælps- og handicapområdet, praktisk terapeut medarbejder.

Sundhedsvæsnets terapeuter består af 2 fysioterapeuter, og 1 ergoterapeut i delestilling. Der sker løbende tværfaglig møder mellem kommunens og sundhedsvæsnets terapeuter.


Som ansat i delestilling mellem kommune og sundhedsvæsnet, er nærmeste reference forhold ledende for terapeutteam i Kommunen.


Som ergoterapeut i delestillingen, skal du være med til at styrke fagligheden og kvaliteten i borgernære indsatser i forhold til rehabilitering, vedligeholdelses træning i og efter ophold i sundhedsvæsnet regi, på børn – og voksen området. Du ville blandt andet også arbejde praksisnært hjælper / støtteperson i borgernes eget hjem, træningslokale og andre lokaliteter, og være med til at vurdere rehabiliterings – og træningspotentiale samt vurdere og iværksætte om hjælpemidler kan understøtte borgerens behov.


Stillingsopgaver blandt andet:

·Tværfaglige rehabilitering af borgere som har fået funktionstab

·Vedligeholdelsestræning, individuelt og i mindre hold

·Sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler – bolig ændringer

·Indkøb af ergonomiske hjælpemidler – udlevering træning – instruktion

·Faglig undersøgelser og vurderinger

·Tværfaglige samarbejdsmøder med støttepersoner – hjemmetrænere mv.

·Møder med borgerene, pårørende mv

·Vejledning af borgere pårørende i forbindelse med selvtræning

·Undervisning af borgere, støttepersoner, plejepersonale, pædagoger i forflytningsteknik, patologi, senhjerneskade m.v.

·Varetage specialiseret genoptræning af patienter med akut skader, inden for mange forskellige området og diagnoser, medicinsk og kirurgisk.

·Varetage den ergoterapeutiske akutfunktions i form af dysfagiscreening, og mobilisering af medicinske patienter

·Visitering og planlægning af genoptrænings og udskrivelses forløb sundhedsvæsnet til kommunalt regi i Sydgrønland


Vi lægger vægt på, at du:

·Har interesse i rehabilitering generelt og har erfaring på området

·Kan lide at arbejde og samarbejder med borgere og bred erfaring om ergoterapeutisk arbejde

·Kan arbejde selvstændigt og strukturere og planlægge egen arbejdsdag

·Er engageret – og handlingsorienteret og faglig velfungerende

·Kan agere i forskellige kulturer og en holdspiller der er åben og rummelig


Vi tilbyder blandt andet:

·Træningslokaler, kontor og hjælpemiddelsdepot. Træningslokaler i Kommunen og regionssygehuset er udstyret med træningsredskaber, og der kan være mulighed for at imødekomme træningsudstyre eller andre hjælpemidler.

·Et arbejdsområder som spænder over borgere med motoriske og sensoriske udfordringer med behov for vedligeholdende træning / rehabilitering i forhold til nedsat fysiske, psykiske, sensorisk og – eller kognitiv funktionsevne.

·Et godt tværfagligt samarbejde med kommunen og sundhedsvæsnets eget terapeutteam

·Deltagelse ved konsulentbesøg af specialister, såsom synskonsulenter, pædiater, bandagist m.fl.

·Samlede terapeut møder mellem kommunens, sundhedsvæsnets samt handicapinstitution terapeuter og drøfte, afprøve – udvikle konkrete metoder og sparring om specifikke emner

·Sydgrønland et enestående og frodigt smuk natur, med egen spændende kulturhistorie og udvikling og imødekommende hjertelig befolkning

·Mulighed for intern – ekstern netværks møder med andre fysio – ergo terapeuter lokalt regional eller landsdækkende

·Du vil møde gode kollegaer, som glæder sig til at møde deres nye kollega ligesom er muligt for opkvalificering af speciel kompetencer inden for somatisk område og kurser


Kommune Kujalleq og Sundhedsregionen er begge røgfrie arbejdspladser.


Straffeattest & børneattest

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe – og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet nødvendige attester, og indgå i vurderingen af hvem ma ønsker ansættes stillingen.


Løn og ansættelsesvilkår:

Sker efter gældende til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Pillorissaasut / Grønlandske ergoterapeuter.


Bolig:

Der kan til stillingen stilles personalebolig til rådighed, hvor den ansatte selv skal betale depositum, husleje forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt personale bolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der blive tilbudt midlertidig vakant bolig i henhold til gældende regler.


Der ydes fri tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning, og efter mindst 3 år fri fratrædelsesrejser og bohaveflytning i henhold til enhver tid gældende regler.


Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen e-mail ikc@peqqik.gl telefon.  + 299 64 76 31 eller fungerede ledende fysioterapeut Pernille Hansen e-mail peha@kujalleq.gl telefon + 299 64 13 50


Kontakt pr telefon kan ske mellem 08:00 – 16:00 grønlandsk tid.


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i pdf-form. Skal være kommunen i hænde senest den 03. november 2021 via vores hjemmeside.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat