sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Erninermi sulinngiffeqarneq peqqutigalugu inuttassarsiuineq: Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmut AC-fuldmægtigi / Immikkut siunnersorti

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 31-03-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-05-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84658997
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aatsitassanut suliassaqarfik

Ujartorneqarpoq: Sulisoq pimoorussisoq pikkorissorlu, aatsitassanut, pinngortitamik illersuinermik aamma avatangiisinut ingerlatsinermik soqutiginnittoq.

Avatangiisinut Aqutsisoqarfik pillugu
Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik (Avatangiisinut Aqutsisoqarfik) Namminersorlutik Oqartussani Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfiup ataani inissisimavoq tallimanik sulisoqartoq. Kalaallit Nunaanni Aatsitassanut Oqartussaqarfik Aatsitassanut Aqutsisoqarfik Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup suleqatigai.

Atorfik
AC-fuldmægtigimut qaammatini qulaaluani erninermut atatillugu paarlattaalluni sulliviusussaq, sapinngissamik piaartumik inuttalerneqartussaq, pineqarpoq. Qinnuteqartoq piginnaasai tulluartut orniginartumillu misilittagalik tamakku tunuliaqutaralugit nalilersuinermi, Immikkut siunnersortitut atorfinitsitsinermut neqeroortoqarsinnaavoq.

Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup suliassai
Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup suliassai tassaapput, Kalaallit Nunaanni  aatsitassarsiornissamik pilersaarutit avatangiisinut pinngortitamullu ajornanngitsumik annikinnerpaamik ajortumik sunniuteqannginnissaat qularnaarnissaat. Suliamut ilisimasat pillugit avatangiisinut tunngatillugu politikkikkut aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmut aalajangiussassanut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik tapersiisarpoq.  Avatangiisinut Aqutsisoqarfik aamma avatangiisit, pinngortitaq aamma silap pissusianut atatillugit aatsitassarsiornermut suliassaqarfik pillugit namminersuutigisamik naliliinerit aamma aalajangiinerit suliarisarpaat.
Suliassatit illit soqutigisannut, ilinniakkat tunuliaqutaralugu aamma siusinnerusukkut suliffikunniit misilittakkatit aallaavigalugit sapinngisamik naleqquttuutinneqassapput.

Ulluinnarni Aatsitassanut Oqartussaqarfimmi suleqatit pimoorussisut suleqatigisassavatit aatsitassarsiornissamut pilersaarutitut atatillugu ineriartorneq. Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup suliassaqarfiini ilaatigut ilaatinneqarput:

 • Asimi suliarisassanut- misissuinermut- aamma atuisinnaanermut qinnuteqaatinik suliaqarnerit;
 • Avatangiisinut nalilersuinernik aamma missingiinermi pilersaarusianik ineriartortitsineq aamma pitsaassusianik isumannaarinninneq;
 • Akuerisaasuni suliaqarfinni naleqquttuusuni avatangiisinut nakkutilliineq;
 • Suliniutinik allaffissornikkut aqutsineq;
 • Naalakkersuisut isummernissaannut tunngavissianut aalajangiussassanut aamma siulersuisunut ilisimatitsissutinik suliaqarnerit;
 • Aatsitassarsiutileqatigiiffinnut aamma aatsitassarsiorfinni suliassaqarfinnut soqutigisaqartut allat ataavartumik attaveqaqatiginninnissamut suliaqarnerit.

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik aamma Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfik kiisalu Aatsitassanut Aqutsisoqarfik suleqatigisassavatit. Taakkua saniatigut Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup ilisimatuussutsikkut siunnersortai Nationalt Center for Miljø og Energi-miittut Pinngortitaleriffimmiittullu suleqatigisassavatit.

Piginnaasat
Avatangiisinut Aqutsisoqarfik aqutsisoqarfiuvoq mikisoq suliassaqarfimmik annertuumik akisussaaffilik. Taamaammat ulapaarfinni, arlalitsigut kajumissuseqarnissat aamma unammilligassanut tamatigoortuunissat, isumatusaartuunissat aamma piffinni isumagissaartuunissat, tamakkerlugu isiginninnissat aamma ukkatarinninnissat nalileeqataassapput. Suliassaqarfimmi misilittagaqartuusinnaavutit aamma suleqatinnut aqutsisoqarfimmilu suleqatigisanut kiinneraartuussaatit. Pisussaassutsiminik ilaginnaajumanngitsuuvutit tatiginartorlu aamma ataqqinartumik suliassatit naammassisarpatit aamma politikkikkut aalajangiinissanut sapinngisamik pitsaanerpaamik tapersersuisarlutit.
Naatsorsuutigaarput:
 • Naleqquttumik ilinniagaqarsimanissat, pinngortitamik ilisimatusarnermut tunngasunik, naalagaaffiit pissusiinik ilisimatusarnermi tunngasunik, avatangiisinik ingerlatsinermi tunngasunik imaluunniit assingusunik.
 • Aaqqissuussaanermi politikkikkut aqunneqartumi sulinermik misilittagaqartutit
 • Avatangiisinut suliassaqarfinni tamatuma saniatigut aatsitassanik piiaanernut soqutigisaqartuunissat misilittagaqartuunissallu.
 • Avatangiisinut naliliinernut aamma avatangiisinut missingiinernut ilisimasaqarnissat misilittagaqarnissallu.
 • Pilersaarusianut ingerlatsinermik misilittagaqartuunissat
 •  Pisortat missingiinerannut pisortallu pisussaaffiannut soqutigisaqartuunissat misilittagaqartuunissallu.
 • Danskisut, tuluttut ajornanngippallu kalaallisut oqaatitigut piginnaaneqassasutit
 • . Suliassannut akisussaaffeqarluarneq aamma angusaqarusunneq aamma aaqqissuussilluartartoq.
 • Akuusoq oqaloqatikkuminartorlu aamma isumaqatiginninnermut- aamma suliffeqarfiup attaveqaateqarfigisartagaannut pilersitsinissamut piginnaasaqartoq.  
 • IT-inut piginnasaqartoq aamma GIS-mut ilisimasalik Excelimullu.
 • Isumagissaartoq

Neqoroorutigaarput
 Atorfik tamatigoortoq aamma unammillernartoq illit ilinniakkannut aamma inuttut piginnaasannut ineriartortitsinissaannut periarfissiilluartoq.  Suleqatillu inussiarnerpaluttumik oqaluuttarnerit aamma ulapinnerit pissanganartunillu ulluinnaqarnerit.

Angalasarnissamut tunngasoq
Kalaallit Nunaata iluani avataanilu nakkutilliinernut aamma ataatsimeersuarnernut innuttaasunillu ataatsimiititsinernut peqataanissanut angalalaartarnissat naatsorsuutigissavat.

Paasissutissat sukumiinerusut
Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit aqutsisoqarfimmi pisortaq Steen Christensen telefon +299 345187, e-mail: chrs@nanoq.gl aqqutigalugit imaluunniit immikkut siunnersorti Nette Levermann, tlf. +299 345694, email: netl@nanoq.gl attaveqarfigisinnaavatit.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaatit, CV, ilinniakkanut pikkorissarsimanernullu uppernarsaatit kiisalu uppernarsaatit allat naleqquttut nassiutikkit toorlugu “qinnuteqaat nassiuguk”. Qinnuteqaatinik e-mail-ikkut tigusisanngilagut.
Piffissaq qinnuteqarfissamut killigitinneqarpoq 01.05.2023
Ingerlaavartumik atorfinititsinissamut oqaloqateqartarpugut. 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia