sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Erfaren projektleder indenfor byggeri, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 14-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-08-2019
Suliffissamut ID normut: 330059016
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Assassorluni sulineq & sanaartorneq
Atorfiup taaguutaa: Projektleder, bygge og anlæg
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (LedelHåndværk & servicese)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du en erfaren projektleder og vil du være med til at sætte dit fingeraftryk på sundhedsvæsnets bygningsmæssige fremtid i Grønland? Så har Det Grønlandske Sundhedsvæsen brug for dig.

Vi søger en erfaren projektleder indenfor byggeri med en skarp teknisk, økonomisk og procesmæssig forståelse til at varetage bygherrefunktionen for vores igangværende og kommende bygge- og renoveringsprojektet. Sundhedsvæsenet gennemfører løbende byggeprojekter – såvel nybyggeri, renovering og vedligeholdelse - i hele Grønland.

Aktuelt har vi tre store projekter i støbeskeen i Nuuk. Der skal opføres en ny psykiatribygning, sideløbende igangsætter vi projektering af en ny større fløj til landshospitalet, og vi samarbejder med Novo Nordisk Fonden om at etablere et Steno Diabetes Center. Forudsat at planen for at etablere et Steno Diabetes Center bliver godkendt af både den grønlandske regering og Novo Nordisk Fondens bestyrelse, vil planlægning af dette center også blive en af de store opgaver de kommende år. Bygherrer på alle projekter vil være Det Grønlandske Sundhedsvæsen ved Sundhedsledelsen.

Om stillingen

Du får stor indflydelse og en spændende alsidig hverdag, og i tæt samarbejde med den tilknyttede bygherrerådgiver, skal du som projektleder være med i processen fra ide til drift. Du skal fungere som bygherrens repræsentant og i samarbejde med brugere, bygherrerådgiver, totalrådgiver, myndigheder, entreprenører, leverandører og Sundhedsvæsenets ledelse sikre projekternes gennemførelse. Du skal samtidig fungere som bindeled mellem projekterne. Du vil i det daglige skulle referere til lederen af anlægs- og byggeafdelingen.

Du skal gennem hele projektfasen skabe et effektiv grundlag for alle projekterne, uanset om der skal bygges nyt eller renoveres. Du får ansvaret for at sikre, at løsningerne er optimale i forhold til udførelsesmetoder, økonomi, tid, kvalitet og bæredygtige løsninger. Det kræver, at du har en bred byggeteknisk, økonomisk og lovgivningsmæssig indsigt.

Dine opgaver vil være

 • Planlægning, projekt- og byggesagsstyring
 • Koordinering af ressourcer, tidsstyring, kvalitet og materiale
 • Samarbejde og kommunikation med entreprisefolk og andre samarbejdspartnere
 • Afholdelse af byggemøder
 • Deltage i fagtilsyn og vurdering af bygninger
 • Budgetansvarlig for projekterne
 • Sikre overholdelse af kvalitets-, miljø- og sikkerhedskrav
 • Deltage i opfølgningsmøder vedr. økonomi
 • Kontaktperson til byggeprojekternes interessenter

Vi ønsker en projektleder, der har den rette indstilling, tilgang til og forståelse for byggeprojekter, og som

 • Har en baggrund inden for byggeri. Du er formentlig uddannet ingeniør, arkitekt eller konstruktør
 • Er resultatsøgende og arbejder målbevidst – både selvstændigt og i team
 • Er erfaren IT-bruger inden for byggeprojekter
 • Har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
 • Har en god økonomisk forståelse
 • Kan planlægge og tage en ledende rolle i projekterne

Ansøgere med følgende viden og kompetencer vil blive vægtet

 • Erfaring med projektledelse og som byggeleder af større byggeprojekter - med særlig fokus på tid, økonomi og kvalitet
 • Kendskab til byggejura og udbudsregler i Danmark og/eller Grønland
 • Kendskab til Byggeriets Regler

Din person

Som person er du åben og imødekommende med et stort engagement og interesse i gennemførelse af dine opgaver. Du er selvstændig, evner at tage ansvar og søger løsninger via en åben og positiv kommunikationsform. Du er tillidsskabende og kan facilitere samarbejde med og mellem mange forskellige faggrupper og interessenter.

Tiltrædelse d. 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Vi tilbyder

En alsidig, spændende fast stilling, hvor du får ansvar og rige muligheder for at udvikle dig og selv præge din hverdag. Du bliver en del af en engageret stab af ca. 4 medarbejdere, der arbejder tæt sammen og går efter fælles mål. Miljøet er kendetegnet ved en åben og fri omgangstone med plads til humor og forskellige personligheder.

Rejse- og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der kan anvises personalebolig til stillingen efter gældende regler.

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst ved tiltrædelsestidspunktet. Lønforhold ved særlige kompetencer kan forhandles efter gældende regler. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201907247

Ansøgningsfrist: d. 23. august 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingschef Henrik Overvad på tlf. (+299) 34 49 41 / 48 57 01 eller på e-mail: HEOV@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL 
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen