sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Erfaren maskinmester, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 19-01-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-02-2021
Suliffissamut ID normut: 330494559
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Ingeniøri & pinngortitalerineq, Assassorluni sulineq & sanaartorneq
Atorfiup taaguutaa: Maskinmester
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (LedelHåndværk & servicese), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Ingeniør og naturvidenskab)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Fagligt stærk og erfaren maskinmester til Dronning Ingrids Hospital

Som maskinmester har du direkte reference til den tekniske chef og et stort hands-on medansvar for den daglige drift af Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Herunder og uden undtagelse den reelle sikring af alle forsyningslinjer og installationer. 

Vi tilbyder:

En stilling med gode muligheder for at afprøve og udbygge din i forvejen stærke faglighed. Din opgavevaretagelse vil afhænge af og kunne tilrettelægges efter dine faglige og personlige kvalifikationer og tilegnet specialviden.

Afdelingens ansvar for alle forsyningslinjer og installationer omfatter:

 • Energiforsyning
 • Nødforsyningsanlæg
 • Brandalarmering –og slukningsanlæg
 • Dampkedelanlæg
 • Køleanlæg
 • Ventilationsanlæg
 • CTS-anlæg
 • Medicinske- og tekniske luftarter
 • Energioptimering
 • Projektkoordinering og –ledelse, herunder budgetansvar

De primære arbejdsopgaver og ansvarsområder er:

 • Forsyningssikkerhed og driftsstabilitet     
 • Understøtte den tekniske chef i den daglig ledelse af afdelingen
 • Opkvalificering af afdelingens medarbejdere
 • Deltagelse i døgnbemandet vagtberedskabet på Dronning Ingrids Hospital
 • Tilsyn med installationer varetaget af 3. parter
 • Deltagelse i opbygning, implementering og ibrugtagning af et nyt drift-og vedligeholdelsessystem

Vi søger dig, der:

 • Er uddannet maskiningeniør, maskinmester eller tilsvarende relevant uddannelse med flere års dokumenterbar erhvervserfaring fra lignende arbejdsområde
 • Har et gyldigt udvidet ”kedelpassercertifikat”
 • Kan tildeles el-autorisation
 • Er naturligt i stand til at sætte sig ind i komplekse problemstillinger agerer løsningsorienteret inden for de driftsmæssige rammer
 • Er typen som selvstændigt evner at planlægge og strukturere opgaver hensigtsmæssigt, bevare overblikket og være proaktiv
 • Er udadvendt, opsøgende og ansvarsbevidst med naturlig tilgang til at dele viden med kolleger
 • Har en høj integritet og hvor det falder naturligt, at påtage sig et stort ansvar

Om os:

 • Du bliver en del en afdeling, der har drift og vedligehold af bygninger og anlæg knyttet til Dronning Ingrids Hospital og øvrige af sundhedsvæsenets enheder i Nuuk, som ansvarsområde
 • Afdelingen har en stor og alsidig kontaktflade samt en uformel omgangstone og gode kolleger
 • Afdelingen spiller en vigtig rolle i den daglige drift af sundhedsvæsenet hvormed følger et stort ansvar for den enkelte og kollektivt og der stilles tilsvarende store krav til afdelingens faglighed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-9 

Startdato:

1. marts 2021 eller efter aftale. Vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningsfrist:

12. februar 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Teknisk Chef Bent Hansen på tlf. (+299) 34 49 61 eller på e-mail: BELH@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her: 

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf  

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia