sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Det Landsdækkende Handicapcenter Pissassarfik søger 2 pædagoger

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 22-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85496603
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i et nyt spændende topmoderne kraftcenter, hvor høj faglighed, tværfagligt samarbejde og vidensdeling er nøgleord?
 
Tiltrædelsesdato 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.
 
Om stillingen
Pissassarfik søger en socialpædagog med erfaring indenfor handicapområdet.

Som pædagog i Pissassarfik har du ansvaret for, at tilrettelægge og udføre indsatser rettet mod borgeren, ud fra borgerens ressourcer.

Vores målgruppe er borgere med handicap i alle aldre med behov for rehabilitering og habilitering.

I det daglige arbejde indgår observation, behandling, samtale, udredning, administrative opgaver samt rådgivning og undervisning af handicappede, pårørende, fagpersonale og andre relevante samarbejdspartnere.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet socialpædagog
 • Besidder nysgerrighed, selvstændighed og engagement til at tage ansvar
 • Kan motivere og arbejde med borgerens ressourcer med henblik på rehabilitering og habilitering 
 • At være dobbeltsproget og behersker skriftligt grønlandsk og dansk
 • Er åben og kan indgå i det tværfaglige samarbejde i Pissassarfik
 • Medvirker til at fremme en åben og konstruktiv dialog med vores samarbejdspartnere
 • Kan yde rådgivning og vejledning til borgere, pårørende, fagprofessionelle mv.
 • Bidrager positivt til trivsel og arbejdsmiljø
 • Kan anvende IT på brugerniveau

Det er en fordel:
At du har erfaring indenfor handicapområdet.

Vi tilbyder:
 • Et spændende, afvekslende og fagligt udfordrende job med ansvar
 • En stilling, hvor du har mulighed for at påvirke og løfte udviklingen på handicapområdet
 • En arbejdsplads, der er til for at skabe resultater for mennesker med handicap og løfte områdets generelle faglige niveau  

Hvis du matcher ovenstående beskrivelse, er dette job muligvis noget for dig. Du finder yderligere information på vores hjemmeside www.pissassarfik.gl, ligesom du naturligvis er velkommen til at kontakte centerchefen for yderligere information.

Naja O. Lennert
Tlf. +299 34 50 78
E-mail: naja@nanoq.gl

Ønsker du yderligere information om at arbejde i Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl under ”Job”.
 
Ansøgningsfrist 21. juni 2024
 
Samtaler forventes afholdt i uge 26. Vi forbeholder os retten til at afholde løbende samtaler, og de foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia