sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ergoterapeut/miljøterapeutisk personale til Psykiatrisk Ergoterapi ved Dronning Ingrids Hospital

Workindenmark South

Ikkunneqarpoq: 15-08-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-08-2021
Suliffissamut ID normut: 330741584
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik
Atorfiup taaguutaa: Ergoterapeut
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger som udgangspunkt dig, som har lyst til at arbejde med mennesker med psykiatrisk lidelse i behandlingspsykiatrien. Er du ergoterapeut med erfaring fra psykiatrien? Så er det som udgangspunkt dig vi søger.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ledig til besættelse 1. oktober 2021, eller efter nærmere aftale.

Psykiatrisk Område dækker distriktspsykiatrien i Nuuk og den specialiserede psykiatriske behandling i hele Grønland. Området er fysisk placeret på Dronning Ingrids Hospital, som fungerer som landshospital og lokalhospital for befolkningen i Nuuk.

Psykiatrisk Terapi er en del af psykiatrisk område, og er fysisk placeret i tilknytning til psykiatrisk sengeafdeling. Afdelingen er en akut åben modtageafdeling med plads til 12 indlagte patienter, heraf mulighed for at skærme 3 patienter i et mindre afsnit i afdelingen. Afdelingen modtager ligeledes op til 7 dagpatienter i dagforløb. Afdelingen modtager patienter med psykiatriske lidelser, så som skizofreni, bipolar lidelse, depression og psykoser, . I afdelingen har vi også forløb med retspsykiatriske patienter.

Psykiatrisk Terapi leverer ydelser i afdelingen og er derfor en væsentlig del af vores tværfaglige indsats, der er derfor et meget tæt samarbejde med læger og afdelingen omkring indlagte- og dagpatienter.

I dit arbejde vil du med udgangspunkt i miljøterapi have fokus på vurdering, observationer, støtte og træning af funktion og daglige færdigheder mhp. opøvelse af funktionsevne. Derudover arbejder vi relations orienteret og netværksbaseret gennem kontaktpersonsordningen, støttende samtaler samt meningsfulde og målrettede aktiviteter. Du vil derfor med udgangspunkt i din faglig indgå i et team omkring patienten/patienterne.

Du vil med din faglighed bidrage til at skabe rammer og struktur for at fremme sundhed, kropsfornemmelse og bedre saneintegration i arbejdet med at sikre et godt og sammenhængende patient forløb, og samtidig nedbringe tvang.

Du vil således skulle levere ydelser i forløb med grupper, men også have individuelle forløb. Du skal derfor både kunne arbejde selvstændigt og deltage i terapiens øvrige aktiviteter i samarbejde med Fysioterapeut og pædagoger. Som noget nyt skal vi til at etablere et sanseintegrationsrum.

Organisatorisk refererer Psykiatrisk Terapi til en områdeledelse, der består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Det er et meget afvekslende og udfordrende job med indflydelse på eget arbejde. Arbejdet kræver både faglig- og personlig involvering.

Vi kan tilbyde:

 • Et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i miljøterapeutiske behandlingsprincipper.
 • Relations arbejde, der indgår i det samlede behandlingstilbud.
 • Mulighed for at medvirke til faglig udvikling.
 • Et arbejde, der bl.a. består i observation, vurdering, testning og optræning af daglige færdigheder, sociale færdigheder, aktivering, fysiske aktiviteter, og hobbyaktiviteter.
 • Løbende supervision.
 • Konflikthåndteringskursus 2 gange årligt.

Vi forventer:

 • At du er uddannet ergoterapeut.
 • At du har psykiatrisk viden og erfaring.
 • At du er engageret, udadvendt, fleksibel, samt har evne til at
 • strukturer din hverdag og etablere relationer.
 • God til at etablere kontakt, og er indstillet på samarbejde på tværs af faggrupper.
 • At du er selvstændig, og kan tilrettelægge og lede dit eget arbejde.
 • At du bidrager til et positivt arbejdsmiljø i afdelingen.
 • At du bidrager til udvikling af Terapiens tilbud.
   

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Startdato: 1. oktober 2021 

Ansøgningsfrist: 20. august 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på tlf. (+299) 547516 eller på e-mail: abkj@PEQQIK.GL   Bemærk 4 timers tidsforskel, så ring efter 12.30 dansk tid.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.G 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 20. august 2021

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia