sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Distriktstandlæge, Aasiaat, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 29-10-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-11-2020
Suliffissamut ID normut: 330402884
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Tandlæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Der er mulighed for et korttidsvikariat på minimum 3 måneders varighed.  

Vi tilbyder dig en spændende stilling, hvor patienter er afhængige af dine kompetencer. 

Vi tilbyder:

 • Spændende arbejdsdage med mange udfordringer, hvor du skal træffe øjeblikkelige beslutninger  
 • En fuldt digitaliseret og up-to-date klinik
 • God faglig sparring med dygtige kollegaer
 • En stilling hvor du hurtigt vil komme til at stå på egene ben og arbejde selvstændigt, dog altid med mulighed for faglig sparring
 • At du hurtigt kan udvikle dine faglige kompetencer og beslutningsevner, ved behandling af folk i alle aldre, fra de mindste småbørn til de ældste borgere

Vi søger dig, der:

 • Udfører mange behandlinger selvstændigt, så det er vigtigt, at du har faglig erfaring og ret til selvstændigt virke
 • Er god til at kommunikere og lytte, således at du i samarbejde med det øvrige personale kan træffe de bedste beslutninger
 • Er handlekraftig og selvstændig. Du behandler ofte patienter alene hvorfor disse egenskaber er vigtige
 • Kan lide, hvad Grønlands smukke natur byder på. I Aasiaat bor ca. 3000 mennesker. Storslået natur med mulighed for vandring, langrend på ski, hundeslædeture alt efter årstiden

Om os:

 • Vi følger en landsdækkende cariesstrategi baseret inden for børne- og ungdomstandplejen, og dermed har du nogle klare retningslinjer og procedurer at støtte dig til
 • På klinikken er der fælles frokostpauser, hvor stemningen ofte er præget af grin og godt humør, som et afbræk til de høje forventninger I har til hinanden i jeres daglige arbejde
 • Vi registrerer efter OCR, fører elektroniske journaler i vores IT-system COSMIC, samt anvender det digitale røntgensystem VisiQuick
 • Vi har 3 bygder i vores distrikt, som skal serviceres med mobilt udstyr
 • Vi ser frem til en ny kollega, og du bliver modtaget med åbne arme. Ligeledes får du tilsendt vores håndbøger med information om arbejdet i Grønland

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-361 

Startdato: 1. december 2020, eller efter aftale. 

Ansøgningsfrist: 18. november 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Cheftandlæge Lone Mahnfeldt på tlf. (+299) 547514 eller på e-mail: LOMA@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her: 

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia