sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

En fuldmægtig/afdelingsleder søges til Ledelsessekretariatet i Departementet for Boliger og Infrastruktur i en tidsbegrænset periode

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 01-03-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-03-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85359364
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq, Paarlatsi/ernisimalluni sulinngiffeqarneq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Har du lyst til at afprøve og udforske dine kompetencer hos os indtil 30. april 2025? Har du blik for detaljen og er god til at koordinere? Kan du lytte til politiske og administrative ønsker og medvirke til at skabe løsninger, der virker i praksis? Vil du hjælpe dine kolleger med at sikre et højt niveau af service og hjælpe med at kvalitetssikre det skriftlige i departementet? Så er det dig, vi har brug for i departementets Ledelsessekretariat.
Tiltrædelsesdato 1. maj 2024 eller snarest efter aftale.

Om stillingen
Ledelsessekretariatet er én ud af 4 afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, bygherrerolle, bygningsmyndighed og infrastruktur. Der er ca. 40 medarbejdere i departementet. Afdelingen består af 7 medarbejdere og er en stabsfunktion i departementet. Som et eksempel på opgaverne i afdelingen kan nævnes koordinering og ekspedering af henvendelser til departementet og til Naalakkersuisoq, sager til og fra Naalakkersuisut og Inatsisartut, post, høringer, oversættelser, kvalitetssikring, arkivføring, projektledelse og udviklingsopgaver inkl. workshops, fremlæggelser og sidemandsoplæringer af interne instrukser, retningslinjer, arbejdsprocedurer og vejledninger fx vedr. sagsbehandling, indkøb, service, personalearrangementer, m.m.
Vi leder efter én, der sammen med afdelingens medarbejdere og departementets ledelse, kan varetage en central funktion i koordineringen af departementets sager og serviceringen af Naalakkersuisoq, i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i departementet.

Vi forventer, at du har størstedelen af følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • At du har en relevant faglig uddannelse.
 • At du er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt og er stærk til kvalitetssikring og har øje for små detaljer.
 • At du behersker grønlandsk og dansk på et højt niveau i såvel skrift som tale, og engelsk som minimum på samtaleniveau.
 • At du arbejder systematisk, effektivt og er proaktiv.
 • At du er god til at koordinere, samarbejde såvel som arbejde selvstændigt, og udviser fleksibilitet, også i pressede situationer.
 • At du er lærenem, men kan også selv prøve ad og lære.
 • At du er imødekommende, har gode samarbejdsevner, er diplomatisk og har en god løsnings- og resultatorienteret tilgang.
 • At du har gåpåmod, er engageret, stabil, omstillingsparat, og kan tilpasse dig arbejdet i en hierarkisk og en politisk styret organisation.
 • At du er glad for struktur og system.
 • At du har kendskab til grønlandsk kultur og samfund.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med politiske beslutningsprocesser herunder Inatsisartuts samlinger, sager til Naalakkersuisut og erfaring med sagsbehandling og offentlig forvaltning.

Det vil også være en fordel, hvis du har erfaring med posthåndtering, kvalitetssikring samt erfaring med forskellige IT-værktøjer, herunder F2, Outlook og Microsoft 365, Teams, m.m.

Det skal bemærkes, at der er tale om en stilling med mange forskelligartede opgaver og et bredt ansvarsområde. Der må påregnes aften- og weekendarbejde samt arbejde under tidspres. Dette særligt under Inatsisartut-samlingerne.

Vi tilbyder:
 • Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.
 • Et foranderligt arbejdsmiljø.
 • Personlig og faglig udvikling.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Aviâja Mørch Amondsen på telefon nr. 34 52 52 eller via e-mail avma@nanoq.gl.
Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på Naalakkersuisuts hjemmeside www.naalakkersuisut.gl

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia